2
Dihvo vo Jesucristo ne, ra̱hn nan ye uvo
Da̱yá, dirún ca̱ca cuh yahn ne ca̱va che ndedecadino ne, ne hua ndere cuahtechica ne, cuahtendihco ne nunde. Ate ndete che va duh che quendihco nunde ne, va Dihvo vo Jesucristo, ne va ta̱h ye vederihquentiyon che ra̱hn nan ye uvo na̱n Dendiohs Chida. Ihyan min ne, metah nde a̱ma nunde yahn ye, ne chihco menda̱hn ye ihyan, chih ye ca̱va nunde yuhn vo ma̱n, nunde yahn nducoya̱ca ihyan iyehnse ma̱n. Nduco tihca̱ ndo ya̱n Dendiohs nduco nducoya̱co vo. Ndete che redinahn vo vederihquentiyon yahn ye ne, a devano cua̱co vo che ritahno vo ihyan. Duh ihyan che ra̱hn ye che ritahno ye ihyan ate hua redinahn ye vederihquentiyon yahn ye ne, ndere ra̱hn ye. Ate ndete che redinahn vo vederihquentiyon yahn Dihvo vo ne, a devano cua̱co vo che yahino vo Dendiohs numacuahn chedave yuhn vo ma̱n, che nedin yahn ye uvo ma̱n. Duh ihyan che ra̱hn ye che a nedin yahn Dendiohs ihyan ne, nahn che runeca̱de cochica ye nduhca̱ che quechica Dihvo vo Jesucristo.
Nahn che din yahino vo vih
Dihnó, dirún yahn ne, rentihyon yá̱n vederihquentiyon che chihnde nde a ra̱hn me, chidevano ne nde ro che chitahno ne Dihvo vo Jesucristo. Vederihquentiyon min, nducote dinahn Dihvo vo Jesucristo ma̱n, redinahn ma̱n ne ma̱n ne, nda̱hca̱ che rentihyon yá̱n yahn ne. Tihca̱, te ca retuhn Ndudo Ndah yahn Dendiohs ne, ca rihno vedetundo yahn ihyan.
Duh ihyan che ra̱hn ye che a chenahn ye vederihquentiyon yahn Dendiohs, ate rendihche ta̱n ye ihyan chena̱hn ne, ihyan min ne, riquendi ye vedetundo yahn ye, metah conahn ye. 10 Ihyan che redin yahino ye ihyan chena̱hn ne, a chenahn ye vederihquentiyon yahn Dendiohs, ne riquendi ye. A runeca̱de vederendedecadino yahn ye, ne hua rahtendihco ye nunde. 11 Me ihyan che rendihche ta̱n ye ihyan chena̱hn ne, riquendi ye vedetundo yahn ye, nto ye nduhca̱ a̱ma ihyan na̱n ve, nde hua devano ye ti nda̱ ti tuno ye. 12 Da̱yá, dirún yahn ne, te a nchahco Dendiohs nunde yahn ne che cuande yahn Dihvo vo Jesucristo. 13 Nchuhn ihyan ndico, dirún yahn ne, te nde a ra̱hn me ne, a chitahno ne Dihvo vo Jesucristo, ihyan min che a va ye nde cuahn che metah cuhnde iyehnse. Nchuhn ihyan deca̱hya, dirún yahn ne, te hua riquendi ne vederihquentiyon yahn chundah.
Da̱yá, dirún yahn ne, te a nedin yahn Dendiohs Chida nchuhn. 14 Nchuhn ihyan ndico, dirún yahn ne, te a chitahno ne Dihvo vo Jesucristo, ihyan min che a va ye nde ro che metah cuhnde iyehnse. Nchuhn ihyan deca̱hya, dirún yahn ne, te a̱ma yune no chihcoma̱n ne vedeyeno yahn ma̱n ne ma̱n, ritahno ne Ndudo yahn Dendiohs numacuahn chedave yahn ne ma̱n, rahcota̱hn ne vederihquentiyon yahn chundah ma̱n.
