2
Dseaˋ Jmáamˉbingꞌ mɨꞌˊ Fidiéeˇ cuaiñ˜ quíˉiiꞌ
Dseaˋ rúꞌˋnaaꞌ i̱ ꞌneáanˋn eáangˊ, jmoꞌˊo e júuˆ la e catɨ́ɨngˉnaꞌ e laco̱ꞌ jaˋ eeˉnaꞌ dseeˉ. Jo̱ nañiˊ faꞌ seaˋbre mɨ˜ jiúngꞌˋnaꞌ ni˜ dseeˉ, dsʉꞌ seemˋ jaangˋ i̱ jmɨcó̱o̱ꞌ˜ jneaa˜aaꞌ i̱ mɨꞌˊ Tiquíˆiiꞌ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ cuaiñ˜ quíˉiiꞌ, jo̱ íbˋ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ éeˋ guiʉ́ˉ do. Jo̱guɨ dseaˋ íbˋ i̱ cajúngˉ fɨˊ dseꞌˋ crúuˆ e laco̱ꞌ caꞌíngˉ lají̱i̱ꞌ˜ dseeˉ quíˉiiꞌ e røøˉnaaꞌ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Dsʉꞌ o̱ꞌ jí̱i̱ꞌ˜ dseeˉ quíˉiiꞌ yee˜eeꞌ dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨꞌ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ e caꞌíiñˉ, co̱ꞌ lajo̱b caꞌíiñˉ dseeˉ quiáꞌˉ lajɨɨngˋ dseaˋ jmɨgüíˋ cajo̱.
Jo̱ song nʉ́ʉꞌ˜baaꞌ jaléꞌˋ júuˆ quiáꞌˉ Fidiéeˇ, jo̱baꞌ nɨsɨtabˇ dsiˋnaaꞌ e nɨcalɨcuíimˋbaaꞌre jóng. Jo̱ song seengˋ dseaˋ jíñꞌˉ e cuíimˋbre Fidiéeˇ jo̱ dsʉꞌ jaˋ nʉ́ʉꞌr˜ lají̱i̱ꞌ˜ júuˆ quiáꞌˉ dseaˋ do, jo̱baꞌ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ jaangˋ i̱ adseaangˋ, co̱ꞌ jaˋ quie̱rˊ júuˆ jáꞌˉ quiáꞌˉ Fidiéeˇ. Jo̱ dsʉꞌ song seengˋguɨ dseaˋ i̱ contøømˉ nʉ́ʉꞌ˜ júuˆ jáꞌˉ quiáꞌˉ dseaˋ do, jo̱baꞌ lɨta˜ dsiˋnaaꞌ e dseaˋ íˋ ꞌneáamˋbre Fidiéeˇ laco̱ꞌ sɨꞌíˆ; jo̱ song jmooˉbaaꞌ lajo̱, jo̱baꞌ lɨne˜naaꞌ e cøømˋ se̱e̱ˉnaaꞌ có̱o̱ꞌ˜ Fidiéeˇ. Jo̱ song seengˋ dseaˋ i̱ jíngꞌˉ e cøømˋ seeiñˋ có̱o̱ꞌ˜ Fidiéeˇ, jo̱baꞌ ꞌnéˉ niꞌérˉ laco̱ꞌguɨ caꞌéeˋ ꞌñiaꞌˊ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la.
