7
Jial lɨ́ɨˊ mɨ˜ jmɨrǿngˋ dseaˋ dseeˉ yaaiñ˜
(Mt. 15:1-20)
Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngꞌ˜ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo có̱o̱ꞌ˜guɨ tú̱ˉ ꞌnɨˊ mɨ́ɨngꞌ˜ tɨfaꞌˊ quiáꞌˉ júuˆ quiʉꞌˊ ta˜ quiáꞌˉ dseaˋ Israel, jo̱ jaléiñꞌˋ do jalíiñˉ fɨˊ Jerusalén jo̱ cangoquiéeiñˊ fɨˊ lɨ˜ singꞌˊ Jesús. Jo̱ mɨ˜ cangáˉ jaléngꞌˋ i̱ dseaˋ do e i̱ lɨɨng˜ lajeeˇ dseaˋ guitúungˋ quiáꞌˉ Jesús gøꞌrˊ e jaˋ mɨˊ cajmitir˜ e ru̱ꞌrˊ guóorˋ lɨ́ꞌˆ laco̱ꞌ quɨ́ꞌˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel, jo̱ uíiꞌ˜ jo̱baꞌ canaangˋ i̱ dseaˋ do féꞌrˋ gaˋ uii˜ quiáꞌˉ i̱ dseaˋ i̱ ngɨˊ có̱o̱ꞌ˜ Jesús do. Co̱ꞌ jaléngꞌˋ i̱ dseaˋ fariseo do có̱o̱ꞌ˜guɨ jaléngꞌˋ dseaˋ Israel i̱ caguiaangˉguɨ mɨˊ ꞌnooˋbɨ jmitir˜ laco̱ꞌ quɨ́ꞌˉ tɨ́ɨngˋ ꞌlɨɨ˜ dseaˋ áangˊ quiáꞌrˉ e jaˋ mɨˊ dǿꞌrˉ ir˜ fɨng song jaˋ mɨˊ cajmitir˜ e ru̱ꞌrˊ guóorˋ dseángꞌˉ laco̱ꞌ sɨꞌíˆ. Jo̱guɨ cajo̱ mɨ˜ niquɨiñꞌˉ e dsileáarˊ jaléꞌˋ e gøꞌrˊ fɨˊ ꞌmóoꞌ˜, jaˋ cuǿøngˋ dǿꞌrˉ fɨng song jaˋ mɨˊ cajmitir˜ e ru̱ꞌrˊ guóorˋ laco̱ꞌ quɨ́ꞌˉ tɨ́ɨiñˋ. Jo̱ jmiguiʉˊbɨ jaléꞌˋ e quɨ́ꞌˉ tɨ́ɨiñˋ e jiéꞌˋguɨ e ꞌnéˉ nijmitir˜ dseángꞌˉ laco̱ꞌ sɨꞌíˆ, faꞌ la e ꞌnéˉ ru̱ꞌrˊ jaléꞌˋ vas có̱o̱ꞌ˜guɨ jaléꞌˋ dsʉʉˉ có̱o̱ꞌ˜guɨ jaléꞌˋ e jmáiñꞌˋ ta˜ e lɨ́ɨˊ ñíˆ jo̱guɨ lajo̱bɨ ni˜ lɨ˜ güɨɨiñˋ cajo̱. Jo̱ uíiꞌ˜ jo̱baꞌ jaléngꞌˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo có̱o̱ꞌ˜guɨ jaléngꞌˋ i̱ tɨfaꞌˊ do cajmɨngɨ́ꞌrˉ Jesús jo̱ casɨ́ꞌrˉ dseaˋ do lala:
—¿Jialɨꞌˊ jaléngꞌˋ dseaˋ quíiꞌˉ jaˋ nʉ́ʉꞌr˜ faꞌ e jmitir˜ lají̱i̱ꞌ˜ e quɨ́ꞌˉ tɨ́ɨngˋ ꞌlɨɨ˜ dseaˋ áangˊ quíˉnaaꞌ, dseaˋ Israel, co̱ꞌ jaˋ ru̱ꞌrˊ guóorˋ laco̱ꞌ sɨꞌíˆ nʉ́ꞌˉguɨ e nidǿꞌrˉ ir˜?
