4
Causane nauqui urria nosüboriqui au narrtarrti Tuparrü
Caüma supanquiquia amopünanaqui bama suisaruquitaiqui au nürirrti Jesús, na apisamune tacana arrüna sopiñununenecacaño aucutanu, nauqui apucünuti Bae Tuparrü aucuata. Chauqui turria nausüboriqui, pero supanquiquia, nauqui apisamune manrrü arrüna urria.
Arraño chauqui tütusio aume arrüba supacüpucu, arrüba sopitorrimiaquio aume au nürirrti Señor Jesús. Ta tone nirrancarrti Tuparrü, nauqui apitorrimia nausüboriqui ümoti. Tapü ausüboriquia tacana numuquianca. Taiquianati taman abarrüpecuqui tari pucünuñati aübu na propiorrü nicüpostoti. Tari cuasürü ümoti, tapü asioti isiu quiatarrü. Tapü anati naqui rranacatiapae ñome paüca, tacana arrübama chisuputaramatipü Tuparrü. Tapü anati naqui itachemacatati nicüpostoti quiatarrü. Chauqui tüsuburapoi nurria ausucarü arrüna sane, que arrti Bae Tuparrü bacheboti carrticurrü ümo bama sane nisüboriquirrimia. Arrti Tuparrü champürrtü itasuruti oñü nauqui bavivi tacana numuquianca, ta nauqui uitorrimia nosüboriqui ümoti. Sane caüma arrti naqui chiyasutiutipü arrüna manunecatarrü, tonenti naqui chicocotatipü nurarrti Tuparrü. Arrüna manitacarrü champürrtü nura mañoñüncatai. Arrti Bae Tuparrü icüpurutiti Espíritu Santo au nabausasü.
Tusio aume, arrti Bae Tuparrü iñununecanati año nauqui aucua ameampatoe, así que champü ümochequi rraconomonacañüqui. 10 Tusio arrüna naucua aumeampatoe ui arrüna napisamute ümo namanaiña manuma suisaruquitaiqui au manu cürrü Macedonia. Pero supanquiquia ito amopünanaqui bama suisaruquitaiqui, nauqui manrrü tarucu naucua aumeampatoe. 11 Apapache niquiubu año causane nauqui urria nabaca. Tiene que apatrabaca iyo arrüna amutuburibo. Sane arrüna supacüpucu aume aucutanu, 12 nauqui urria nausüboriqui aübu bama chicocoromatipü Jesús, y tapü abasiquia apanqui amutuburibo pünanaquimia.
Niyequirrti tato Señor
13 Bueno bama masaruquitaiqui, suirranca nauqui atusi aume isane arrüna pasabobo ñana ümo bama coiño. Arraño bama icocoromati Jesús, tapü abasiquia ausuchebacaño tacana arrübama chübarrüperarapü arrtü süboricoma tato ñana. 14 Arroñü uicocota arrüna que arrti Jesús coiñoti y süboricoti tato. Isiu ito uicocota que arrübama coiño aübu ñacoconauncurrüma ümoti Jesús, süboricoma ito tato ñana uiti Tuparrü.
15 Arrüna suburapoi ausucarü, tone ñanunecacarrti Señor: Arroñü bama osüboriquiaiqui, arrtü cuati tato Señor, chüpuerurrüpü basürü pünanaqui bama tücoiño. 16 Arrti Señor cuati tato ñana aübu tarucu nüriacarrti tacanarrtü arrti yarusürürrü ángel, y rabotito arrümanu cornetarrü nesarrti Tuparrü. Auqui caüma cusürüboma asüborimia tato bama coiño aübu ñacoconauncurrüma ümoti Cristo. 17 Auquito caüma arroñü bama süboricoiqui, ucampeca ape ichepe bama tücoiño tücañe. Oecatü cümenuti Señor omeana cüsaüboca. Auqui caüma champü nitacüru nosüboriqui ichepeti Señor. 18 Sane nauquiche apayura aumeampatoe oboi arrüba manitacaca tapü ausuchebacaño.