Júuˆ ꞌnéˉ lɨti˜ e nɨseaˋ latɨˊ mɨ˜ uiing˜
Dseaˋ rúꞌˋnaaꞌ i̱ ꞌneáanˋn eáangˊ, jaˋ lɨ́ɨˊ laco̱ꞌ co̱o̱ˋ júuˆ ꞌmɨ́ɨˉ e júuˆ e ꞌnéˉ lɨti˜ quiáꞌˉ Fidiéeˇ e jmoꞌˊo la e catɨ́ɨngˉnaꞌ, co̱ꞌ e lab cajo̱ e caꞌíingꞌ˜ ꞌnʉ́ꞌˋ latɨˊ mɨ˜ calɨcuíingˋnaꞌ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ e júuˆ e ꞌnéˉ lɨti˜ do jaˋ sɨsɨ́ɨngˆ có̱o̱ꞌ˜ e júuˆ e caꞌíingꞌ˜ ꞌnʉ́ꞌˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ do. Jo̱guɨ dsʉꞌ e júuˆ e ꞌnéˉ lɨti˜ e jmoꞌˊo la quíiˉnaꞌ lana laco̱ꞌ co̱o̱ˋ júuˆ ꞌmɨ́ɨbˉ lɨ́ɨˊ; jo̱ dseángꞌˉ jábꞌˉ e júuˆ jo̱, jo̱ cajmitib˜ Dseaˋ Jmáangˉ laco̱ꞌguɨ jmitíˆ ꞌnʉ́ꞌˋ cajo̱, co̱ꞌ nɨcangoꞌíimˊ e nʉʉˋ sǿꞌˋ do, jo̱ lana nɨcanaangˋ jɨngꞌˋ i̱ jɨngꞌˋ jloꞌˆ do.
Jo̱ song seengˋ dseaˋ i̱ jíngꞌˉ e cøømˋ seeiñˋ có̱o̱ꞌ˜ i̱ jɨngꞌˋ jloꞌˆ do jo̱ dsʉꞌ ꞌníꞌˋ níimˉbre dseaˋ rúiñꞌˋ, jo̱baꞌ i̱ dseaˋ íˋ fɨˊ lɨ˜ nʉʉˋ sǿꞌˋbɨ seeiñˋ. 10 Jo̱guɨ i̱ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ jmiꞌneáangˋ rúngꞌˋ, cøømˋ seeiñˋ có̱o̱ꞌ˜ i̱ jɨngꞌˋ jloꞌˆ jo̱ jaˋ e uiing˜ seaˋ quiáꞌrˉ e nitéiñꞌˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ. 11 Jo̱ dsʉꞌ i̱ dseaˋ i̱ ꞌníꞌˋ níingˉ rúngꞌˋ do, seemˋbɨr e jmóorˋ laco̱ꞌguɨ la jmóoˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ nʉʉˋ sǿꞌˋ; jo̱ jí̱i̱ꞌ˜ jaˋ ñirˊ jie˜ fɨˊ lɨ˜ ngóorˊ, co̱ꞌ fɨˊ lɨ˜ nʉʉˋ sǿꞌˋ dob seeiñˋ, jo̱baꞌ lɨ́ɨˊ lafaꞌ tiuumˉbre.
12 Dseaˋ rúꞌˋnaaꞌ i̱ lafaꞌ jó̱o̱ˋo̱, jmoꞌˊo e júuˆ la e catɨ́ɨngˉ ꞌnʉ́ꞌˋ quiáꞌˉ e jmiguiéngꞌˊ áaˊnaꞌ e nɨcaꞌíimˉ Fidiéeˇ dseeˉ quíiˉnaꞌ laꞌeáangˊ có̱o̱ꞌ˜ jaléꞌˋ e calɨ́ngˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseꞌˋ crúuˆ. 13 Jo̱guɨ jmoꞌˊguɨ́ɨ e júuˆ la quíiˉ ꞌnʉ́ꞌˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaꞌ dseaˋ cǿøngꞌ˜ jee˜ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ, quiáꞌˉ e jmiguiéngꞌˊ áaˊnaꞌ e nɨcuíimˋbaꞌ i̱ nɨseengˋ lají̱i̱ꞌ˜ mɨ˜ nʉ́ꞌˉguɨ nitɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋ do. Jo̱guɨ jmoꞌˊguɨ́ɨ e júuˆ la quíiˉ ꞌnʉ́ꞌˋ, dseaˋ i̱ nɨꞌléꞌˋ cuíingˋnaꞌ Dseaˋ Jmáangˉ, quiáꞌˉ e jmiguiéngꞌˊ áaˊnaꞌ e nɨcalɨ́ꞌˉbaꞌ e joˋ lɨꞌˋ fii˜ i̱ ꞌlɨngꞌˆ jmɨgǿøiñˋ ꞌnʉ́ꞌˋ.