15 Hua da̱ma co nchuhn nduco ihyan nunde, quendi ne vedeyeno yahn ma̱n ne, cuahtendihco ne nunde, te ihyan che riquendi ye vedeyeno yahn ma̱n ye ne, hua yahino ye Dendiohs Chida. 16 Tihca̱, te che ndere rahtechica ihyan, rahtendihco ye nunde ma̱n, che idihya ye ma̱n, che redin ya̱de ye ma̱n ne, nducuahn nunde chemin chan ne, a na̱n vederendedecadino yahn ihyan riquenda̱h, ndiyu Dendiohs che rihquentiyon ye chemin. 17 Nducoya̱ca ihyan che rahtechica ye vedeyeno yahn ma̱n ye, rahtendihco ye nunde ne, renda̱ ro che rihno ye. Ate ihyan che redinahn ye vederihquentiyon yahn Dendiohs ne, cuahtenan ye vahchetero numacuahn ro.
Sa̱hn che rendihche ta̱n se Dihvo vo Jesucristo
18 Da̱yá, a cochi nino ro che nto iyehnse. Nchuhn ne, a devano ne te a va ca̱de che nda̱ sa̱hn duhtuno ihyan me che rendihche ta̱n se Dihvo vo. A̱ma ya̱hn se che nduhca̱ se sa̱hn min ne, a nda̱ se. Chemin che a devano vo te a cochi nino ro che nto iyehnse. 19 Sa̱hn chemin chan ne, a va̱n dihno vo quenda̱h se, ate hua chitahno se Dihvo vo nduhca̱ che ritahno vo. Tihca̱, te ndete che chitahno se numa cua̱co ne, hua din vih se. Ate ndiquenda̱h nducoya̱ca se va̱n vo, chihco ro se che a devavih ndi se. 20 Ate nchuhn ne, hua da̱ma ri ne nduco sa̱hn chahn, te din Dihvo vo Jesucristo che quenun Vaco Ndah yahn Dendiohs nchuhn, tumacadino ne ndudo ndah yahn ye. 21 Dirún yahn ne, te a chenahn ne ndudo min, ne a devano ne cha che cua̱co, ne cha che hua cua̱co. 22 Sa̱hn che ra̱hn se che ndiyu Dihvo vo Jesucristo che tenda̱hnun Dendiohs ca̱va che ndedevahn ye uvo ne, cuahnde chende se. Sa̱hn che rendihche ta̱n se Dihvo vo Jesucristo, Da̱ya Dendiohs ne, raconda̱h veda̱me se vederihquentiyon yahn ye ma̱n, vederihquentiyon yahn Dendiohs Chida ma̱n. 23 Ihyan che raconda̱h veda̱me ye Dihvo vo Jesucristo, Da̱ya Dendiohs ne, namin raconda̱h veda̱me ye Dendiohs Chida. Ihyan che ritahno ye Dihvo vo Jesucristo, Da̱ya Dendiohs ne, din yahn Dendiohs Chida ihyan.
24 Chemin che nahn che quendi nchuhn numacuahn chedave yahn ne ndudo yahn Dihvo vo Jesucristo che chitahno ne a ra̱hn me. Ndete che quendi ne ne, tuhme Dendiohs Chida ma̱n, Dihvo vo Jesucristo, Da̱ya ye ma̱n ne, ndeva ye nchuhn. 25 Tihca̱, te Dihvo vo ne, te ye ndudo yahn ye che ndeva ye uvo, cuahtenan vo vahchetero numacuahn ro.
26 Nducote vate sa̱hn che rihncheh se ne, chemin che tihca̱ dirún yahn nchuhn. 27 Nducote din Dihvo vo Jesucristo che quenun Vaco Ndah yahn Dendiohs nchuhn ne, hua rendotenan ne nde a̱ma ihyan che cacuahn ye nchuhn. Ma̱n Vaco Ndah yahn Dendiohs redin che ri devano nchuhn dema̱n nducuahn dehtenduh che cua̱co. Nduhca̱ che a ca cuande ne yahn Vaco Ndah yahn Dendiohs ne, cuiquendi ne, cochahtino ne Dihvo vo.
28 Da̱yá, cuiquendi ne cochahtino ne Dihvo vo ca̱va che hua dehva ra̱hco ne, nde hua co cuihna̱n ne, ndihchero ne ihyan cuahn che ndaconan chi tun ye. 29 Nducote a devano ne che a̱ma ndah ihyan Dihvo vo Jesucristo ne, cuedevano ne te nducoya̱ca ihyan che redin ye che ndah ne, a nedin yahn ye ihyan.