16
Di peepl dehn waahn
wahn sain
(Maak 8:11-13; Look 12:54-56)
Di Farisee ahn di Sadyusee dehn kohn fi chrai tes owt Jeezas, soh dehn aks ahn fi du wahn mirakl az wahn sain fi shoa dat hihn kohn fahn Gaad.
Jeezas ansa dehn seh, “Wen da eevnin taim unu seh, ‘Di weda wahn gud kaa di skai red.’ Ahn maanin taim unu seh, ‘Staam wahn deh kaa di skai red ahn ih di blak op.’ Unu noa how fi reed di sain dehn eena di skai, soh how kom unu noh andastan di sain dehn weh shoa weh Gaad di du rait now? Disya jenarayshan wikid; dehn noh faytful tu Gaad ataal. Dehn di aks fi wahn sain fahn hevn, bot di oanli sain dehn wahn geh da di sain weh dehn geh fahn weh mi hapm wid Joana.”* Den Jeezas lef deh ahn gaan.
Kyaaful a weh di Farisee ahn Sadyusee dehn teech
(Maak 8:14-21)
Di disaipl dehn mi faget fi kehr bred wen dehn gaahn kraas di neks said a di lagoon. Jeezas tel dehn seh, “Unu beta main; kyaaful a di Farisee ahn di Sadyusee dehn ees.”
Di disaipl dehn mi-di taak bowt it monks dehnself. Dehn seh, “Hihn seh dat kaa wi neva bring no bred.”
Bot Jeezas mi kanchos a weh dehn mi-di seh, soh ih seh, “Unu fayt leel, sa. Da wai unu di taak monks unuself bowt how unu noh ga no bred? Unu stil noh si yet? Unu noh memba di faiv bred weh feed di faiv towzn peepl dehn, ahn humoch baaskit a lefoava bred unu gyada op? 10 Er di sebm bred weh mi feed di foa towzn peepl dehn, ahn humoch baaskit unu gyada op? 11 Soh da how unu kudn si dat Ah neva mi-di taak bowt bred? Kyaaful a di Farisee ahn Sadyusee dehn ees.” 12 Da den dehn mi jos andastan dat Jeezas neva mi-di tel dehn fi kyaaful a di ees weh deh eena bred, bot da mi di teechin a di Farisee ahn di Sadyusee dehn ih mi-di taak bowt.
Peeta seh dat Jeezas
da di Krais
(Maak 8:27-30; Look 9:18-21)
13 Now wen Jeezas kohn tu di ayrya rong Seezareeya Filipai, ih aks ih disaipl dehn, “Da hoo peepl seh da di Son a Man?”
14 Dehn tel ahn seh, “Sohn peepl seh dat yoo da Jan di Baptis; sohn ada wan seh yoo da Ilaija; ahn stil sohn neks wan dehn seh yoo da Jerimaiya er wan a di prafit dehn.”
15 Den Jeezas aks dehn seh, “Bot da hoo yoo seh da mee?”
16 Saiman Peeta ansa seh, “Yoo da di Krais weh da di Son a di livin Gaad.”
17 Ahn Jeezas ansa ahn seh, “Saiman, weh da Joana son, Gaad bles yu! Kaa da noh no hyooman been mek yoo noa dat, bot da mai Faada eena hevn. 18 Soh Ah wahn kaal yu ‘Peeta,’ weh meen ‘wahn stoan,’ ahn da pahn dis rak Ah wahn bil mi cherch, ahn aala di powa weh deh eena hel noh wahn ku stan op gens it. 19 Ah wahn gi yu di kee dehn fi di kingdom a hevn, ahn eniting weh yoo alow pahn ert, Gaad wahn alow op da hevn, ahn eniting weh yoo noh alow pahn ert, Gaad noh wahn alow op da hevn needa.” 20 Den Jeezas waan ih disaipl dehn noh fi tel nobadi dat hihn da di Krais.
Jeezas pridik ih det
(Maak 8:31–9:1; Look 9:22-27)
21 Fahn da taim goh bak, Jeezas staat tu shoa ih disaipl dehn dat ih mi hafu goh da Jeroosalem ahn sofa lata ting fahn di Jooish leeda dehn, ahn di cheef prees dehn, ahn dehn wan weh teech di Laa. Den dehn mi wahn kil ahn, bot chree dayz layta ih mi wahn rayz op bak fahn di ded.
22 Den Peeta jraa Jeezas wan said ahn tel ahn shaap-wan fi stap taak laik dat. Ih tel ahn seh, “Gaad wahn neva mek dat hapm tu yu.”
23 Bot Jeezas ton tu Peeta ahn seh, “Get fahn fronta mi, Saytan! Yoo di luk pahn aala dis di way peepl see't, noh laik how Gaad see't.”
24 Den Jeezas tel ih disaipl dehn seh, “If eni a unu waahn fala mi, unu mos stap goh afta weh unu waahn fi fi unu oanself. Pik op yu kraas ahn fala mee. 25 Enibadi weh chrai fi heng aan tu dehn oan laif wahn en op di laas it. Bot if dehn giv op dehn laif fi sayka mee, dehn wahn fain reel laif. 26 Weh gud ih wahn du yu if yu oan di hoal werl ahn en op di laas yu soal? Er, da weh yu wahn chaynji yu laif fa? 27 Den di Son a Man wahn kom eena di gloari weh ih Faada gi ahn, ahn ih wahn kohn lang wid ih aynjel dehn, ahn ih wahn pay bak evribadi fi weh dehn mi du. 28 Ah di tel unu di chroot, som a unu weh di stan op rait ya soh, noh wahn ded bifoa unu si di Son a Man kohn fi rool ih kingdom.”
* 16:4 Joana mi deh eena wahn big fish beli fi chree dayz, jos laik how Jeezas mi deh eena di grayv fi chree dayz. (Luk pahn di noat eena 12:39.) 16:13 Son a Man da-mi wahn naym weh Jeezas kaal ihself, ahn dat meen dat hihn da Gaad weh ton wahn man. 16:16 Er: Mesaiya. Gaad pramis di Jooz dehn fahn lang taim fi sen wahn king fi sayv dehn. Dehn mi wahn kaal ahn di Mesaiya (er di Krais eena di Greek langwij).