17
Dihvo vo Jesucristo ne, cova̱h ye ca̱va ihyan apóstol yahn ye
Chihno che tihca̱ ra̱hn Dihvo vo nduco ihyan apóstol yahn ye ne, chenihyon na̱n ye na̱n ro, ne cova̱h ye tuhca̱:
―Chidá, nda̱ nino ura che va che chuhríhn. Cuendeva ne yavená̱n ca̱va che namin u ne, ndevá yavena̱n ne. Tihca̱, te ndih ne, chihco ne vederihquentiyon tá̱h che ca̱hcantiyón nducoya̱ca ihyan iyehnse ma̱n, che ndedeváhn nducoya̱ca ihyan che tenda̱hnun ne che cotahno ye u, ne cuahtenan ye vahchetero numacuahn ro ma̱n. Atena̱n ndih che Dendiohs, ne ihyan che nevahnecun ye ndih ma̱n, u che dechuh ne ma̱n ne, atena̱n ihyan chahn che cuahtenan ye vahchetero numacuahn ro.
’U ne, ndevá yavena̱n ne muhn iyehnse. Namin dináhn ntiyon che chihquentiyon ne che dín. Chidá, ma̱n ne, cuendeva ne u, ne codin ne che cuhnde ro vederihquentiyon yuhn vo nduhca̱ ro mena̱n cuahn che metah cuhnde iyehnse.
’Ihyan che tenda̱hnun ne va̱n ihyan nunde ca̱va che cotahno ye u ne, a ca̱h cuandé ihyan che Dendiohs ndih. Ihyan chahn ne, ihyan yahn ne, ne din ne che chitahno ye u, nevahnecun ye ndudo ndah yahn ne. Ma̱n ne, a devano ye te nducuahn vederihquentiyon che quenan cumá ne, a ndih te ne u. Chicuáhn ihyan ndudo yahn ne che nda̱hco ne tá̱h, ne nevahnecun ye. A checadino ndah ye, ne chitahno ye che a ma̱n ne dechuh ne u.
’Ricá ndih ca̱va ihyan chuhn che tenda̱hnun ne che cotahno ye u, te ihyan yahn ne ihyan. Ndiyu ca̱va ihyan nunde che ricá. 10 Nducoya̱ca ihyan yáhn ne, yahn ne ihyan. Namin nducoya̱ca ihyan yahn ne ne, yáhn ihyan, ne a ca̱va ihyan chahn che ndeva ihyan yavená̱n.
11 ’U ne, nda̱cá muhn iyehnse, ne nchí ca̱va che conán nduco ne. Ate ihyan chuhn ne, cuahtenan ca ye iyehnse. Chidá che va ne vahchetero, numacuahn vederihquentiyon yahn ne, codin ne cuda̱do ihyan che tenda̱hnun ne che cotahno ye u, ca̱va che a̱ma ndudo co no ye nduhca̱ uvo. 12 Numanahn che quenán muhn iyehnse nduco ihyan chuhn che tenda̱hnun ne che cotahno ye u ne, numacuahn vederihquentiyon yahn ne, dín cuda̱do ihyan. Hua chinda nde a̱ma ye, atena̱n a̱ma sa̱hn che a ndinda se, ca̱va che conahn nduhca̱ che a ndirun na̱n Ndudo yahn ne.
13 ’Ma̱n ne, nchí na̱n ne. Ate numanahn che quenan cá muhn ihyense ne, tihca̱ ricá ndih ca̱va che co yeno ihyan chuhn, nduhca̱ che yeno má̱n. 14 Chicuáhn ndudo yahn ne ihyan chuhn, ne ihyan nunde ne, rendihche ta̱n ye ihyan yahn che ametah da̱ma ri ye nduco ye, nduhca̱ che u ne, hua da̱ma rí nduco ihyan nunde. 15 Ricá ndih ca̱va ihyan chuhn. Ndiyu ca̱va che ndeta̱hno ndeva ne ihyan, ate che ndedevahn ne ihyan ta̱h chundah. 16 Nduhca̱ che ndiyu ihyan nunde u ne, namin ihyan chuhn ne, ametah da̱ma ri ye nduco ihyan nunde. 17 Numacuahn vederihquentiyon yahn Ndudo yahn ne, Ndudo min che redin che renahn ihyan cha che cua̱co ne, cuihco vih ne ihyan chuhn ca̱va ma̱n ne. 18 Nduhca̱ che te ne ntiyon u, dechuh ne u va̱n ihyan nunde ne, tihca̱ cá̱h ntiyon ihyan chuhn, dechúh ihyan va̱n ihyan nunde. 19 A ca̱va ihyan chuhn che ca̱hco mendá̱hn u cóh, ca̱va che cotahno ye ndudo ndah yahn ne, ne runeca̱de cuahtenan ye.
20 ’Ricá ndih, ndiyu dema̱n ca̱va ihyan chuhn, te namin ca̱va ihyan che cotahno ye u adive, yahn che cahnevan ye ndudo che cuahndudo ihyan chuhn. 21 Chidá, nduhca̱ u nduco ne ne, a̱ma no vederendedecadino yuhn vo ne, ricá ndih che din ne che a̱ma ndudo no co nducoya̱ca ye, cochahtino ye uvo. Nahn che a̱ma ndudo no co nducoya̱ca ye, ca̱va che cotahno ihyan iyehnse che ndih dechuh ne u. 22 Vederihquentiyon che te ne u ne, namin cá̱h ihyan chuhn, ca̱va che a̱ma ndudo no co ye, nduhca̱ che u nduco ndih ne, a̱ma no vederendedecadino yuhn vo. 23 Ndih ne, rinduco ne u, ne u ne, rinducó ihyan chuhn, ca̱va che a̱ma ndudo no co ye. Nduco tihca̱ ne, tumacadino ihyan nunde che dechuh ne u ma̱n, yahino ne ihyan chuhn nduhca̱ che yahino ne u ma̱n.
24 ’Chidá, ihyan chuhn che tenda̱hnun ne ca̱va che co nduco ye u ne, náhn che cuahtenan ye nducó na̱n che conán, ca̱va che tumacadino ye yahn vederihquentiyon che numacuahn vedeyahino yahn ne nda̱hco ne tá̱h nde ro che metah cuhnde iyehnse. 25 Chidá che va ne vahchetero, ihyan nunde ne, hua rendihche ye ndih, ate u ne, rendihché ndih. Me ihyan chuhn ne, a devano ye che ndih dechuh ne u. 26 A ca̱h cuandé ihyan chuhn yahn vederihquentiyon yahn ne, ne conduco cá ihyan, quendí ca̱h cuandé ihyan, ca̱va che, nduhca̱ che yahino ne u ne, tihca̱ din yahino ne ihyan.