20
Yesube ganuŋyen tareŋde mata teŋ ha inamiŋ
(Matiyu 21:23-27; Mak 11:27-33)
Be, gwaha irkeb nalu kurarebe Al Kuruŋyen ya balemde kuŋ koya beleŋ milgu irtiŋ bana goŋ al waŋ gabu irde haŋyen sawsaware gor kuriŋ. Irdeb al gor gabu irde hinhan goyen saba yirde Al Kuruŋ beleŋ yumulgaŋ teŋ teŋ mere igiŋ goyen tagalde hinhin. Gwaha teŋ hikeyabe Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata doyaŋ mar pris buda gote karkuwaŋmiŋya Moseyen saba maryabe Yuda marte doyaŋ mar parguwakya beleŋ Yesu hitte wayamiŋ. Irdeb, “Momoŋ dira. Ganuŋ beleŋ igiŋ ginke mata kuruŋ gayen teŋ ha?” ineŋ gusuŋaŋ iramiŋ. Irkeb Yesu beleŋ, “Ne wor gusuŋaŋ kura direŋ tihim geb. Yon Baptais beleŋ al baptais yirde hinhin gobe Al Kuruŋ ma megen niŋ al kura beleŋ igiŋ inkeb meteŋ gogo teŋ hinhin? Momoŋ nirke nure,” yinyiŋ. Gwaha yinkeb mel gobe yiŋgeŋ uliŋ sege irdeb, “Al Kuruŋ beleŋ inke meteŋ go teŋ hinhin intekeb, ‘Daniŋ geb meremiŋ goyen fudinde yeŋ ma nurde hinhan?’ dinyeŋ. Munaŋ al beleŋ inke meteŋ teŋ hinhin intekeb al buda kuruŋ gab Yonbe Al Kuruŋyen mere basaŋ al yeŋ nurde haŋ geb, mereniniŋ go nurdeb biŋ ar yeke horare mudunke kamtek,” yamiŋ. Irdeb, “Yon beleŋ mata teŋ hinhin gobe al gore kura igiŋ inke teŋ hinhin yeŋ ma nurde hite,” inamiŋ. Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Ne wor al gore igiŋ ninke mata kuruŋ gayen teŋ hime ma dineŋ,” yinyiŋ.
Megeŋ muruŋgem damu teŋ hiyen gote siraw mere
(Matiyu 21:33-46; Mak 12:1-12)
Be, Yesu beleŋ gwaha yineŋbe maya mere mat gaha yinyiŋ: “Al kura goyen wain meteŋmiŋ harde ep irdeb al hoyaŋ goyen, ‘Wain meteŋ gabe deŋ ge mekerhem geb, meteŋ teŋ igineŋ hekeb meteŋne gote muruŋgem nuneŋ hinayiŋ,’ yineŋbe naŋa gisaw wor po kuŋbe nalu ulyaŋde goŋ hinhin. 10 Irde wain fiŋ yad yad nalu hekeb meteŋ almiŋ kura teŋ kerke wayyiŋ. Waŋ meteŋ doyaŋ irde hinhan mar goyen anutamiŋ beleŋ wain igineŋ niŋ hulyaŋ iryiŋ goyen momoŋ yirkeb tuwagiŋ mat mayde takira tike duliŋ kuriŋ. 11 Irkeb meteŋ almiŋ hoyaŋ wor teŋ kerke wayyiŋ. Gega yeŋbe mayde detmiŋ yuguya teŋ kupsoŋ takira tike yeŋ wor duliŋ mulgaŋ hiriŋ. 12 Irkeb sopte po meteŋ almiŋ hoyaŋ teŋ kerke wayyiŋ. Gega yeŋ wor mayde buluŋ buluŋ irde dagim yaŋ irde tukuŋ wain meteŋ siŋare takira tike kuriŋ.