14 Dseaˋ rúꞌˋnaaꞌ i̱ lafaꞌ jó̱o̱ˋo̱, nab nɨcajméeꞌ˜e quíiˉnaꞌ e laco̱ꞌ nijmiguiéngꞌˊ áaˊnaꞌ e nɨcalɨcuíimˋbaꞌ Tiquíˆiiꞌ Fidiéeˇ. Jo̱guɨ nɨcajméeꞌ˜baa quíiˉnaꞌ cajo̱ jaléngꞌˋ ꞌnʉ́ꞌˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaꞌ dseaˋ cǿøngꞌ˜ jee˜ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e jmiguiéngꞌˊ áaˊnaꞌ e nɨcuíimˋbaꞌ i̱ nɨseengˋ lají̱i̱ꞌ˜ mɨ˜ nʉ́ꞌˉguɨ nitɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋ do. Jo̱guɨ nɨcajméeꞌ˜bɨ́ɨ quíiˉ ꞌnʉ́ꞌˋ, dseaˋ i̱ nɨꞌléꞌˋ cuíingˋnaꞌ Dseaˋ Jmáangˉ, e jmiguiéngꞌˊ áaˊnaꞌ e nɨcaꞌíimꞌ˜baꞌ júuˆ quiáꞌˉ Fidiéeˇ carˋ ngocángˋ óoˊnaꞌ, jo̱ jaˋ mɨˊ catiúungˊnaꞌ jí̱i̱ꞌ˜ capíꞌˆ, jo̱ nɨcalɨ́ꞌˉbaꞌ e joˋ lɨꞌˋ fii˜ i̱ ꞌlɨngꞌˆ jmɨgǿøiñˋ ꞌnʉ́ꞌˋ.
15 Jo̱baꞌ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ jaléngꞌˋ ꞌnʉ́ꞌˋ e jaˋ síngꞌˋ yaang˜naꞌ fɨˊ gaˋ, o̱ꞌguɨ jmooˋnaꞌ dsináangˊnaꞌ jaléꞌˋ e ꞌlɨꞌˆ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ; jo̱ song seengˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lajo̱, jo̱baꞌ i̱ dseaˋ íˋ jaˋ ꞌneáaiñˋ Tiquíˆiiꞌ Fidiéeˇ. 16 Co̱ꞌ jaléꞌˋ e ꞌlɨꞌˆ e lɨ́ˋ dsíiˊ dseaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la jaˋ jáaˊ quiáꞌˉ Tiquíˆiiꞌ Fidiéeˇ, co̱ꞌ quiáꞌˉ i̱ ꞌlɨmꞌˆ lɨ˜ jáaꞌˊ do co̱faꞌ jaléꞌˋ e la: mɨ˜ lɨ́ˋ dsíiˊ dseaˋ jaléꞌˋ e iing˜ ngúuˊ táaiñˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨ mɨ˜ dsináaiñˊ lɨ́ꞌˆ doñiˊ eeˋ ꞌlɨꞌˆ cangárˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨ mɨ˜ iiñ˜ e íˋbre sɨlɨ́ɨꞌrˇ jaléꞌˋ e jloꞌˆ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la e laco̱ꞌ jmiféngꞌˊ dseaˋ írˋ. 17 Dsʉꞌ co̱o̱bˋ mɨ˜ nitɨ́ˉ íꞌˋ e niꞌíingˉ lají̱i̱ꞌ˜ bíˋ e seaˋ quiáꞌˉ i̱ ꞌlɨngꞌˆ fɨˊ jmɨgüíˋ la co̱lɨɨng˜ có̱o̱ꞌ˜ jaléꞌˋ e ꞌlɨꞌˆ e dsináangˊ jaléngꞌˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱guɨ jaléngꞌˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ jí̱i̱ꞌ˜ e iing˜ Fidiéeˇ, latab˜ nilɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ꞌ˜ dseaˋ do.
