3
Jan di Baptis mek
way fi Jeezas
(Maak 1:1-8; Look 3:1-18; Jan 1:19-28)
1-2 Sohn yaaz afta dat, Jan di Baptis mi deh eena di dezert da Judeeya di preech seh, “Ton fahn unu sin dehn, kaa di kingdom a hevn* wahn soon kohn.”
Dis da di mesinja weh Aizaiya di prafit mi rait bowt wen ih seh,
“Hihn da di vais
weh di hala owt eena di dezert di seh,
‘Unu geh redi fi wen di Laad kohn,
ahn mek di road dehn schrayt far ahn.’+
Jan mi-di wayr kloaz weh mek owta kyamil hyaa, ahn ih mi ga wahn tik leda belt rong ih ways. Ih yoostu eet loakos ahn wail honi.
Den peepl fahn Jeroosalem ahn fahn Judeeya dischrik, ahn fahn aal oava di konchrisaid rong Jaadn Riva mi-di goh owt tu wehpaa Jan mi deh. Afta dehn don kanfes dehn sin dehn tu Gaad, Jan baptaiz dehn eena Jaadn Riva.
Bot wen Jan si lata Farisee ahn Sadyusee di kohn wehpaa ih mi-di baptaiz peepl, ih tel dehn seh, “Unu da snayk ahn unu pa dehn da-mi snayk tu! Da hoo waan unu fi ron fahn Gaad jojment weh di kohn? If unu sari fi unu sin dehn fi chroo, proov it bai di way yu liv. Ahn noh eevn chrai fool unuself ahn tink seh dat bikaa unu kohn fahn Aybraham famili lain, dat mek unu aarait wid Gaad. Ai di tel unu, Gaad ku tek dehnya stoan dong ya ahn mek Aybraham pikni owta dehn. 10 Unu da jos laik chree, ahn Gaad don ga di aks da di root. Ih wahn chap dong ahn bon op eni chree weh noh di bayr.
11 “Ai di baptaiz unu wid waata soh dat unu ku shoa dat unu ton fahn unu sin dehn, bot sohnbadi els weh eevn moa powaful dahn mee wahn kohn. Ai noh eevn gud nof fi bak fi hihn shooz fi hihn. Hihn wahn baptaiz unu wid di Hoali Spirit ahn wid faiya. 12 Jos laik wahn faama, hihn don ga fi hihn fan eena ih han ahn ih wahn fan aala di chrash owta di weet. Ih wahn gyada op aala di gud paat ahn put it op, ahn ih wahn bon op di chrash eena wahn faiya weh kyaahn owt.”
Jeezas geh baptaiz
(Maak 1:9-11; Look 3:21-22)
13 Afta dat Jeezas reech Jaadn Riva. Ih mi kohn fahn Gyalilee fi mek Jan baptaiz ahn. 14 Bot Jan mi-di chrai fi stap ahn. Ih tel Jeezas seh, “Ai noh fi baptaiz yoo; da yoo fi baptaiz mee!”
15 Bot Jeezas ansa ahn seh, “Lef it soh fi now, kaa laik dis wi wahn di du aal di rait ting dehn weh Gaad waahn wi du.” Soh Jan giv een ahn baptaiz Jeezas.
16 Afta Jeezas don geh baptaiz ahn ih kom op owta di waata, sayhn taim hevn oapm op ahn ih si di Hoali Spirit di kohn dong jos laik how wahn dov wuda kohn dong, ahn ih pich pan ahn. 17 Ahn sayhn taim wahn vais fahn hevn seh, “Yoo da mi Son weh Ah oanli lov, an Ah oanli pleez wid yu.”
* 3:1-2 di kingdom a hevn wahn soon kohn: Dat meen dat Gaad wahn soon rool ih peepl dehn eena wahn nyoo way chroo Jeezas Krais. Maak ahn Look ahn Jan mi seh “Gaad kingdom” eena di buk dehn weh dehn rait eena di Nyoo Testiment, bot Machyu mi yooz “kingdom a hevn” eena dis buk bikaa di Jooz dehn noh wahn seh Gaad nayhn schrayt owt laik dat, bot ih meen di sayhn ting laik “Gaad kingdom.” + 3:3 Aizaiya 40:3. 3:4 loakos: Dat da wahn insek laik wahn big graas-hapa. 3:12 weet: Dat da wahn plaant weh di grayn dehn fayva rais ahn dehn mek flowa owta it.