⳰ⲠⲢⲞⲤ ⲪⲒⲖⲎⳘⲞⲚ
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉⲧⲥⲟⲛϩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲓⲥⲟⲛ ⳿ⲛⲫⲩⲗⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲛⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ. ⲃ̅ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲫⲓⲁ ϯⲥⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲁⲣⲭⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲉⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩⲏⲓ. ⲅ̅ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲇ̅ ϯϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲓ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲙⲉⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ. ⲉ̅ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉⲕⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕⲛⲁϩϯ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲁⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲋ̅ ϩⲟⲡⲱⲥ ϯⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲥⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅. ⲍ̅ ⲁⲓϭⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲟⲙϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲕⲁⲅⲁⲡⲏ ϫⲉ ⲛⲓⲙⲉⲧϣⲁⲛ⳿ⲑⲙⲁϧⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲩ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ ⲡⲓⲥⲟⲛ. ⲏ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⳿ⲉⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧ⳿ⲥϣⲉ. ⲑ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ϯϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟⲓ ϯ ⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲡⲉⲧⲥⲟⲛϩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲓ̅ ϯϯϩⲟ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲓ⳿ϫⲫⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⲟⲛⲏⲥⲓⲙⲟⲥ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧϣⲁⲩ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏ ⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ϥⲟⲓ ⳿ⲛϣⲁⲩ ⲛⲏⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲟⲣⲡϥ ϩⲁⲣⲟⲕ. ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲛⲁⲙⲉⲧϣⲁⲛ⳿ⲑⲙⲁϧⲧ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲟⲩⲱϣ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲁⲧⲟⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲕϣⲉⲃⲓⲱ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲁϭⲛⲉ ⲧⲉⲕ⳿ⲅⲛⲱⲙⲏ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲡⲉⲕⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϣⲱⲡⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱⲟⲩⲧϥ ⳿ⲛϩⲏⲧ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲧⲁⲭⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁϥⲫⲱⲣϫ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕϭⲓⲧϥ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ. ⲓ̅ⲋ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲱⲕ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲉϥⲟⲩⲟⲧ ⳿ⲉⲟⲩⲃⲱⲕ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲛⲏⲓ ⲁⲩⲏⲣ ϫⲉ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲁⲕ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪. ⲓ̅ⲍ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ ϯ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϣⲫⲏ ⲣ ϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲁϥϭⲓⲧⲕ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲓⲉ ⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲫⲁⲓ ⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲟⲓ. ⲓ̅ⲑ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁϫⲓϫ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁⲧⲱⲃ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⳿ⲕⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲧⲏⲓⲕ ⲛⲏⲓ. ⲕ̅ ⲁϩⲁ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ⳿ⲉ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲕ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲙⲁ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲛⲛⲁⲙⲉⲧϣⲁⲛ⳿ⲑⲙⲁϧⲧ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲁ̅ ⲉⲣⲉ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲑⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲁⲕ ⲉⲓ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲭⲛⲁⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲛⲏ ⳿ⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲁⲙⲁ ⲇⲉ ⲥⲟⲃϯ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲝⲉⲛⲓⲁ ϯ ⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲥⲉⲛⲁⲧⲏⲓⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ. ⲕ̅ⲅ̅ ⳿ϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲡⲁⲫⲣⲁⲥ ⲡⲁ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲇ̅ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲏⲙⲁⲥ ⲗⲟⲩⲕⲁⲥ ⲛⲁ⳿ϣⲫⲉⲣ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ. ⲕ̅ⲉ̅ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲫⲓⲗⲏⲙⲱⲛ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲛⲏⲥⲓⲙⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲧⲟⲩ ⲁⲅⲓⲟⲩ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲩ ⲉⲛⲓⲣⲏⲛⲏ ⲧⲱ ⲕⲩⲣⲓⲱ ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲓ̅ⲇ̅