Jo̱baꞌ cañíiˋ Jesús quiáꞌˉ i̱ dseaˋ do lala:
—E jábꞌˉ laco̱ꞌ caféꞌˋ jaangˋ dseaˋ i̱ caféꞌˋ cuaiñ˜ quiáꞌˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ i̱ calɨsíˋ Saíiˆ mɨ˜ caféꞌrˋ uii˜ quíiˉ ꞌnʉ́ꞌˋ e lɨ́ɨngˊnaꞌ dseaˋ i̱ jmɨcaang˜ có̱o̱ꞌ˜ jaléꞌˋ e fóꞌˋnaꞌ, co̱ꞌ lalab cajmeꞌˊ dseaˋ do ie˜ jo̱:
Jaléngꞌˋ i̱ dseaˋ na lɨco̱ꞌ féꞌˋbre e jmɨꞌgórˋ jnea˜ jí̱i̱ꞌ˜ có̱o̱ꞌ˜ layaang˜ júuˆ quiáꞌˉbre,
dsʉꞌ huíimˉ seengˋ jaléꞌˋ e ɨˊ dsíirˊ do e jmɨꞌgórˋ jnea˜.
Dsʉꞌ jaˋ eeˋ ta˜ íingˆ quiáꞌrˉ jí̱i̱ꞌ˜ co̱o̱ˋ jialco̱ꞌ jmiféiñꞌˊ jnea˜,
co̱ꞌ lɨco̱ꞌ jmitir˜ lají̱i̱ꞌ˜ ta˜ quiʉꞌˊ dseaˋ jmɨgüíbˋ.
Co̱ꞌ ꞌnʉ́ꞌˋ tiúumˊbaꞌ lají̱i̱ꞌ˜ júuˆ quiʉꞌˊ ta˜ quiáꞌˉ Fidiéeˇ jo̱ lɨ́ꞌˆ jmitíˆnaꞌ dseángꞌˉ lají̱i̱ꞌ˜ e quɨ́ꞌˉ tɨ́ɨngˋ laꞌóꞌˋ dseaˋ jmɨgüíˋ.
Jo̱guɨ casɨ́ꞌˉbɨguɨr i̱ dseaˋ do lala:
—ꞌNʉ́ꞌˋ, lɨco̱ꞌ jmitíˆnaꞌ laco̱ꞌ quɨ́ꞌˉ tɨ́ɨngˋ ꞌlɨɨ˜ yʉ́ʉꞌ˜ quíiˉbaꞌ jo̱ dsʉꞌ jaˋ jmɨꞌgooˋnaꞌ laco̱ꞌ catɨ́ɨngˉ júuˆ quiʉꞌˊ ta˜ quiáꞌˉ Fidiéeˇ. 10 Co̱ꞌ lalab cajíngꞌˉ Moi˜ malɨɨ˜guɨ eáangˊ: “Jmɨꞌgooˋ tiquíiꞌˆ có̱o̱ꞌ˜ niquíiꞌˆ”, jo̱guɨ cajíngꞌˉguɨr: “I̱ dseaˋ i̱ cuøꞌˊ júuˆ ꞌlɨꞌˆ tiquiáꞌˆ o̱si niquiáꞌˆ é, jo̱baꞌ ɨ́ɨˋ Fidiéeˇ íꞌˋ e ꞌnéˉ nijúungˉ i̱ dseaˋ laꞌíˋ.” 11 Jo̱ dsʉꞌ ꞌnʉ́ꞌˋ fóꞌˋnaꞌ e jaangˋ dseaˋ cuǿømˋ nisɨ́ꞌrˋ tiquiáꞌrˆ o̱si niquiáꞌrˆ é: “Jaˋ cuǿøngˋ líˋ jmɨcó̱o̱ꞌˇo̱ ꞌnʉˋ lana, co̱ꞌ lajalébꞌˋ e seaˋ quiéˉe e lɨ́ɨˊ Corbán” (jo̱ e la guǿngꞌˋ e nicacuǿøˆø Fidiéeˇ); 12 jo̱guɨ fóꞌˋbɨ ꞌnʉ́ꞌˋ cajo̱ e i̱ dseaˋ i̱ féꞌˋ lajo̱ joˋ ꞌnéˉ faꞌ e nijmɨcó̱o̱ꞌ˜guɨr tiquiáꞌrˆ o̱si niquiáꞌrˆ é. 13 Jo̱ mɨ˜ jmooˋ ꞌnʉ́ꞌˋ e jo̱ e jmitíˆnaꞌ jaléꞌˋ e júuˆ e caséeˊ dseaˋ mɨˊ áangˊ quíiˉnaꞌ, jo̱baꞌ íimˉbaꞌ lají̱i̱ꞌ˜ e júuˆ quiʉꞌˊ ta˜ quiáꞌˉ Fidiéeˇ. Jo̱ jmiguiʉˊbɨ jaléꞌˋ e jiéꞌˋ e jaˋ dseengˋ e cøøngˋjiʉ røøˋ laco̱ꞌ e la e jmooˋguɨ ꞌnʉ́ꞌˋ.
