Ri nabey carta ri xutz'ibaj can ri apóstol San Juan
1
Ja ri Jesucristo nuyo'on c'aslen
Yin Juan y ri ch'aka chic vachibil nkatz'ibaj-e c'a chive rix, pari' ri Jun ri c'o-vi-pe. Ri Jun ri c'o-pe tok man jani c'o tüj ri ruch'ulef. Pero roj xkac'axaj ri rutzij. Xkatz'et rija', roma xkatz'et riq'uin ri runak' tak kavüch. Y xkatz'om riq'uin ri kak'a'. Y ja rija' ri Rutzij ri Dios ri nuyo'on c'aslen. Ri nuyo'on c'aslen xc'ulun-pe c'a, y xkatz'et. Y romari' nkatzijoj chive ri xkatz'et. Nkatzijoj chive ri Jun ri c'o-vi-pe riq'uin ri Katata' Dios, y xc'ulun-pe chikacojol. Roj katzijon c'a chive ri xkatz'et y ri xkac'axaj, richin que quixoc cachi'el roj que junan kavüch riq'uin ri Katata' Dios y riq'uin ri Jesucristo ri Ruc'ajol. Y nkatz'ibaj c'a ronojel re' chive roma nkajo-vi que tz'aküt ta ri quicot ri nc'uje' iviq'uin.
Ri Dios ri sük
Y vocomi c'a nkatzijoj chive ri xbij can ri Jesucristo cheke roj, que ri Dios c'o-vi chupan ri sük roma ja vi rija' ri sük, y man jun k'eku'n ri c'o riq'uin. Y si nkabij que junan chic kavüch riq'uin ri Dios, y xa kac'uan jun c'aslen richin ri k'eku'n, man ketzij tüj c'a ri nkabij que junan kavüch riq'uin ri Dios, roma xa man ja tüj ri ketzij ri c'aslen chin sük ri nkabün. Ri Dios c'o-vi pa sük, y si roj chupan ri kac'aslen nkubiyin pa sük, junan c'a kavüch quiq'uin ri quitaken chic. Y chuka' ri ruquiq'uel ri Jesucristo ri Ruc'ajol ri Dios nrelesaj ronojel ri kamac.
Si nkabij que man jun kamac, kayon roj nkach'üc-ka-ki'. Roma man ketzij tüj ri nkabij. Jac'a si nkak'alajrisaj c'a ri kamac chuvüch ri Dios, ri Dios nucuy-vi ri kamac y nuch'ajch'ojrisaj ri kánima chin ri man ye choj tüj nkabanala'. Roma rija' choj vi y man nujül tüj ri rutzij. 10 Ri Dios nbij que konojel c'o kamac. Y si roj nkabij que man jun mac nkabün, nkabün que man ketzij tüj ri nbij ri Dios. Y ri rutzij man c'o tüj pa kánima.