ⲓ̅
ⲁ̅ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲡϯⲙⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲁ ⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲉⲩⲛⲟϩⲉⲙ. ⲃ̅ ϯⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲭⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ. ⲅ̅ ⲉⲩⲟⲃϣ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲥⲉⲙⲛⲉ ⲑⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲟⲩϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲉϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲇ̅ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⲉⲩⲙⲉⲑⲙⲏ ⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩϯ. ⲉ̅ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲁϥ⳿ⲥϧⲁⲓ ϫⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϯ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲉⲑⲛⲁⲁⲓⲥ ⲉϥ⳿ⲉⲱⲛϧ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ. ⲋ̅ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲇⲉ ϯ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲉⲣϫⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕϩⲏ ⲧ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲁ⳿ϣϣⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ. ⲍ̅ ⲓⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁ⳿ϣϣⲉ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ⲫⲛⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ. ⲏ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ϥϧⲉⲛⲧ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲉⲧⲉⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲑ̅ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲕ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁ ⲫϯ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲉⲕ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ. ⲓ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲓϩⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲥⲉⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲛⲟϩⲉⲙ. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲥϫⲱ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲓϣⲓⲡⲓ. ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲫⲱⲣϫ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲡⲁⲓ⳪ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲱϣ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲟⲩⲃⲏϥ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲉϥ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲛ ⲥⲉⲛⲁⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲱⲥ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁϩϯ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲑⲙⲉϥ ⲡⲱⲥ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲧϭⲛⲉ ⲫⲏⲉⲧϩⲓⲱⲓϣ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲡⲱⲥ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁϩⲓⲱⲓϣ ⲁⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲉⲥⲉ ⲛⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲏⲥⲁ⳿ⲏⲁⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡϣⲱⲃϣ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲉⲧⲁϥϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲛⲓⲙ. ⲓ̅ⲍ̅ ϩⲁⲣⲁ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲱⲧⲉⲙ ⲡⲉ ⳿ⲡⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲁⲗⲗⲁ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲅⲉ ⲁ ⲡⲟⲩ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲁⲩⲫⲟϩ ϣⲁ ⲁⲩⲣⲏϫⲥ ⳿ⲛϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲁⲗⲗⲁ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ⳿ⲉϯⲭⲟϩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲁⲧⲕⲁϯ ⲉⲓ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲉⲧⲉⲛϫⲱⲛⲧ. ⲕ̅ ⲏⲥⲁ⳿ⲏⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩϫⲉⲙⲧ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲁⲛ ⲁⲓⲟⲩⲟⲛϩⲧ ⳿ⲉⲛⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛ. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ϥϫⲱ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ϫⲉ ⲁⲓⲫⲱⲣϣ ⳿ⲛⲛⲁϫⲓϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲃⲉ ⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲉⲣⲁⲛⲧⲓⲗⲉⲅⲓⲛ