4
Co̱o̱ˋ júuˆ jáꞌˉ lafaꞌ júuˆ cuento quiáꞌˉ mɨ˜ bíˋ dseaˋ mɨjú̱ˋ
(Mt. 13:1-9; Lc. 8:4-8)
Jo̱ co̱o̱ˋguɨ néeꞌ˜ canaangˋtu̱ Jesús e eꞌrˊ dseaˋ júuˆ quiáꞌˉ Fidiéeˇ fɨˊ ꞌnɨꞌˋ e guiéeˊ do. Jo̱ dsʉco̱ꞌ i̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ caseángꞌˊtu̱ e fɨˊ jo̱, jo̱baꞌ lajeeˇ jo̱ caꞌíbˉtu̱ Jesús fɨˊ dsíiˊ co̱o̱ˋ móoˊ e siꞌˊ e ꞌnɨꞌˋ e guiéeˊ do, jo̱ fɨˊ jo̱b caguárˋ lajeeˇ e jaléngꞌˋ i̱ dseaˋ caguiaangˉ do teáaiñˉ fɨˊ ꞌnɨꞌˋ e guiéeˊ do e núurˋ júuˆ quiáiñꞌˉ do. Jo̱ fɨˊ jo̱b canaangˋ Jesús caꞌeꞌrˊ jaléngꞌˋ i̱ dseaˋ do jmiguiʉˊ júuˆ jáꞌˉ lafaꞌ júuˆ cuento, jo̱ lalab féꞌrˋ e sɨ́ꞌrˋ i̱ dseaˋ do:
—Janúꞌˋ, nʉ́ʉˉnaꞌ jaléꞌˋ e nifáꞌˆa la: Co̱o̱ˋ ya̱ꞌˊ cagüɨꞌɨ́ɨˊ jaangˋ dseaˋ quie̱ˊ mɨjú̱ˋ e ngojñir˜ jma˜. Jo̱ lajeeˇ ngóorˊ jnirˊ jma˜ quiáꞌrˉ, e lɨɨng˜ e mɨjú̱ˋ do cajiʉ́ꞌˋ fɨˊ lɨ˜ ngóoˊ fɨˊ, jo̱ jiʉb˜ cøøngˋ lajo̱ caguilíingˉ ta̱ˊ jo̱ cagǿꞌˋbreꞌ e mɨjú̱ˋ do. Jo̱guɨ seaˋbɨ e mɨjú̱ˋ do e cajiʉ́ꞌˋ fɨˊ jee˜ cu̱u̱˜ fɨˊ lɨ˜ jaˋ ꞌleáangˉ guóoꞌ˜ néeˊ; jo̱ e mɨjú̱ˋ jo̱ lajmɨnábˉ caꞌiáangˋ, co̱ꞌ jaˋ ꞌleáangˉ ꞌmɨ́ɨꞌ˜ néeˊ guóoꞌ˜; jo̱ dsʉꞌ mɨ˜ cangángˉ ieeˋ, cacámˉ jo̱ calɨquiʉ̱́bˋ, co̱ꞌ jaˋ ꞌgaꞌˊ lɨˊ jmóˆ seaˋ quiáꞌˉ. Jo̱ e lɨɨng˜guɨ e mɨjú̱ˋ do cajiʉ́ꞌˋ fɨˊ jee˜ ꞌmató̱o̱ˊ, jo̱ co̱ꞌ eáangˊguɨ cacuángˉ e ꞌmató̱o̱ˊ do jo̱ niúmꞌˊ caꞌuíingˉ quiáꞌˉ e mɨjú̱ˋ e caꞌiáangˋ do, jo̱baꞌ e mɨjú̱ˋ do dseángꞌˉ jaˋ e cacuøbˊ. Jo̱guɨ e lɨɨng˜guɨ e mɨjú̱ˋ do cajiʉ́ꞌˋ fɨˊ lɨ˜ jloꞌˆ uǿˉ, jo̱baꞌ jlobꞌˆ cacuángˉ; jo̱ e lɨɨng˜ cacuøˊ lɨ́ɨˊguɨ treinta lacamɨ́ꞌˆ, jo̱guɨ e lɨɨng˜guɨ cacuøˊ lɨ́ɨˊguɨ sesenta lacamɨ́ꞌˆ, jo̱guɨ e lɨɨng˜guɨ cajo̱ cacuøˊ latɨˊ cien mɨ́ꞌˆ lacamɨ́ꞌˆ do.