14 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, catǿꞌˉtu̱ Jesús lajɨɨngˋ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ꞌrˉ lala:
—Nʉ́ʉˉnaꞌ júuˆ quiéˉe lajɨɨngˋnaꞌ, jo̱ jmeeˉnaꞌ úungˋ e ningángꞌˋnaꞌ: 15 Jí̱i̱ꞌ˜ co̱o̱ˋ e ɨ̱́ꞌˋ gøꞌˊ dseaˋ cuǿøngˋ líˋ jméˉ e nilɨꞌlɨiñꞌˆ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Co̱ꞌ lɨ́ꞌˆ lɨˊ lají̱i̱ꞌ˜ e gaˋ e ɨˊ dsíibˊ dseaˋ, e jo̱b e jmóoˋ e lɨꞌlɨiñꞌˆ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ jóng. 16 Jo̱baꞌ fɨ́ɨˉɨ ꞌnʉ́ꞌˋ, jaléngꞌˋ ꞌnʉ́ꞌˋ i̱ dsi˜ loguáˆ, nʉ́ʉˉnaꞌ jaléꞌˋ e júuˆ quiéˉe la.
17 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caꞌɨ́ɨˉ Jesús júuˆ jaléngꞌˋ i̱ dseaˋ do, jo̱ caꞌírˉ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ có̱o̱ꞌ˜ lají̱i̱ꞌ˜ dseaˋ guitúungˋ quiáꞌrˉ, jo̱ fɨˊ jo̱ i̱ dseaˋ quiáꞌrˉ do cajmɨngɨ́ꞌˉreiñꞌ cuaiñ˜ quiáꞌˉ e júuˆ na. 18 Jo̱ lalab cañíiˋ dseaˋ do quiáꞌˉ i̱ dseaˋ quiáꞌrˉ do:
—¿Su o̱ꞌguɨ ꞌnʉ́ꞌˋ mɨˊ ngámꞌˋbɨꞌ lají̱i̱ꞌ˜ e júuˆ la cajo̱? ¿Su jaˋ mɨˊ ñíˆnaꞌ e jí̱i̱ꞌ˜ co̱o̱ˋ e jáaˊ fɨˊ caluuˇ cuǿøngˋ seaˋ líˋ jméˉ e nisó̱ꞌˋ dseaˋ fɨˊ gaˋ jo̱ e nijmɨꞌlɨngꞌˆ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ? 19 Dsʉco̱ꞌ jaléꞌˋ e jo̱ jaˋ dsitóoꞌ˜ fɨˊ dsíiˊ dseaˋ, co̱ꞌ lají̱i̱ꞌ˜ fɨˊ dsíiˊ tubꞌˊ dseaˋ lɨ˜ ngɨ́ɨngˊ e jo̱, jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱, jo̱guɨbaꞌ e uøøˋ fɨˊ caluuˇ.
Jo̱ cajíñꞌˉ lajo̱ e laco̱ꞌ jmóorˋ júuˆ e guiʉ́bˉ lajalébꞌˋ e gøꞌˊ dseaˋ, jo̱ jaˋ e sɨꞌlɨꞌˆ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. 20 Jo̱guɨ cajímꞌˉbɨguɨr cajo̱ lala:
—Jaléꞌˋ e ɨˊ dsíiˊ dseaˋ, jaléꞌˋ e jo̱baꞌ uíingˉ e jmɨꞌlɨngꞌˆ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ dsʉco̱ꞌ fɨˊ gabˋ cá̱rˋ. 21 Dsʉco̱ꞌ fɨˊ dsíiˊ dseaˋ lɨ˜ uíingˉ e ɨˊ dsíirˊ jaléꞌˋ e gaˋ faꞌ jaléꞌˋ e la: e ꞌléeˊ dseaˋ e güɨɨiñˋ có̱o̱ꞌ˜ dseañʉꞌˋ o̱si dseamɨ́ˋ i̱ o̱ꞌ catɨ́ɨiñˉ, jo̱guɨ jmóorˋ ta˜ jngangꞌˊ dseaˋ rúngꞌˋ, jo̱guɨ jmóorˋ ɨ̱ɨ̱ˋ quiáꞌˉ jaléngꞌˋ dseaˋ rúiñꞌˋ cajo̱, 22 jo̱guɨ suuiñˋ jaléꞌˋ e seaˋ quiáꞌˉ dseaˋ rúiñꞌˋ, jo̱guɨ jmóorˋ jaléꞌˋ e ꞌlɨꞌˆ e jaˋ dseengˋ, jo̱guɨ jmóorˋ ta˜ jmɨgóoˋ, jo̱guɨ jmóorˋ jaléꞌˋ ta˜ jaˋ dseengˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ eáangˊ dsihuɨ́ɨiñˊ quiáꞌˉ dseaˋ rúiñꞌˋ, jo̱guɨ eáangˊ tɨˊ dsíirˊ féꞌrˋ jaléꞌˋ júuˆ ta˜ júuˆ, jo̱guɨ eáangˊ jmɨjløngꞌˆ yaaiñ˜, jo̱guɨ jaˋ mɨˊ caꞌɨ́ˋ dsíirˊ røøˋ có̱o̱ꞌ˜ jaléꞌˋ e jmóorˋ. 23 Jo̱ jaléꞌˋ e jaˋ dseengˋ labaꞌ e uøøˋ fɨˊ dsíiˊ dseaˋ, jo̱ e jo̱baꞌ e jmóoˋ e cá̱rˋ fɨˊ gaˋ e laco̱ꞌ jmɨꞌlɨngꞌˆ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Jo̱ e jo̱b júuˆ quiéˉe.
