15
Iyoberabaramacü au Jerusalén
Au manio naneneca tücañe, arrti Pablo ichepeti Bernabé amoncoma au Antioquía. Auqui iñataimia manuma mañoñünca auqui Judea. Arrüma manunecanama ümo bama icocoromati Jesús, namatü:
—Nauqui utaesübu eanaqui nomünantü tiene que basuriu arrümanu nisoni bama israelitarrü nürirri circuncisión arrüna torrio tücañe uiti Moisés.
Arrti Pablo ichepeti Bernabé fuerte nurria nuratoquiquirrimia ümo manuma auqui Judea. Auqui caüma arrübama icocoromati Jesús bacüpuruma ümoti Bernabé y ümoti Pablo y ümo maquiataca na aüromatü au Jerusalén, nauqui aparimia nurria ümo arrüna sane aübu bama apostolerrü y aübu bama mamayoreca acamanu.
Auqui masamunuma nariorrü ümoma. Süromatü. Au manu nesarrüma viajerrü pasaoma auqui manio cüca nobürirri Fenicia y Samaria. Urapoimia isucarü bama icocoromati Jesús arrüna sane:
—Arrübama chütüpü israelitarrü chauqui tiñocotama arrüba ñacoconauncurrüma tücañe. Caüma ticocoromati Tuparrü.
Ui arrüna nurapoimia pucünuñama.
Auqui arrti Pablo ichepeti Bernabé y arrübama icumpañeruturrüma süromatito.
Iñataimia au Jerusalén. Arrübama icocoromati Jesús acamanu y arrübama apostolerrü y bama mamayoreca yasuriurumati Pablo ichepeti Bernabé y bama maquiataca. Acamanu urapoimia arrüna yachücoiti Tuparrü aübuma eana bama chütüpü israelitarrü. Acamanu aboma ito bama fariseorrü, arrübama icocoromati Jesús. Atüraimia nauqui anitama. Namatü:
—Arrübama chütütpü israelitarrü bama icocoromati Jesús, tiene que circuncidaboma. Bacüpura ito ümoma nauqui aicocoma nanaiña nüriacarrti Moisés.
Auqui caüma iyoberabaramacü bama apostolerrü y bama mamayoreca nauqui aicoñocama arrüna sane. Nauquiche tücoboi arrüna nuratoquiquirrimia, atüraiti Pedro, nanti:
—Bueno, bama masaruquitaiqui, bien tusio nurria aume, que tücoboi arrti Tuparrü itacümanauncunutiñü ameanaqui nauqui suraboi arrüna urriampae manitacarrü isucarü bama chütüpü israelitarrü, nauqui ataesübuma eanaqui nomünantü. Arrti Tuparrü bien isuputacaiti ñapensacarrüma. Tusio oemo uiti arrüna sane, itopiqui itorrimianatiti Espíritu Santo ümoma, tacana arrüna itorrimianatitito oemo aucutanu. Arrti Tuparrü chepatai ümoti nacarrüma tacana nusaca, itopiqui chauqui turria ñapensacarrüma ui na icocoromati. 10 ¿Causane caüma arraño chapicocotapü arrüna isamutenti? ¿Causanempü aurrianca caüma nauqui macoconaurrüma ümo nanaiña nüriacarrü? Ni arrübamapü antiburrü puerurrüma aicocoma, ni arroñümpü. Itopiqui chüpuerurrüpü oñü ümo. Arrüna nüriacarrü tacana taman yuburrü umianene oemo. 11 Arroñü utaesübuca eanaqui nomünantü ui nucua ümoti Señor Jesús. Isiuma ito cuasürüma ümoti. Sane nurarrti Pedro ümoma.
12 Auqui namanaiña etayoimia. Tapü arrti Bernabé y arrti Pablo urapoimia arrüba milagrorrü omirriante uimia aübu yayuracarrti Tuparrü eana bama chütüpü israelitarrü. 13 Nauquiche tochenco ñanitacarrüma, arrti Jacobo nanti sane:
—Bueno, bama masaruquitaiqui amonsapesio nisura aume: 14 Arrti Simón Pedro turapoiti usucarü arrüna causane uiti Tuparrü eana bama chütüpü israelitarrü. Tasuruma ito nauqui aicocoromati, y nauqui aserebimia ümoti. 15 Arrübama profetarrü tücañe iconomotama ito arrüna sane. Tacana arrüna ane corobo tücañe uiti profetarrü Amos. Nantü sane:
16 Arrtü tüpasao arrüna sane, iseca tato,
—nanti Señor—, nauqui urrianen tato sobi arrüna nesarrti tratorrü David tücañe saübuñü.
Tiene que urrianen tato sobi aübu bama abomainqui eanaqui nesarrti familiarrü.
17 Auqui caüma namanaiña bama chütüpü israelitarrü yapacheriurumañü.
Tonema ito caüma niyesa genterrü.
18 Tisurapoicaü arrüna sane auqui ñemonca —nanti Señor.
Sane ane corobo uiti Amós.