Jo̱ cajíngꞌˉguɨ Jesús casɨ́ꞌrˉ i̱ dseaˋ do:
—Jaléngꞌˋ ꞌnʉ́ꞌˋ, dseaˋ seaˋ loguáˆnaꞌ, nʉ́ʉˉnaꞌ e júuˆ na.
E˜ uiing˜ e cacuøˊ Jesús jaléꞌˋ júuˆ jáꞌˉ lafaꞌ júuˆ cuento
(Mt. 13:10-17; Lc. 8:9-10)
10 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, mɨ˜ caje̱ˊ Jesús ꞌñiaꞌrˊ, jo̱ jaléngꞌˋ i̱ dseaˋ i̱ neáangˊ cáangˋ laco̱ꞌ guiiñꞌ˜ do co̱lɨɨng˜ có̱o̱ꞌ˜ jaléngꞌˋ dseaˋ guitúungˋ quiáꞌrˉ cajmɨngɨ́ꞌrˉ dseaˋ do e˜ guǿngꞌˋ e júuˆ e cajíñꞌˉ do e lɨ́ɨˊ lafaꞌ júuˆ cuento. 11 Jo̱baꞌ cañíiˋ Jesús quiáꞌˉ lajaléiñꞌˋ do jo̱ lalab casɨ́ꞌˉreiñꞌ:
—Ngɨ́ɨmˋ ꞌnʉ́ꞌˋ e cuøˊ Fidiéeˇ e ñíˆnaꞌ jialco̱ꞌ quie̱ˊ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáꞌˉ dseaˋ e jaˋ mɨˊ ñiˊ dseaˋ jmɨgüíˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ; dsʉꞌ jaléngꞌˋguɨ dseaˋ i̱ jaˋ mɨˊ íngꞌˋ júuˆ quiáꞌˉ Fidiéeˇ, núurˋ e júuˆ do laꞌeáangˊ có̱o̱ꞌ˜ júuˆ e lɨ́ɨˊ lafaꞌ júuˆ cuento. 12 Co̱ꞌ lajo̱b féꞌˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáꞌˉ Fidiéeˇ cuaiñ˜ quiáꞌˉ jaléngꞌˋ i̱ dseaˋ íˋ:
Jo̱ dsʉꞌ nañiˊ faꞌ jialguɨ la jǿørˉ, dsʉꞌ jaˋ ninírˋ,
jo̱guɨ nañiˊ faꞌ jialguɨ la núurˋ, dsʉꞌ jaˋ ningáiñꞌˋ,
e laco̱ꞌ i̱ dseaˋ laꞌíˋ jaˋ niquɨ́ꞌˉ jíngꞌˋ yaaiñ˜ fɨˊ quiniiˉ,
jo̱ o̱ꞌguɨ jnea˜ niꞌíin˜n dseeˉ quiáꞌrˆ cajo̱.
