8
El séptimo sello y el incensario de oro
Jinq'uin ni Ch'oc Oveja u pa'si jini séptimo täq'ui' jun, jäläcni ch'ijcab tä cielo ca' tuba media hora. De ya'i cä chäni ni siete ángelojob que ya' wa'ca tu pänte' Dios. Unejob äc'bintijob siete trompetajob. Ji'pat otro untu ángelo c'oti tä wa'tä bajca an ni alta. Une u cänäntan tu c'äb ump'e pulbenib de oro, y äc'binti utzutz pom tuba u subben Dios nämte' t'oc ni c'änti'ya que u chijob upete machcatac seq'uen ta Diosba; y jini u xe u laj subben Dios tu pam ni alta de oro que ya'an tu pänte' ni chumlib ta rey. U butz'i ni pom que ya'an tu c'äb ni ángelo, y che' chich täcä ni u c'änti'yajob ni machcatac seq'uen ta Diosba, t'äbi isqui tu pänte' Dios. Ji'pat ni ángelo sujli u ch'e' ni pulbenib y u tulesi t'oc ni jut c'ac' que ya'an tu pam ni alta, y de ya'i u juli ni jut c'ac' tu pancab. Jinq'uin u chi ca' jiniba pasi u lem chawäc, ubqui noj chawäc, ajni noj bänäcne y ajni no' ajchaban.
Las trompetas
De ya'i jini siete ángelojob que u cänäntan ni siete trompetaba u yäq'uijob tu ti' tuba u yustanob.
Ni najtäcäl ángelo u yusti u trompeta, y ji'pat tutz'i granizo y c'ac' xäbä t'oc ch'ich'. Upete ni jiniba julqui tu pancab, y u puli ump'e tercera parte tu pancab, ni te', y che' chich täcä upete ni yäyäx bänäla.
De ya'i u cha'tulib ni ángelojob u yusti u trompeta, y ji'pat julqui tan noj nab ca' a wälä ump'e noj gran tz'ic que mu' u pulcanba, y ump'e tercera parte de ni noj nab sutwäni de ch'ich'. Chämijob ump'e tercera parte upete cua' chichca ya'an tan noj nabba, y che' chich täcä laj jomijob ump'e tercera parte upete ni barcojob tan noj nab.
10 De ya'i u yuxtulib ni ángelojob u yusti u trompeta, y ji'pat ump'e noj gran ajlucero ya' ti tä cielo. U chicti ca' ump'e noj c'ac' bajca an tä puleba. Yäli tuyac'o ump'e tercera parte de ni ríojob pancab, y tuyac'o ump'e tercera parte u biji ja' täcä. 11 U c'aba' ni ajlucero jiniba Ch'aj une, y ump'e tercera parte de upete ni ja' sutwäni tä' ch'aj. Q'uen machcatac u yuch'ijob ni ja' jini chämijob une, uc'a tä' rete ch'aj ni ja'.
12 De ya'i u chäntulib ni ángelo u yusti u trompeta y ump'e tercera parte de ni q'uin sutwäni it'oban u jut. Che' chich täcä ump'e tercera parte de ni uj, y ump'e tercera parte de ni ajlucerojob mach u ni' chi chanäjob. Colobi it'oban cuatro hora tä q'uin y cuatro hora ac'äb uc'a mach u ni' chicti niump'e cua'.
13 De ya'i cä chäni untu águila tä wile isqui tä cielo. Cubi que u chi noj gran t'an u yäle' ca'da:
―¡Ac'ä mäx c'ux ni castigo u xe tä äc'binte machcatac pancab que mach u tz'onäjobba tu xe u yustanob u trompetajob jini otros uxtu ángelojobba!