Godɨyai
Mudɨ'na Yamaaja 1:1 Kunegaa' Godɨyai mwaryaa'. Sɨnyamwɨnyagaa' wɨya wagyaa'.
Sonɨ 1:18 – Godɨyarɨ a'mwe Kwaaga tabagɨyaina wangandaanyarɨna mɨ'.
1 Sonɨ 4:12 – Godɨyarɨ tɨnya wangandei a'mwei aane pwai kwai mɨ'.
Ayagi Maaryabɨ 33:20 Godɨyai wɨda' “Nɨmɨre sɨnya' tɨnya manyangandɨnneiginyɨra.” (Baaruya Yabandaigasamaata 33:20)
Sonɨ 17:3 – Godɨyai nebulyalyɨra, Nawɨ'nya kambelyɨra.
Godɨyai A'mweimbɨ' (sɨmunnagei, kare wiandebulyɨyai, yabwɨtei)
Seramaayai 10:10 Naangei Godɨya nebulyalyɨ. Sagwai Godɨyai mwaaindelyɨ.
Apojelɨyara 14:15 Godɨya nebulyai wɨyagaa' wɨyagaa' mwaaindelyɨ.
1 Tejalonaaiga 1:9 Godɨya nebulyai wɨyagaa' kaala mwaaindei.
Yɨredaaja 94:11 Naangei wɨyainaabɨre sɨmunyangɨ mena wanganɨgelyɨ.
Godɨyai Kuryalyɨ (kɨlaaga maayai)
Sonɨ 4:24 Godɨyai Kuryalyɨ. A'mwei mɨgo.
1 Timoti 1:17 Kingɨyai wɨyagasa maremwaaindelyɨ. Sagwai wɨyagaa'nei mabalyandelyɨ. Sagwarɨ tɨnya mwanganyandaanyalyɨ. Sagwai kambe pwainanyai Godɨyalyɨ.
1 Timoti 6:16 Mabaryɨ yɨ'ne aaya kaabɨlyai kambelyɨ. Sagwai paaga naangeba mwaarɨ'. Sagwarɨ wangandei a'mwe aane pwai kwai mɨ'.
Godɨyai kambelyɨ
Pɨgasaarɨne Kɨmwɨnya 6:4 Naangei nemɨre Godɨyai Naanga kambelyɨ.
Aajaayai 44:6 Sɨnyamwɨnyainyɨ. Aaya tɨbineinyɨ. Nɨmɨ Godɨya kambeinyɨ. Pwai aawano.