Mɨ˜ cajíngꞌˉ Jesús e˜ guǿngꞌˋ e júuˆ quiáꞌˉ i̱ dseaˋ bíˋ mɨjú̱ˋ do
(Mt. 13:18-23; Lc. 8:11-15)
13 Jo̱ cajíngꞌˉguɨ Jesús casɨ́ꞌrˉ jaléngꞌˋ i̱ dseaˋ do:
—¿Su jaˋ ngángꞌˋ ꞌnʉ́ꞌˋ e júuˆ jáꞌˉ e lɨ́ɨˊ lafaꞌ júuˆ cuento la? Jo̱ ¿jial ningángꞌˋnaꞌ e caguieeˉguɨ do song jaˋ ngángꞌˋnaꞌ e la? 14 Jo̱ lalab guǿngꞌˋ e júuˆ la: I̱ dseaˋ i̱ jniˊ e mɨjú̱ˋ do lɨ́ɨiñˊ lafaꞌ jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ guiaˊ júuˆ quiáꞌˉ Fidiéeˇ cuaiñ˜ quiáꞌˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 15 Jo̱ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ lɨ́ɨiñˊ laco̱ꞌ lɨ́ɨˊ e mɨjú̱ˋ e cajiʉ́ꞌˋ fɨˊ guiáꞌˆ fɨˊ do, co̱ꞌ núurˋ e júuˆ jo̱, jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱, dsifɨˊ lajo̱b guiéeˊ Satanás, jo̱ íbˋ jmóoˋ e íimˉtu̱ dsíirˊ lají̱i̱ꞌ˜ e júuˆ e nɨcanúurˉ do. 16 Jo̱ i̱ lɨɨng˜guɨ dseaˋ lɨ́ɨiñˊ laco̱ꞌ la lɨ́ɨˊ e mɨjú̱ˋ e cajiʉ́ꞌˋ fɨˊ jee˜ cu̱u̱˜ lɨ˜ jaˋ ꞌgaꞌˊ lɨˊ guóoꞌ˜ seaˋ, co̱ꞌ i̱ dseaˋ íˋ núurˋ e júuˆ quiáꞌˉ Fidiéeˇ do, jo̱ ladsifɨˊ iáamˋ dsíirˊ e íñꞌˋ e júuˆ jo̱. 17 Jo̱ dsʉco̱ꞌ jaˋ mɨˊ caꞌíngꞌˋguɨr dseángꞌˉ e ngocángˋ dsíirˊ e júuˆ jo̱, jo̱baꞌ jaˋ huǿøˉ téꞌrˋ e jáꞌˉ lɨ́ɨiñˋ; jo̱ mɨ˜ dsingɨ́ɨiñˉ eeˋgo̱ e huɨ́ɨngˊ o̱si e ꞌníꞌˋ níiˉ dseaˋ quiáꞌrˉ é uíiꞌ˜ e cuíiñˋ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baꞌ jgiéemˉ dsíirˊ có̱o̱ꞌ˜ e júuˆ jo̱. 18-19 Jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ dseaˋ lɨ́ɨiñˊ laco̱ꞌ lɨ́ɨˊ e mɨjú̱ˋ e cajiʉ́ꞌˋ fɨˊ jee˜ ꞌmató̱o̱ˊ do, co̱ꞌ lɨco̱ꞌ núurˋ e júuˆ quiáꞌˉ Fidiéeˇ do, jo̱ dsʉꞌ eáangˊguɨ guiing˜ dsíirˊ jial nilíꞌrˋ jaléꞌˋ e ꞌnérˉ, jo̱guɨ eáamˊ jmɨgǿøiñˋ yaaiñ˜ e dsináaiñˊ cuuˉ có̱o̱ꞌ˜guɨ jaléꞌˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Jo̱ lajalébꞌˋ e jo̱ jmóoˋ e tʉ́bˋtu̱r e júuˆ jo̱, jo̱ jaˋ eeˋ ta˜ íingˆ quiáꞌrˉ e jáꞌˉ calɨ́iñˉ e júuˆ jo̱ co̱ꞌ jaˋ eeˋ dsicuángˋ quiáꞌrˉ. 20 Dsʉꞌ i̱ lɨɨng˜guɨ dseaˋ núurˋ e júuˆ quiáꞌˉ Fidiéeˇ do, jo̱ jábꞌˉ lɨ́ɨiñˋ e júuˆ jo̱, jo̱ guiʉ́bˉ uíingˉ quiáꞌrˉ, jo̱ i̱ dseaˋ laꞌíˋbingꞌ lɨ́ɨngˊ laco̱ꞌ lɨ́ɨˊ e mɨjú̱ˋ e cajiʉ́ꞌˋ fɨˊ lɨ˜ jloꞌˆ uǿˉ do. Jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ i̱ dseaˋ laꞌíˋ lɨ́ɨiñˊ laco̱ꞌ e mɨjú̱ˋ e cacuøˊ treinta lacamɨ́ꞌˆ do, jo̱ i̱ lɨɨng˜guɨ lɨ́ɨngˊ laco̱ꞌ e mɨjú̱ˋ e cacuøˊ lɨ́ɨˊguɨ sesenta lacamɨ́ꞌˆ, jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ lɨ́ɨngˊ laco̱ꞌ e mɨjú̱ˋ e cacuøˊ lajɨˋ cien lacamɨ́ꞌˆ do.
