5
Arrüna nomünantü uiti Ananías y ui Safira
Anatito quiatarrü ñoñünrrü nürirrti Ananías y nicüpostoti nürirri Safira. Paventeo uiti taman niyorrti. Cümuinta nicua manu ñanaunrrü ahüburu uiti ümoti. Quiatarrü nicümuintarrü itorrimiatati ümo bama apostolerrü. Tusio ümo nicüpostoti arrüna sane, urria ümo. Auqui nanti Pedro ümoti Ananías:
—¿Causane aüroti choborese a nausasü? Arrücü apanca ümoti Espíritu Santo. Aitorrimiata cümuintatai nicua manu naho, pero arrücü ucanü que tone nanaiña nicuarrü. Naesa te manu ñanaunrrü, puerurrü aisamune isiu narrianca aübu. Numo tüpaventeo obi, naesa te manu monirri, puerurrü ito aisamune isiu narrianca. Pero arrüna napanca champürrtü ümo mañoñüncatai, ta ümoti Tuparrü.
Numo oncoiti Ananías arrüna sane nurarrti Pedro, taübücoti acü y coiñoti. Enterurrüma bama ipiatema, birrubuma ui arrüna sane. Cuamatü manuma mayaüca aicümurriancanamati, canati uimia nauqui aiñanamati cütu.
Iyau ba trerrü horarrü, iñatai manu nicüpostoti Ananías. Champü tusiobo ümo. Ñanquitioti Pedro pünanaqui:
—Urasoi isucarüñü, ¿taqui enterurrü nicua manu ñanaunrrü pabenteo aboi arrüna sane?
—Unca enterurrü, nantü.
Aiñumuti tatito Pedro, nanti:
—¿Causane apiña napapantu ümoti Espíritu Santo, abu chisiupü naucusüu? Ichepatai na napapantu. Caüma cuama tato manuma mayaüca uiche aüroti cütu aiquianü. Arrücü ito caüma aconca. Uimia ito caüma aeca cütu.
10 Au manu rratorrü taübüco ito esati Pedro, coiño ito. Arrümanuma mayaüca iñataimia tato acamanu, besüro narrtarrüma ümo, coiño. Iquiatama ito, aiñama cütu ipetacuti iquiana. 11 Enterurrüma manuma icocoromati Jesús y nanaiña arrübama ipiatema arrümanu sane, tarucu nirrucurrüma uirri.
Omirriante milagrorrü
12 Sürümanatai milagrorrü omirriante ui bama apostolerrü isucarü macrirrtianuca. Arrübama icocoromati Jesús iyoberabaramacü nantarrü au manu nicorero niporrti Tuparrü nürirri Salomón. 13 Arrümanuma maquiataca birrubumantai aiñanamacü ichepema. Pero arrübama icocoromati Jesús tarucu nicuarrüma ümo genterrü. 14 Naneneca aboma bama icocoromati Señor, sürümanama mañoñünca y paüca. 15 Arrübama macrirrtianuca iquianama bama maunrrocono isiu cayarrü aübu nanaiña nicürurrüma, ümo arrtü pasaoti Pedro esaquimia, nauqui apasa ito nausüpüturrti onüquimia, nauqui urrianama tato. 16 Cütüpürrü macrirrtianuca iñataimia acamanu esa bama apostolerrü auqui manio piquiataca puebluca saimia ümo Jerusalén. Cuamatü uimia bama maunrrocono y arrübama taquisürüma itopiqui aboma machoboreca auma. Enterurrüma urriancama tato.
Tüboricoma ümoti Pedro y ümoti Juan
17 Arrti maniqui yarusürürrü sacerdoterrü ichepe bama icumpañeruturrti, arrübama auqui manu partidorrü nesa bama saduceorrü arrübama amoncoma ichepeti, ünantü ümoma. 18 Enoma bama apostolerrü uimia, süroma au preso. 19 Pero au tobirri cuati taman ángel iyaüburutiño turuca, carübuma auqui preso uiti. Nanti ümoma:
20 —Amecosi au niporrti Tuparrü apanitase arrüna manitacarrü isucarü genterrü, uiche coñocono tato nausüboriqui.
21 Numo tütaneneca tato süromatü au niporrti Tuparrü. Acamanu manunecanama.
Na arrti maniqui yarusürürrü sacerdoterrü ichepe bama icumpañeruturrti oberabarama uimia enterurrüma bama mayüriabuca y bama mamayoreca auqui Israel. Bacüpuruma iyo bama apostolerrü na ayematü esama auqui preso. 22 Süromatü bama policiarrü iyoma, pero numo tiñataimia taha champürrtü abomainqui. Auqui süroma tato, uraboimia. 23 Namatü:
—Champüma. Causanempü, tai ananca bien mamana arrümanu cauta amoncoma y arrübama masortaboca amoncoma bacuirarama yutacu turuca. Pero nauquiche sopiyaübuta, champüti naqui anancapo.