Jial ñiˊ dseaˋ jnang˜ júuˆ e jáꞌˉ jo̱guɨ jnang˜ júuˆ e o̱ꞌ jáꞌˉ
18 Dseaˋ rúꞌˋnaaꞌ i̱ ꞌneáanˋn eáangˊ, lana nɨjaquiéengˊ e tɨˊ lɨ˜ niꞌíimˉ jmɨgüíˋ. Jo̱guɨ nɨcanʉ́ʉbˉ ꞌnʉ́ꞌˋ e nʉ́ꞌˉguɨjiʉ e jo̱, nijáaˊ jaangˋ dseaˋ i̱ ꞌlɨngꞌˆ i̱ ꞌníꞌˋ níiˉ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ nɨcalɨñíˆbaaꞌ røøˋ e téebˉ ró̱o̱ˋguɨ jmɨgüíˋ, co̱ꞌ latɨˊ lanab nɨcanaangˋ ngɨˊ fɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ ꞌníꞌˋ níiˉ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 19 Jo̱ jaléngꞌˋ i̱ dseaˋ íˋ cangotáamꞌ˜bre jee˜ jneaa˜aaꞌ lamɨ˜ jéengˊguɨ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨꞌ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ, dsʉꞌ catiúumˉtu̱r jneaa˜aaꞌ; co̱faꞌ mɨ˜ jaˋ cajméerˋ lajo̱, jo̱baꞌ quíimꞌ˜bɨr jee˜ jneaa˜aaꞌ latɨˊ lana jóng, dsʉꞌ catiúumˉbre jneaa˜aaꞌ. Jo̱ calɨ́ˉ lajo̱ e laco̱ꞌ calɨñiˊ dseaˋ røøˋ e jí̱i̱ꞌ˜ jaangˋ i̱ dseaˋ do lɨ́ɨiñˊ laco̱ꞌ jneaa˜aaꞌ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨꞌ dseaˋ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ.
20 Dseaˋ rúꞌˋnaaꞌ, Dseaˋ Jmáangˉ nɨcaguíñꞌˋ jneaa˜aaꞌ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaꞌ dseaˋ quiáꞌrˉ, e nɨcangɨ́ɨngˋnaaꞌ Jmɨguíˋ quiáꞌrˉ, jo̱ lajo̱baꞌ nɨne˜naaꞌ jnang˜ dseángꞌˉ júuˆ jáꞌˉ. 21 Jo̱ uiing˜ jo̱baꞌ jmoꞌˊo e jiˋ la e catɨ́ɨngˉ ꞌnʉ́ꞌˋ, dsʉꞌ o̱faꞌ uii˜ e jaˋ mɨˊ cuíiˋnaꞌ jnang˜ júuˆ jáꞌˉ; co̱ꞌ ꞌnʉ́ꞌˋ, dseángꞌˉ røøbˋ nɨñíˆnaꞌ e jo̱. Jo̱guɨ ñíˆbɨ ꞌnʉ́ꞌˋ cajo̱ e jí̱i̱ꞌ˜ co̱o̱ˋ júuˆ jáꞌˉ jaˋ cuǿøngˋ nigüɨꞌɨ́ɨngˊ jee˜ júuˆ e o̱ꞌ jáꞌˉ. 22 Jo̱baꞌ fáꞌˋ jnea˜: ¿I̱˜ i̱ dseaˋ adseaangˋ do? Co̱ꞌ íbˋ i̱ dseaˋ i̱ féꞌˋ e o̱ꞌ jáꞌˉ e Jesús lɨ́ɨiñˊ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ íbˋ i̱ dseaˋ i̱ ꞌníꞌˋ níiˉ quiáꞌˉ dseaˋ do, dsʉco̱ꞌ mɨ˜ ꞌníꞌˋ níiñˉ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ jo̱baꞌ ꞌníꞌˋ níimˉbre la quie̱ˊ Tiquiáꞌˆ dseaˋ do cajo̱. 23 Jo̱ doñiˊ i̱i̱ˋ i̱ ꞌníꞌˋ níingˉ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ, lajo̱b ꞌníꞌˋ níiñˉ Tiquiáꞌˆ dseaˋ do cajo̱; dsʉꞌ i̱ dseaˋguɨ i̱ féꞌˋ e jábꞌˉ e Dseaˋ Jmáangˉ cagüéiñˉ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱baꞌ dseaˋ do e jáꞌˉbaꞌ cuíiñˋ Dseaˋ Jmáangˉ jóng, jo̱guɨ nɨcuíimˋbre la quie̱ˊ Tiquiáꞌˆ dseaˋ do cajo̱.