Co̱o̱ˋguɨ júuˆ jáꞌˉ lafaꞌ júuˆ cuento quiáꞌˉ jial mɨ˜ jmijneáˋ dseaˋ jɨˋ
(Lc. 8:16-18)
21 ’Jo̱guɨ fɨ́ɨˉbɨguɨ́ɨ ꞌnʉ́ꞌˋ cajo̱: Jaˋ eeˋ uiing˜ seaˋ e síꞌˋ dseaˋ co̱o̱ˋ candíiˆ mɨ˜ canʉʉˋ fɨˊ dsíiˊ co̱o̱ˋ caja o̱si fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ cǿøngꞌ˜ é, dsʉco̱ꞌ co̱o̱ˋ lɨ˜ ñíibˊ ꞌnéˉ síꞌˋ do e laco̱ꞌ cuǿøngˋ jneáˋ guiʉ́ˉ fɨˊ latøøngˉ sɨnʉ́ʉˆ. 22 Jo̱guɨ lajo̱b lɨ́ɨˊ, co̱ꞌ jí̱i̱ꞌ˜ co̱o̱ˋ seaˋ e sɨꞌmaangˇ faꞌ e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ nilɨñiˊ dseaˋ, o̱ꞌguɨ jí̱i̱ꞌ˜ co̱o̱ˋ júuˆ e jaˋ mɨˊ ñiˊ dseaˋ jéengˊguɨ faꞌ jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ e nilɨñirˊ. 23 Jo̱baꞌ fɨ́ɨˉɨ ꞌnʉ́ꞌˋ, i̱i̱ˋ ꞌnʉ́ꞌˋ dseaˋ seaˋ loguáˆnaꞌ, nʉ́ʉˉnaꞌ jaléꞌˋ e júuˆ na.
24 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, lalab cajíngꞌˉguɨ Jesús casɨ́ꞌrˉ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñꞌˉ:
—Quie̱ˋnaꞌ cuante lají̱i̱ꞌ˜ e nuuˋnaꞌ; co̱ꞌ lafaꞌ có̱o̱ꞌ˜ e guiaˋ ꞌnʉ́ꞌˋ íꞌˋ, có̱o̱ꞌ˜ e jo̱b cajo̱ e niguiáˉ Fidiéeˇ íꞌˋ eeˋgo̱ nicuǿꞌrˉ ꞌnʉ́ꞌˋ jo̱ carˋ jí̱i̱ꞌ˜ lɨ́ɨˊbɨ lajo̱ nicuǿꞌrˉ ꞌnʉ́ꞌˋ. 25 Dsʉco̱ꞌ i̱ dseaˋ i̱ seaˋ quiáꞌˉ, jmiguiʉˊguɨb niñíiñˋ e nilɨseaˋ, jo̱baꞌ lalíimˋ nilɨseaˋ quiáꞌrˉ; jo̱ dsʉꞌguɨ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ seaˋ quiáꞌˉ, nigüeábˋ lají̱i̱ꞌ˜ capíꞌˆjiʉ e seaˋ quiáꞌrˉ do.