24 Nauquiche tütusio ümoti maniqui üriatu bama bacuirara itacu niporrti Tuparrü y ümo bama üriatu sacerdoterrü, chümarrtacarrüpatai ümoma. Chütusiopü ümoma causane arrüna sane. 25 Auqui iñataiti taman ñoñünrrü acamanu, uraboiti isucarüma arrüna sane:
—Arrümanuma mañoñünca amoncoma au preso aboi, aboma au niporrti Tuparrü manunecanama ümo genterrü.
26 Auqui arrti maniqui üriatu bama bacuirara itacu niporrti Tuparrü aübu bama policiarrü yebomatü iyoma. Iñataimia esama. Masamuña niyücürrüma esama ui nirrucurrüma ñünana genterrü tapü yaruruma oboi canca, arrtü ane causane uimia ümo bama apostolerrü. 27 Süromatü uimia esa manuma mayüriabuca, bama ane nüriacarrüma, nauqui acurrtama. Iñataimia esama. Arrti maniqui yarusürürrü sacerdoterrü nanti sane ümoma:
28 —Chauqui tüsuburapoi ausucarü, tapü abasiquiaiqui apanuneca arrümanu sane au nürirrti maniqui Jesús. Pero ta tütusio nürirrti aboi au nanaiñantai Jerusalén. Aurrianca nauqui ane sopipünate itopiqui niconcorrti naqui ñoñünrrü.
29 Auqui arrti Pedro y arrübama maquiataca apostolerrü iñumutama sane:
—Arrüsomü supacoconaunca ümoti Tuparrü. Champürrtü ümo mañoñüncatai. Churriampü te ümoti, arrtü supacoconaunca aumeantai. 30 Arrti Tuparrü iñanaunumati bama uyaütaiqui tücañe. Arrti te isümoniancanatiti Jesús, naqui coiño aboi apü curusürrü. 31 Arrtito Tuparrü aübu nanaiña nicusüurrti isamunutiti Jesús yüriaburrü naqui uiche ataesübu genterrü eanaqui nomünantü, nauqui puerurrüma arrübama auqui Israel aiñorronconomacü, nauqui amorrimiaca nanaiña nomünantü uimia. 32 Arrüsomü sumarrtai y suburapoi arrüna sane, y arrtito Espíritu Santo sane urapoiti ausucarü arrüba omirria. Ta torrioti uiti Tuparrü ümo bama macoconaunrrüma ümoti.
33 Numo toncoimia arrüna sane, arrone nurria nitüborirrimia, rranrrümampü aitabairoma. 34 Pero eana manuma mayüriabuca anancati maniqui taman fariseorrü nürirrti Gamaliel, naqui manunecana nüriacarrü. Tarucu ñacoconaucurrüma macrirrtianuca ümoti. Atüraiti, bacüpuruti acaübuma baeta türüpo bama apostolerrü. Süromatü türüpo. 35 Auqui nanti Gamaliel ümo bama mayüriabuca:
—Arraño bama auqui Israel: Amasasai nurria tapü ane causane aboi ümo bama mañoñünca.
36 Apaquionsaño bama isumpañero auqui Israel, chücoboipapae anati maniqui nürirrti Teudas naqui rranrrtipü champüti manrrü pürücüti, taqui cuatrocientos nubiqui bama süroma isiuti. Pero numo taborioti pünanaquimia, iñarriomantai iyauti. 37 Auqui caüma au manio naneneca nesa mapacümuncucurrü ümo genterrü, anati maniqui Judas auqui Galilea. Bahiyoti aübu bama rromanorrü. Aboma bama süromatü isiuti. Pero taboriotito ui bama mayüriabuca, y namanaiña bama aboma ichepeti iñarriomantai. 38 Sane nauquiche sucanañü, tapü abasiquia icuata bama mañoñünca, tapü ane causane aboi ümoma, itopiqui arrtü uimiantai nanaiña arrüna sane, contoatai mameso. 39 Pero arrtü uiti Tuparrü, chüpuerurrüpü año apiñamesoco. Amasasai nurria. Tapü apahiacaño aübuti Tuparrü.
40 Auqui namanaiña urria ümoma nurarrti. Bacüpuruma tatito iyo bama apostolerrü. Champürrtü coiñoma uimia, pero cüborioma uimia. Bacüpucurrü ito uimia ümoma tapü asioma uraboimia nürirrti Jesús. Auqui emecanama uimia. 41 Auqui arrübama apostolerrü süromatü auqui manu esaqui manuma mayüriabuca. Bien pucünuñama, itopiqui urria ümoti Tuparrü arrüna taquisürüma auqui nacarrti Jesús. 42 Champürrtü iñocotama ñanunecacarrüma au nürirrti Jesucristo. Naneneca manunecanama au niporrti Tuparrü y tacane ito au poca.