19 ‛Sane nauquiche sucanañü aume, tapü abasiquia icuata bama chütüpü israelitarrü, bama tiñocotama arrüna antiburrü ñacoconauncurrüma, itopiqui chauqui ticocoromati Tuparrü. 20 Maconomona ümoma, tapü basoma nañese arrüba macumanataca ümo matupaca y tapü bavivicomainqui tacana numuquianca y tapü basomainqui numañetu arrüba numuquianca mocoiñatai chübotüsoquiopü y tapü chaboma notorrü. 21 Itopiqui auquiapae tücañe anati au cada pueblurrü naqui urapoiti arrüna nüriacarrti Moisés. Nantarrü leheboma au nanenese nesa macansacarrü.
22 Auqui caüma chepatai ñapensacarrüma bama apostolerrü, bama mamayoreca y namanaiña bama icocoromati Jesús. Matacumanauncunuma mañoñünca eanaquimia nauqui aüromatü ichepeti Bernabé ichepeti Pablo au Antioquía. Icüpurumati Judas Barsabás, y arrti Silas, arrübama ümoche oncomatü. 23 Icüputama ito arrümanu quichonimiacarrü, corobo icu sane:
“Arrüsomü apostolerrü y arrübama mamayoreca, ichepe bama icocoromati Jesús au Jerusalén, apasusiu supaquionco tanu aume bama suisaruquitaiqui, bama chütüpü israelitarrü, arraño pohoso año au Antioquiía y au manio cüca Siria y au Cilicia. 24 Sopipiate auna, que auquina süromatü tanu arrübama mañoñünca, pero ta champürrtü supacüpuca ümoma. Asioma aucuata. Arrüchopüratai au nautanu ui nurarrüma. Y namatito aume, tiene que circuncidabo año y nauqui apicoco ito nanaiña arrüna nüriacarrti Moisés. 25 Sane nauquiche chepatai supapensaca nauqui supacüpu tanu ümo bama mañoñünca auquina someanaqui, na aüromatü asaborimia aume, ichepe bama usaruquitaiqui, arrti Bernabé ichepeti Pablo tonema bama tarucu nicuarrüma suiñemo. 26 Arrüma itorrimiatama nisüboriquirrimia ümoti Señor Jesús. Taquisürüma auqui nacarrti. 27 Supacüpuca ito tanu ümoti Judas y ümoti Silas. Arrüma urapoimia ausucarü nanaiña arrüna sane. 28 Canapae urria ümoti Espíritu Santo y urria ito suiñemo, arrtü apicocota arrüba mümanantai supacüpucu: 29 Tapü aubaca numañetu arrüba numuquianca mucamanana ümo maquiataca tupaca. Tacane ito tapü auchaca notorrü y tapü aubaca numañetu arrüba numuquianca mocoiñatai, chübotüsoquiopü. Arrtü apicocota nanaiña arrüna sane, urria nausüboriqui. Taiquiana urria nabaca. Supaquionco tanu aume”. Sane ñaconomosorrüma bama apostolerrü.
30 Sane nauquiche caüma masamunuma nariorrü ümoma y arrüma auquimanu besüro uimia au Antioquía. Acamanu oberabarama uimia arrübama icocoromati Jesús. Itorrimiatama ümoma manu quichonimiacarrü. 31 Arrüma iyaübutama manu quichonimiacarrü, leheboma. Nauquiche tütusio ümoma, pucünuñama nurria ui arrüna urriampae nurarrüma ümoma. 32 Arrti Judas y arrti Silas ipiacama anitama uiti Espíritu Santo. Manitanama nurria ümo bama icocoromati Jesús, tapü iñocotama ñacoconauncurrüma ümoti Tuparrü. Sane nauquiche arucu tato ümo bama masaruquitaiqui au nürirrti Jesús. 33 Acamanu amoncoma ichepema ñome manio naneneca. Tücoboi nacarrüma acamanu, arrübama au Antioquía masamunuma nariorrü ümoma na aüroma tato au Jerusalén esa bama uiche tücañe aicüpuruma. 34 Pero arrti Silas champürrtü rranrrti aüroti tato, süsioti au Antioquía. 35 Arrti Pablo ichepeti Bernabé süsioma ito. Manunecanama nurarrti Señor ichepe bama aboma acamanu.
Segundo viajerrü uiti Pablo
36 Tomenotü naneneca. Auqui arrti Pablo nanti ümoti Bernabé:
—Curi tato bapasea ümo bama usaruquitaiqui au nanaiña manio puebluca, auna cauta tücañe usurapoi nurarrti Señor, basabori ümoma causane nacarrüma.
37 Arrti Bernabé rranrrtipü nauqui aürotitü Juan Marcos isiuma. 38 Pero arrti Pablo chirranrrtipü nauqui aürotitü ichepema, itopiqui arrti basücübücoti tato aucutanu au Panfilia, champürrtü sürotitüqui manrrü taha atrabacati ichepema. 39 Acamanu süroma peese. Arrti Bernabé itasurutiti Marcos isiuti, süromatü au taman barco au Chipre. 40 Tapü arrti Pablo itasurutiti Silas isiuti. Arrübama icocoromati Jesús au Antioquía manquioma pünanaquiti Tuparrü na aicunusüancanatiti Pablo y arrti Silas nauqui urria namenrrüma tanu. Auqui süromatü acü 41 auqui manio cüca Siria y Cilicia. Acamanu macuansomoconoma ümo bama yaruquitorrüma tapü iñocotama arrüna ñacoconauncurrüma ümoti Señor.