Co̱o̱ˋguɨ júuˆ jáꞌˉ lafaꞌ júuˆ cuento quiáꞌˉ mɨjú̱ˋ e cuaangˋ
26 Jo̱ cajímꞌˉbɨguɨ Jesús cajo̱:
—Mɨ˜ quie̱ˊ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáꞌˉ dseaˋ, lɨ́ɨˊ la lɨ́ɨˊ quiáꞌˉ jaangˋ dseaˋ i̱ taꞌˊ mɨjú̱ˋ fɨˊ nʉ́ꞌˉ uǿˉ. 27 Jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ e cajnírˋ e mɨjú̱ˋ do, jo̱ nidsémꞌˉbre fɨˊ quiáꞌrˉ. Jo̱ mɨ˜ nitɨ́ˉ tú̱ˉ ꞌnɨˊ jmɨɨ˜ lajo̱, nidsiꞌee˜tu̱r fɨˊ lɨ˜ catóꞌrˋ e mɨjú̱ˋ do, jo̱ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ jneáˋ jo̱guɨ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ nʉʉˋ cuaamˋbaꞌ do, dsʉꞌ i̱ dseaˋ i̱ cajníˋ do jaˋ ñirˊ jial e cuaangˋ, 28 co̱ꞌ ꞌñiabꞌˊ guóoꞌ˜ uǿˉ e jmóoˋ e cuaangˋ do: co̱ꞌ laꞌuii˜ nijnéngˋ sʉ̱́ꞌˆ quiáꞌˉ, jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱ nijáaˊ líˆ quiáꞌˉ, jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱guɨbaꞌ nicuǿˉ ofɨɨˋ. 29 Jo̱ mɨ˜ li˜ e nɨcarooˋ e ofɨɨˋ do, jo̱baꞌ nidsicu̱˜bre, co̱ꞌ líꞌrˆ e nɨcatɨ́ˋ íꞌˋ e nisɨtɨ́ɨmˊbaꞌ do.
Co̱o̱ˋguɨ júuˆ jáꞌˉ lafaꞌ júuˆ cuento quiáꞌˉ co̱o̱ˋ mɨjú̱ˋ e siiˋ mostáaˆ
(Mt. 13:31-32; Lc. 13:18-19)
30 Jo̱ cajíngꞌˉguɨ Jesús:
—¿Jial lɨ́ɨngˉnaꞌ e lɨ́ɨˊ mɨ˜ jaangˋ dseaˋ quie̱ˊ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáꞌrˉ? Jo̱guɨ ¿e˜ có̱o̱ꞌ˜ cuǿøngˋ nicøøngˇnaaꞌ? 31 Jo̱ mɨ˜ quie̱ˊ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáꞌˉ dseaˋ, lɨ́ɨˊ lafaꞌ e mɨjú̱ˋ e siiˋ mostáaˆ e jniˊ dseaˋ. Jo̱ e mɨjú̱ˋ jo̱ dseángꞌˉ píꞌˆguɨ lajeeˇ lajaléꞌˋ mɨjú̱ˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, 32 dsʉꞌ fɨng cajníˋ dseaˋ, dseángꞌˉ fébꞌˋ eáangˊ cuaangˋ, co̱ꞌ féꞌˋguɨ eáangˊ lajeeˇ lajaléꞌˋ onuuˋ, jo̱guɨ cóobꞌ˜ guoꞌˋ quiáꞌˉ uíingˉ cajo̱ e cuǿøngˋ guiaˊ jaléngꞌˋ ta̱ˊ sɨɨˉreꞌ fɨˊ yʉ́ꞌˆ jee˜ i̱ꞌˆ quiáꞌˉ.
E˜ uiing˜ e cajíngꞌˉ Jesús e júuˆ jáꞌˉ do e lɨ́ɨˊ lafaꞌ júuˆ cuento
(Mt. 13:34-35)
33 Jo̱ lajo̱b caꞌeꞌˊ Jesús jaléngꞌˋ dseaˋ júuˆ quiáꞌˉ Fidiéeˇ e quijgeáangˋ jaléꞌˋ júuˆ jáꞌˉ e lɨ́ɨˊ lafaꞌ júuˆ cuento lɨ́ꞌˆ cartɨˊ calɨfɨ́ngꞌˉ mogui˜ dseaˋ e joˋ ningángꞌˋguɨr guiʉ́ˉ. 34 Jo̱ dseángꞌˉ jaˋ eꞌˊbre dseaˋ júuˆ quiáꞌˉ Fidiéeˇ e jaˋ quiéengˋ e júuˆ lajo̱. Dsʉꞌ lajalébꞌˋ e guǿngꞌˋ e júuˆ do jmaꞌˊbre júuˆ condséeˊ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáꞌrˉ do mɨ˜ neáaiñˊ co̱lɨɨng˜ lɨ˜ jaˋ seengˋ dseaˋ jiéngꞌˋ.