Mɨ˜ jáꞌˉ calɨ́ngˉ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel júuˆ quiáꞌˉ Jesús
(Mt. 15:21-28)
24 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ cagüɨꞌɨ́ɨbˊ Jesús fɨˊ jo̱, jo̱ cangórˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ꞌˊ Tiro có̱o̱ꞌ˜ lɨ˜ se̱ꞌˊ Sidón. Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ jo̱, caꞌírˉ fɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ co̱ꞌ jaˋ iiñ˜ e calɨñiˊ jí̱i̱ꞌ˜ jaangˋ dseaˋ jie˜ fɨˊ táaiñˋ; dsʉꞌ jaˋ calɨ́ꞌrˉ faꞌ caꞌméeiñˋ, 25 co̱ꞌ ladsifɨˊ ladob calɨñiˊ niquiáꞌˆ jaangˋ sɨmɨ́ˆ i̱ niꞌiuungˉ i̱ ꞌlɨngꞌˆ dsíiˊ jie˜ fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús. Jo̱baꞌ ladsifɨˊ ladob cangórˉ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do jo̱ casíꞌrˋ uǿˉ jnir˜ fɨˊ uii˜ tɨɨiñꞌˉ do. 26 Jo̱ i̱ niquiáꞌˆ i̱ sɨmɨ́ˆ do seeiñˋ fɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˆ, fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ jiéꞌˋ laco̱ꞌ góoˋ Jesús, fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ siiˋ Sirofenicia. Jo̱ mɨ˜ cangoquiéeiñˊ fɨˊ lɨ˜ singꞌˊ Jesús, jo̱ camɨꞌrˊ dseaˋ do faꞌ niguíñˉ i̱ ꞌlɨngꞌˆ i̱ iuungˉ dsíiˊ i̱ sɨmɨ́ˆ quiáꞌrˉ do. 27 Jo̱ cañíiˋ Jesús quiáꞌˉ i̱ dseamɨ́ˋ do lala:
—Cuø˜ fɨˊ e cuǿøngˋ jaléngꞌˋ jó̱o̱ˊbɨ dseaˋ nidǿꞌˉ laꞌuii˜, dsʉco̱ꞌ jaˋ dseengˋ e niguíˉ dseaˋ e iñíꞌˆ e gøꞌˊ jiuung˜ quiáꞌrˉ jo̱ nicuǿꞌrˉ jaléngꞌˋ dsiiˋ.
28 Jo̱baꞌ cañíiˋ i̱ dseamɨ́ˋ do quiáꞌˉ Jesús lala:
—Jábꞌˉ, Fíiˋi, lajo̱b lɨ́ɨˊ, dsʉꞌ e jábꞌˉ cajo̱ e jaléngꞌˋ dsiiˋ i̱ teáangꞌ˜ uii˜ mes˜ sɨtɨ́ɨmˊbreꞌ jaléꞌˋ cuíiꞌ˜ iñíꞌˆ e sojiʉ́ꞌˋ quiáꞌˉ jó̱o̱ˊ dseaˋ.
29 Jo̱baꞌ cañíiˋtu̱ Jesús quiáꞌˉ i̱ dseamɨ́ˋ do:
—Jábꞌˉ quíiꞌˉ, dseamɨ́ˋ, nɨcuǿømˋ guønꞌˆ fɨˊ quíiꞌˉ lana, co̱ꞌ lana nɨcagüɨꞌɨ́ɨbˊ i̱ ꞌlɨngꞌˆ i̱ lamɨ˜ iuungˉ dsíiˊ i̱ sɨmɨ́ˆ quíiꞌˉ do.
