11
Paal ahn di faals apasl dehn
Ah jos waahn unu kantinyu fi bayr payshens wid mi wail Ah goh hed taak laik wahn fool. Ah feel jelos fi unu sayhn laik how Gaad ihself wuda feel jelos oava unu. Ah pramis fi giv unu tu wan hozban, weh da Krais, az wahn hoali, verjin braid. Bot Ah frayd dat sohnbadi wahn leed unu aschray fahn di chroo lov weh unu ga fi Krais, sayhn laik how di snayk mi chrik Eev. Kaa ih luk laik unu redi fi bileev enibadi weh preech bowt wahn nada Jeezas ada dahn weh wee mi preech tu unu. Ahn unu redi fi geh wahn nada spirit, ahn unu redi fi aksep wahn difrent Gud Nyooz fahn di wan weh unu mi aksep fahn wee.
Now, Ah noh tink dat eni a dehn soa-kaal “big taim apasl” beta dahn mee. Ah mait kyaahn taak az gud az dehn, bot Ah noa az moch az dehn. Wi shoa dis oava ahn oava eena evriting.
Ah mi preech di Gud Nyooz tu unu widowt pay. Ah mi hombl miself jos soh dat Ah kuda mi lif unu op. Unu tink seh dat da-mi wahn sin? Da jos laik Ah mi teef fahn di ada cherch dehn wen Ah mi aksep dehn sopoat soh dat Ah kuda mi serv unu widowt chaaj unu notn. Ahn wen Ah mi deh wid unu, Ah neva ga nof fi liv aafa, bot Ah neva aks nobadi fi notn, kaa mi fren dehn da Masidoanya mi gi mi evriting weh Ah mi need. Soh, Ah neva yet aks unu fi eniting, an Ah wahn neva aks unu needa. 10 Az shoar az di chroot a Krais deh eena mi, Ah noh wahn stap boas bowt dat aal oava Akaiya. 11 Ahn wai dat? Kaa Ah noh lov unu? No, Gaad noa dat Ah lov unu.
12 Ah wahn goh hed du weh Ah di du, soh dat dehn soa-kaal apasl kyaahn boas seh dehn di du di sayhn werk laik weh wee di du. 13 Peepl laik dehndeh weh laik boas da faals apasl weh di fool unu op ahn di paas dehnself aaf laik dehn da Krais apasl. 14 No wanda, kaa eevn Saytan hihn ku mek fi hihnself luk laik wahn aynjel a lait. 15 Soh, da noh wahn big ting if fi hihn servant dehn wuda du di sayhn ting ahn priten seh dehn da Gaad servant dehn weh di du weh rait. Pahn di en, dehn wahn get egzakli weh dehn dizerv fi weh dehn du.
Paal sofa lata ting
16 Ah di seh dis agen: Noh mek nobadi tink seh Ai da wahn fool wen Ah taak laik dis. Bot if dat da weh unu tink a mi, den mek Ah bee wahn fool ahn boas wahn lee bit. 17 Ah di boas laik wahn fool, bot dat da noh how di Laad waahn Ah taak. 18 If ada peepl ku boas bowt weh dehn du eena fi dehn oan schrent, den Ai ku boas tu. 19 Kaa unu wilin fi put op wid peepl weh fool, sins unu soh waiz. 20 Yes, unu put op wid it wen peepl tek unu mek slayv, er chaans unu op, er teef unu op, er goh aan laik dehn beta dahn unu, er slap unu eena unu fays. 21 Ah shaym fi seh dat wee neva schrang inof fi du dehn ting deh.
Bot wateva enibadi di boas bowt—an Ah di taak laik wahn fool agen—Ah di dayr fi boas bowt dat tu. 22 Eni a dehn da Heebroo? Ai da dat tu. Eni a dehn da Izrelait? Mee tu. Dehn da fahn Aybraham famili lain? Rait soh mee. 23 Eni a dehn da Krais servant? Ah noa seh Ah di taak laik wahn krayzi man, bot Ai serv Krais eevn beta dan dehn. Ai werk haada dahn aala dehn; Ah geh pich eena jayl moa dahn eni a dehn; Ah geh flag moa taim dahn Ah ku konk, an Ah mi deh da det doa moa dahn aala dehn. 24 Faiv taim di Jooz dehn sentens mi tu terti-nain lash. 25 Chree taim di Roaman dehn beet mi wid stik. Wahn taim mi enimi dehn eevn stoan mi wid rak. Ah mi deh eena shiprek chree taim; Ah mi deh di jrif eena see fi wahn hoal nait ahn wahn day. 26 Ah mi aalwayz di chravl; Ah mi eena daynja fahn di riva dehn, fahn teef, ahn fahn mi oan peepl dehn, ahn fahn dehn wan weh da noh Jooz. Ah mi eena daynja eena di siti, ahn lang di konchrisaid, daynja pahn di see, ahn daynja fahn faals bradaz ahn sistaz 27 Ah werk haad chroo lata haad taim; lata nait Ah noh sleep; lata taim Ah dehdeh hongri ahn tersti; sohntaim wi noh ga no kaina food, an Ah dehdeh koal ahn naykid.
28 Den pahn tap a dat, Ah deh anda presha di wori bowt aala di ada cherch dehn. 29 Hoo week, an Ai noh feel dehn weeknis? Hoo dehn leed aschray, an Ah noh geh beks fi sayka dehn?
30 If Ah haftu boas, den mek Ah boas bowt di ting dehn weh shoa mi weeknis. 31 Bles di Gaad ahn Faada a di Laad Jeezas fareva, kaa hihn noa seh dat Ai noh di tel lai. 32 Wen Ah mi deh da Damaskos, di govna weh mi deh anda King Areetas mi ga di siti anda gyaad fi si if dehn kuda mi ares mi. 33 Bot dehn let mi dong eena wahn baaskit chroo wahn winda eena di waal, ahn da soh Ah geh weh fahn ahn.