Mɨ˜ cajméeˋ Jesús e caꞌuáangˉ e íiˊ guíˋ jo̱guɨ e caꞌuáangˉ e ró̱o̱ˉ jmɨɨˋ
(Mt. 8:23-27; Lc. 8:22-25)
35 Jo̱ ꞌñiaꞌˊ ie˜ jmɨɨ˜ jo̱, mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caꞌíˉ nʉ́ʉˆ, casɨ́ꞌˉ Jesús jaléngꞌˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáꞌrˉ do lala:
—Máˉaaꞌ fɨˊ lɨ́ꞌˆ lɨˊ ꞌngóoꞌ˜ cataangˋ e guiéeˊ la.
36 Jo̱baꞌ lajo̱b cajméerˋ: caseáamˊbre i̱ fɨ́ɨngˊ dseaˋ jo̱ cangóˉbre có̱o̱ꞌ˜ i̱ dseaˋ quiáꞌrˉ do, jo̱ cangotáaiñꞌ˜ fɨˊ dsíiˊ co̱o̱ˋ móoˊ e nɨsiꞌˊ do, jo̱guɨ cangotáamꞌ˜bɨguɨ dseaˋ jiéngꞌˋ fɨˊ dsíiˊ tú̱ˉ ꞌnɨˊ móoˊ e jiéꞌˋguɨ, jo̱ cangolíimˆbiñꞌ do có̱o̱ꞌr˜ cajo̱. 37 Jo̱ lajeeˇ nɨngolíiñˉ ni˜ jmɨɨbˋ mɨ˜ canaangˋ ɨ́ɨˋ guíˋ e teáˋ eáangˊ jo̱guɨ canaangˋ ró̱o̱ˉ jmɨɨˋ cajo̱, jo̱ catɨˊ dsíiˊ móobˊ nɨcanaangˋ dsiꞌa˜ jmɨɨˋ. 38 Jo̱ lajeeˇ jo̱ güɨɨmˋ Jesús ngóorˊ lɨ́ꞌˉ toꞌmɨɨˉ e móoˊ do e sɨjnuuiñˇ dseꞌˋ co̱o̱ˋ toꞌmɨꞌˊ dsíingˋ gui˜. Jo̱baꞌ cangoñiiñˆ dseaˋ do ladsifɨˊ lado jo̱ casɨ́ꞌˉreiñꞌ lala:
—¡Tɨfaꞌˊ! ¿Su jaˋ dsiꞌgóˋ oꞌˊ e nɨcanaangˋ dsiꞌamꞌˊbaaꞌ?
39 Jo̱baꞌ caró̱o̱ˉ Jesús jo̱ caquiʉꞌrˊ ta˜ e guíˋ do jo̱ cajíñꞌˉ:
—¡Catiiˉ!
Jo̱guɨ caquiʉꞌrˊ ta˜ e jmɨɨˋ do jo̱ cajíñꞌˉ:
—¡Jmɨꞌuáangˆ uøꞌˊ!
Jo̱ ladsifɨˊ ladob caꞌuáangˉ e íiˊ guíˋ có̱o̱ꞌ˜guɨ e ró̱o̱ˉ jmɨɨˋ, jo̱ tiibˉ caꞌɨ́ˋ jóng.
40 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, lalab cajíngꞌˉ Jesús casɨ́ꞌrˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáꞌrˉ do:
—¿Jialɨꞌˊ eáangˊ ꞌgóꞌˋnaꞌ? ¿Su jaˋ jáꞌˉ mɨˊ calɨ́mˉbɨꞌ lají̱i̱ꞌ˜ júuˆ quiéˉe?
41 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ do lajo̱ cafǿmꞌˊbre, co̱ꞌ jaˋ ñirˊ jialɨꞌˊ cajíngꞌˉ dseaˋ do lado, jo̱ canaaiñˋ jmɨngɨ́ꞌˉ rúiñꞌˋ lajeeˇ yaaiñ˜ jo̱ féꞌrˋ:
—¿I̱˜ i̱ dseañʉꞌˋ la e la quie̱ˊguɨ tɨˊ guíˋ có̱o̱ꞌ˜ jmɨɨˋ nʉ́ʉꞌ˜ júuˆ quiáꞌrˉ?