30 Jo̱ cangámꞌˉ i̱ dseamɨ́ˋ do fɨˊ quiáꞌrˉ, jo̱ mɨ˜ caguiéiñꞌˉ fɨˊ jo̱, cadséiñꞌˋ i̱ sɨmɨ́ˆ quiáꞌrˉ do fɨˊ ni˜ coꞌmaˋ e nɨguiúmˉbiñꞌ do, co̱ꞌ nɨcagüɨꞌɨ́ɨbˊ i̱ ꞌlɨngꞌˆ i̱ lamɨ˜ iuungˉ fɨˊ dsíirˊ do.
Mɨ˜ cajmiꞌleáangˉ Jesús jaangˋ dseaˋ güɨɨng˜ jo̱guɨ i̱ jaˋ líˋ féꞌˋ
31 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, cagüɨꞌɨ́ɨbˊ Jesús e fɨˊ guóoꞌ˜ uǿˉ lɨ˜ se̱ꞌˊ Tiro, jo̱ cangɨ́ɨiñˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ꞌˊ Sidón có̱o̱ꞌ˜guɨ jaléꞌˋ fɨɨˋ e néeˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ꞌˊ Decápolis, jo̱ caguiéˉtu̱r e fɨˊ lɨ˜ néeˊ e guiéeˊ Galilea do. 32 Jo̱ fɨˊ jo̱b caguilíingˉ dseaˋ i̱ jéengˋ jaangˋ dseañʉꞌˋ i̱ güɨɨng˜ jo̱guɨ i̱ jaˋ líˋ féꞌˋ. Jo̱ camɨˊ jaléngꞌˋ i̱ dseaˋ do e faꞌ Jesús niquidsirˊ guóorˋ fɨˊ mogui˜ i̱ dseaˋ dséeꞌ˜ do. 33 Jo̱baꞌ cajéengˋ Jesús i̱ dseañʉꞌˋ do fɨˊ lɨ́ꞌˉ lacaangˋ lɨ˜ siñꞌˊ fɨˊ lɨ˜ jaˋ teáangˉ dseaˋ jiéngꞌˋ, jo̱ catá̱ꞌrˉ niguóorˋ fɨˊ dsíiˊ tóˋ logua˜ i̱ dseañʉꞌˋ do, jo̱guɨ caꞌñíirˊ capíꞌˆ jo̱ có̱o̱ꞌ˜ capíꞌˆ jmeꞌeꞌrˊ cagüɨꞌrˊ nisɨ́ɨꞌˇ i̱ dseañʉꞌˋ do. 34 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caséerˋ nir˜ fɨˊ yʉ́ꞌˆ jmɨgüíˋ jo̱ caseáangˋ dsíirˊ casɨ́ꞌrˉ i̱ dseañʉꞌˋ do:
—¡Efata! —e guǿngꞌˋ: ¡Güɨneab˜ loguáꞌˆ!
35 Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ caféꞌrˋ lajo̱, ladsifɨˊ lanab canaˊ logua˜ i̱ dseañʉꞌˋ do jo̱guɨ canaangˋ féꞌˋbɨr guiʉ́ˉ cajo̱. 36 Jo̱ caquiʉꞌˊ Jesús ta˜ jaléngꞌˋ i̱ dseaˋ do e jaˋ i̱i̱ˋ nisɨ́iñꞌˋ jí̱i̱ꞌ˜ jaangˋ. Dsʉꞌ faꞌ jmiguiʉˊguɨ ya̱ꞌˊ e quiʉꞌˊ Jesús ta˜ e jaˋ niguiáˉ jaléngꞌˋ i̱ dseaˋ do júuˆ, eáangˊguɨb guiaˊ i̱ dseaˋ do. 37 Jo̱ eáamˊ dsigáˋ dsíiˊ jaléngꞌˋ i̱ dseaˋ i̱ cangáˉ jaléꞌˋ e jo̱, jo̱ lalab féꞌrˋ:
—Lajalébꞌˋ e jmóoˋ i̱ dseaˋ na eáamˊ guiʉ́ˉ, co̱ꞌ líꞌˋbre jmérˉ e ninúˉtu̱ jaléngꞌˋ dseaˋ güɨɨng˜ jo̱guɨ jmérˉ cajo̱ e niféꞌˋtu̱ jaléngꞌˋ dseaˋ i̱ jaˋ líˋ féꞌˋ.