5
Resultados de ser aceptados como justos
Bada, tu toja chich ayanonla tu jut Dios uc'a cä tz'onänla. Uc'a jini u chi Cajnojala aj Jesucristo por no'onla, sis u c'ajalin Dios t'oc no'onla y u yäq'ue' ajnic ch'ijcab cä c'ajalinla. Uc'a lo que u chi Cajnojala aj Jesucristo täcä, utz u c'ajalin Dios t'oc no'onla uc'a cä tz'onänla, y mach uxin u yäctan ajnic utz u c'ajalin t'oc no'onla. Ch'a'a cäjinla uc'a cuwila chich cache' cä xe tä ajtäla t'oc ni pitzilan que u xe u yäq'ue' Diosba, jini que cä pitänlaba. Mach sec' uc'a ni jini ch'a'alac cäjinla. C'änä cä ch'a'alesan cäjinla täcä uc'a ni tz'ibajtesia que cä äc'bintelaba, uc'a cuwila chich que ni tz'ibajtesia u ye'benonla cache' u ch'e' cä c'älenla más. Jinq'uin cä c'älenla ni tz'ibajtesia, u ye'e' chich cache' u ch'e' cä totoj tz'onänla chich. Jinq'uin cä totoj tz'onänla, cuwila chich que cä xe tä äc'bintela ni cä pitänlaba. Jini cä pitänlaba cä xe chich tä äc'bintela. Dios mach u sucpeconla. Uc'a Dios tä' yaj u yubinonla. Cuwila chich cache' tä' yaj u yubinonla, uc'a ni Ch'u'ul Pixan, jini äc'bintonlaba, u c'alin ye'benonla chich cache' u yajna'tanonla Dios.
Cuwila cache' u yajna'tanonla Dios, uc'a cuanta c'oti q'uin aj Cristo chämi tuba u toje' cä tanäla. Jinq'uinba, no'onla ajsin Diosonla y mach'an cache' cä japän cäbala t'oc cä tanäla. Mach päpä' ayan machca u yäq'ue' uba tä chämo por u lot aunque ajnic tu toja jini u lot. Ayan chich ti machca u yäq'ue' uba tä chämo por u lot que utz u c'ajalinba. Diosba u ye'e' cache' u yajna'tanonla chich, uc'a aj Cristo chämi por no'onla jinq'uin ajcherajtanäjonla. Dios u saponla chich uc'a chämi aj Cristo. Jin uc'a más totoj cuwila cache' une u japänonla uc'a mach äc'binticonla ni castigo que u xe u yäq'ue' Diosba. 10 Jinq'uin mach to cä bisala jini bij ta Diosba, sis'i u c'ajalin t'oc no'onla uc'a chämi u Yajlo' tuba u japänonla. Bada que sis u c'ajalinba más totoj cuwila que cä xe tä japintela uc'a tubalonla chich jini u Yajlo' que cuxpiba. 11 Mach sec' cuwila cache' cä xe tä japinte t'oc cä castigola. Mäx ch'a'a cäjinla täcä uc'a badaba tubalonla chich Dios uc'a Cajnojala aj Jesucristo u yäc'bi sis'ac u c'ajalin Dios t'oc no'onlaba.
Adán y Cristo
12 Bada ubinla. Tä'qui tä ute ni tanä pancab uc'a untu winic u c'aba' aj Adán u täq'ui u chen. Uc'a jini tanä, ayan chämo. Jini chämo äc'qui tuba upete a'ajtäjob pancab, uc'a upetejob ajcherajtanä. 13 Jinq'uin mach to an ni ley taj Moisésba, ni tanäba ya' chich an pancab. Bajca mach'an ley, mach u yälca cache' u säte' untu t'oc ley. 14 Desde u q'uini aj Adán ixta u q'uini aj Moisés, mach to tz'ibinti ni ley taj Moisés, pero chämoba ayan. Chämijob täcä ixta machcatac mach u chi jini tanä ca' u chi aj Adánba. Uc'a aj Adán u chi u tanä, jin uc'a ayan chämo. Che' chich täcä ni u xe tä teba, mach'an u tanä y u xe u yäq'ue' cuxlec untu.
15 Ni matän u yäq'ue' Diosba mach ca' ni tanä une, uc'a tä' utz u c'ajalin Dios t'oc no'onla. Uc'a ni tanä que u chi aj Adánba q'uen u chämojob. Pero ni matän que u yäq'ue' Diosba u yäq'ue' tuba paq'uin cuxlec q'uenob uc'a utz u c'ajalin aj Jesucristo t'oc no'onla. 16 Ni matän que u yäq'ue' Dios mach ca' ni castigo que äc'binti aj Adán uc'a jini tanä que u chi. Uc'a ump'e tanä que u chi aj Adán ya'an ni toji'tanä. Pero ni matän que u yäq'ue' Diosba es tuba u japänonla t'oc cä noj q'uenel tanäla, tuba ajniconla tu toja tu jut. 17 Uc'a u tanä untu winic ayan u poder chämo. Che' chich täcä uc'a untu winic u c'aba' aj Jesucristo, Dios u xe u c'ac'a' äc'benonla ajniconla tu toja uc'a tä' re'i utz u c'ajalin t'oc no'onla. Machcatac äc'binti ajnic tu toja u xe tä c'alin ajtä cuxujob y u xe u chen mandajob bajca an une.
18 Quiranla jiq'uin cache' uc'a u tanä untu winic, äc'qui toji'tanä tuba upetejob. Che' chich täcä uc'a u chi tu toja untu winic, upetejob u ch'e' äc'cac tu toja tuba paq'uin cuxlecob. 19 Uc'a mach u tz'ombi u manda Dios untu winic, q'uen laj sujli de ajcherajtanä. Che' chich täcä uc'a ajni untu machca u tz'ombi u manda Dios q'uen u xe tä äc'can tu toja.
20 Ji'pat äc'qui ni ley taj Moisés, pero a'ajtäjob pancab mach u yoli u tz'onänob, y ca' jini q'ue'ni tanä pancab. Jinq'uin q'ue'ni ni tanäba, más u ch'ämbonla yajin Dios. 21 Ca' chich ajni u poder tanä tuba u yäq'ue' chämic untu, che' chich täcä ayan u poder Dios, uc'a tä' utz u c'ajalin tuba u yäq'ue' ajniconla tu toja y paq'uin cuxleconla uc'a Cajnojala aj Jesucristo.