ⲇ̅
ⲁ̅ ⲛⲓϭⲓⲥⲉⲩ ⲁⲣⲓⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲭⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϣⲏϣ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳪ ϩⲱⲧⲉⲛ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ. ⲃ̅ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲏⲛ ⳿ⲉϯ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲣⲱⲓⲥ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ. ⲅ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⲁⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ϩⲱⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉϯⲥⲟⲛϩ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ. ⲇ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲁϫⲓ. ⲉ̅ ⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ. ⲋ̅ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉϥⲥⲉϩⲛⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ. ⲍ̅ ⲛⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲓⲭⲓⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁⲅⲁⲡⲏⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲥⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪. ⲏ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲟⲣⲡϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲁⲓϩⲱⲃ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛϣⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ ⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ. ⲑ̅ ⲛⲉⲙ ⲟⲛⲏⲥⲓⲙⲟⲥ ⲡⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⳿ⲛⲥⲟⲛ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ ⲉⲩ⳿ⲉⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ. ⲓ̅ ⳿ϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲣⲓ⳿ⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲁ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⳿ⲡϣⲟⲩ⳿ⲥⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲛⲉⲙ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲓⲟⲩⲥⲧⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ ⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉϯ ⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲙϯ. ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲉⲡⲁⲫⲣⲁⲥ ⲡⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲉϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲉ ⲫϯ. ⲓ̅ⲅ̅ ϯⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲅⲁⲣ ϧⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲉⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲓⲉⲣⲁⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲗⲟⲩⲕⲁⲥ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲁⲅⲁⲡⲏⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲇⲏⲙⲁⲥ. ⲓ̅ⲉ̅ ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲙⲫⲁⲛ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩⲏⲓ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲩϣⲁⲛⲱϣ ⳿ⲛⲧⲁⲓ⳿ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲩⲟϣⲥ ϧⲉⲛ ϯ ⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲇⲓ⳿ⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲧⲁⲕϭⲓⲧⲥ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲙⲁϩⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲡⲁⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲧⲁϫⲓϫ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲁ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲕⲟⲗⲁⲥⲥⲓⲁⲥ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲁⲑⲏⲛⲛⲁⲥ ⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲧⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲛⲏⲥⲓⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