24 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ꞌnʉ́ꞌˋ, jie˜ mɨˊ tʉ́ˋnaꞌ e júuˆ jáꞌˉ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ e canʉ́ʉˉnaꞌ latɨˊ mɨ˜ uiing˜ do. Jo̱ song jaˋ catiúungˊnaꞌ e júuˆ jo̱, jo̱baꞌ cøømˋ nilɨseengˋnaꞌ có̱o̱ꞌ˜ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ jo̱guɨ lajo̱bɨ có̱o̱ꞌ˜ Tiquiáꞌˆ dseaˋ do cajo̱. 25 Jo̱ e lab e júuˆ e dseángꞌˉ nɨcacuøꞌˊ Dseaˋ Jmáangˉ jneaa˜aaꞌ, e nilɨse̱e̱ˉnaaꞌ cøøngˋ có̱o̱ꞌ˜ Fidiéeˇ lata˜. 26 Jo̱ nɨcajméeꞌˇe e júuˆ la quíiˉnaꞌ e laco̱ꞌ nilɨñíˆnaꞌ quiáꞌˉ jaléngꞌˋ dseaˋ i̱ iing˜ nijmɨgǿøngˋ ꞌnʉ́ꞌˋ e nisíñꞌˋ ꞌnʉ́ꞌˋ fɨˊ gaˋ. 27 Jo̱ dsʉꞌ laꞌeáangˊ e seemˋ Jmɨguíˋ quiáꞌˉ Fidiéeˇ cøøngˋ có̱o̱ꞌ˜ ꞌnʉ́ꞌˋ e cangɨ́ɨngˋnaꞌ cacuøˊ Dseaˋ Jmáangˉ do, jo̱baꞌ jaˋ ꞌneángˉnaꞌ e dseaˋ jiéngꞌˋ niꞌéꞌˉ ꞌnʉ́ꞌˋ laco̱ꞌguɨ jí̱i̱ꞌ˜ e nɨñíˆnaꞌ, co̱ꞌ ꞌñiabꞌˊ Jmɨguíˋ quiáꞌˉ Fidiéeˇ e eꞌˊ ꞌnʉ́ꞌˋ jaléꞌˋ e ꞌnéˉ nilɨñíˆnaꞌ. Jo̱ jaléꞌˋ e erˊ do jmangꞌˉ júuˆ jábꞌˉ, jo̱ jí̱i̱ꞌ˜ co̱o̱ˋ faꞌ lɨ́ɨˊ júuˆ e o̱ꞌ jáꞌˉ. Jo̱baꞌ fɨ́ɨˉɨ ꞌnʉ́ꞌˋ, jie˜ mɨˊ tʉ́ˋnaꞌ e seengˋnaꞌ cøøngˋ có̱o̱ꞌ˜ Dseaˋ Jmáangˉ laco̱ꞌguɨ nɨcaꞌeꞌˊ Jmɨguíˋ quiáꞌˉ Fidiéeˇ ꞌnʉ́ꞌˋ.
28 Jo̱baꞌ fáꞌˋguɨ́ɨ dseaˋ rúꞌˋnaaꞌ i̱ ꞌneáanˋn eáangˊ, jie˜ mɨˊ tiúungˊnaꞌ e seengˋnaꞌ cøøngˋ có̱o̱ꞌ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ lajo̱baꞌ nɨsɨtaˇ dsiˋnaaꞌ e joˋ ꞌgóꞌˋnaaꞌ o̱ꞌguɨ ɨꞌˋ lɨ́ɨngˉnaaꞌ fɨˊ quinirˇ mɨ˜ nigüéengˉtu̱r fɨˊ jmɨgüíˋ la. 29 Co̱ꞌ nɨñíbˆ ꞌnʉ́ꞌˋ guiʉ́ˉ e Dseaˋ Jmáamˉbingꞌ i̱ dseángꞌˉ éeˋ guiʉ́ˉ, jo̱guɨ nɨñíˆbɨ ꞌnʉ́ꞌˋ cajo̱ e doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ éeˋ guiʉ́ˉ contøøngˉ, dseaˋ íbˋ dseángꞌˉ i̱ lɨ́ɨngˊ jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ.