PRIMERA CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS
TESALONICENSES
1
Wejr Pabluqui, Silvanuz̈tan, Timoteoz̈tan, tii cartal cjijrz̈cuc̈ha anc̈huc Tesalónica wajtchiz z̈oñinacz̈quin. Nii wajtquiz icliz z̈oñinacc̈hucc̈ha anc̈hucqui. Niz̈aza Yooz Ejpz̈tan Yooz Majchtan tsjii kuzzizc̈hucc̈ha. Jalla niz̈tiquiztan uc̈hum Yooz Ejpz̈tan, niz̈aza uc̈hum Jesucristo Jiliriz̈tan anc̈hucaquiz yanapt'ila. Niz̈aza zuma cuntintu kuzziz walikaj kamkatla.
JESUCRISTUZ̈QUIN ANCHA KUZZIZ Z̈OÑINACA
Wejrnacqui tjapa anc̈hucaz̈ cjen tirapan Yoozquin sparaquiz̈ cjiwc̈ha. Yoozquin mayizican anc̈hucaltajapa wiltan wiltan mayizuc̈ha. Uc̈hum Yooz Ejpz̈quin mayizican, cjuñznuc̈ha anc̈hucaz̈ zuma Yooztajapa trabajtiquiztan. Anc̈hucqui Jesucristuz̈quin kuzziz cjen Yooztajapa tjapa kuztan trabajc̈ha. Niz̈aza anchucqui zuma munaziñi kuzziz cjen, Yoozquin zuma sirwic̈ha. Niz̈aza Jesucristo Jilirz̈ tjonz tjuñi tjewzcan, zuma tjurt'iñi kuzzizc̈hucc̈ha. Jalla nuz̈ anc̈hucaquin cjuñz̈cu Yooz Ejpz̈quin sparaquiz̈ cjiwc̈ha. Jilanaca, cullaquinaca, Yooziz̈ pectanaca, Yoozqui anc̈huc illzic̈ha. Jalla nuz̈ zizcu, wejrnacqui Yoozquin sparaquiz̈ cjiwc̈ha. Wejrnacqui anc̈hucaquin tjonz̈cu, liwriiñi Yooz taku paljaychinc̈ha. Anac̈ha z̈oñz̈ taku alajakaz paljaytaqui; Yooz takupanc̈ha paljaytaqui. Yooz Espíritu Santuz̈ aztan paljaychinc̈ha. Niz̈aza werar Yooz tawkquiz tjapa kuz tjurt'ican, Yooz puntu paljaychinc̈ha. Niz̈aza anc̈hucatan kamcan jaknuz̈t wejrnacqui kamchinz̈laja, jalla nii zuma zizza anc̈hucqui.
Anc̈huczti wejrnaca kamaña irata jalla niz̈ta kamñi z̈oñi cjissinc̈hucc̈ha. Niz̈aza Jesucristo Jilirz̈ kamañ irata kamñi z̈oñi cjissinc̈hucc̈ha. Niz̈aza anc̈hucqui wejrnacaz̈ paljayta Yooz taku catoktiquiztan, ancha sufrichinc̈hucc̈ha. Walja sufris cjenami, Espíritu Santuqui anc̈hucaquiz cuntintu cjiskatchic̈ha. Niz̈aza sufrisqui anc̈hucaquiz wejtnacaquiz iratazakaz watchic̈ha. Jalla niz̈tiquiztan anc̈huca puntuquiztan zuma quintu ulanchic̈ha tjapa criichi z̈oñinacz̈quin, Macedonia yokquin z̈ejlñi criichi z̈oñinacz̈quinami niz̈aza Acaya yokquin z̈ejlñi criichi z̈oñinacz̈quinami. Anc̈hucaz̈ cjen Yooz takuqui tjapa kjutñi paljaytac̈ha. Anac̈ha Macedonia yokquizkaz niz̈aza Acaya yokquizkaz paljaytaqui. Tjapa kjutñi paljaytac̈ha. Niz̈aza jaknuz̈t anc̈hucqui Yoozquin kuzziz cjissinc̈hucz̈laja, jalla nii quintu tjapa z̈oñinacaqui zizza. Jaziqui wejrnacqui anc̈huc puntuquiztan anaz̈ iya quint'asac̈ha. Ninacapacha wejtnacaquiz quint'iñitac̈ha jaknuz̈t anc̈hucqui wejtnacaz̈ paljayta Yooz taku catokchinc̈huctaz̈laja, jalla nii. Anc̈hucqui z̈oñiz̈ paata yooznacquiztan zarakchinc̈hucc̈ha, werar z̈ejtñi Yooz sirwizjapa. 10 Niz̈aza anc̈hucqui Yooz Majch arajpachquiztan tjonz tjuñi tjewz̈a. Yoozqui niiz̈ Majch ticziquiztan jacatatskatchic̈ha. Jalla nii Jesusaqui uc̈hum casticunacquiztan liwriichic̈ha. Jalla nuz̈ quint'iñitac̈ha anc̈huca puntuquiztan.