13 “Be, meteŋ gote miŋ al goreb, ‘Daha tiyeŋ? Bada heŋ urne, bubulkuŋne wor po gayen teŋ kermeke kuyeŋ. Yeŋ daw gab palap irde wain igineŋ kura unke yawayyeŋ,’ yeŋbe urmiŋ go teŋ kerke wayyiŋ. 14 Irkeb meteŋ doyaŋ irde hinhan mar gore urmiŋ go keneŋbe gwaha tiniŋ yeŋ sege irdeb, ‘Meteŋ gate miŋ al gote urmiŋbe gago. Kamebe meteŋ gabe yende hiyyeŋ. Niŋgeb mayteke kamkeb meteŋ gabe nende po hiyyeŋ,’ yamiŋ. 15 Irdeb al go tuluŋ teŋ siŋare tukuŋ mayke kamyiŋ.
“Be, gwaha tiyamiŋ geb, meteŋ miŋ al goreb daha yiryeŋ? 16 Meteŋ miŋ al goreb mulgaŋ heŋ waŋ meteŋ doyaŋ irde hinhan mar go gasa yirke kamnayiŋ. Irkeb meteŋmiŋ go teŋ al hoyaŋ yunke gore doyaŋ irde uneŋ hinayiŋ,” yinyiŋ. Irkeb al buda gor gabu iramiŋ go meremiŋ goke igiŋ ma nurdeb, “Ge yaha gwahade gobe neŋ hitte epte ma wor po forok yiyyeŋ geb,” yamiŋ. 17 Gwaha yekeb Yesu beleŋ yeneŋ kimiŋ mat po, “Mata gwahade ma forok yiyyeŋ yahaŋ? Goyenbe daniŋ geb Al Kuruŋyen asaŋdeb,
‘Ya yird yird mar beleŋ igiŋ moŋ yeŋ nurde pel iramiŋ hora goyen al hoyaŋ beleŋ teŋ go hende ya saŋiŋ wor po iryiŋ,’ gwahade katiŋ hi? Tikiŋ 118:22
18 Niŋgeb merene nurde keŋkela bebak tinaŋ ko. Go hora goyenbe ne gago. Niŋgeb al kura hora go hende takteŋ mayyeŋbe mugol niyyeŋ. Irde hora gore kateŋ hika tiyyeŋ al gobe umetek tiyyeŋ. Niŋgeb al kura neneŋ bebak ma tinayiŋ mar hittebe kame mata gwahade forok yiyyeŋ,” yinyiŋ.
19 Be, Yesu beleŋ gwaha yeke Moseyen saba marya pris buda gote karkuwaŋmiŋya beleŋ mere go nurdeb, “Maya mere gabe neŋ gayen ga po dineŋ hi,” yeŋbe, “Araŋ po teŋ fere tiniŋ,” yamiŋ. Gega al buda kuruŋ gore mudunnayiŋ yeŋ kafura heŋ daha wet kura ma iramiŋ.
Teks damu teŋ teŋ gote saba
(Matiyu 22:15-22; Mak 12:13-17)
20 Be, go kamereb go mar goreb, “Daha mat kura mere buluŋ tike keneŋ merem yaŋ irdeb teŋ Roma gabmanyen doyaŋ al haniŋde kertek,” yeŋ hinhan. Irdeb yende al kura yad yerke al igiŋ beleŋ titŋeŋ teŋ Yesu hitte wayamiŋ. 21 Irde Yesu hitte waŋbe, “Tisa, ge beleŋ al mere yirde saba yirde ha kuruŋ gobe fudinde wor po yirde ha yeŋ nurde hite. Irde al deŋem yaŋya deŋem moŋ marya goyenbe kura igiŋ igiŋ yirde kura buluŋ buluŋ ma yirde hayen. Irde Al Kuruŋyen mere fudinde goyen po al saba yirde hayen. 22 Niŋgeb neŋbe mere miŋ uŋkureŋ niŋ po gusuŋaŋ girniŋ tihit geb nura ko. Roma gabmanyen doyaŋ al kuruŋ Sisarbe Al Kuruŋ niŋ ma nurde hi gega, neŋ Yuda mar beleŋ yeŋ ge teks damu titek gobe igiŋ ma dahade?” ineŋ gusuŋaŋ iramiŋ. 23 Gega usi irde hinhan go yeneŋ bebak teŋbe, 24 “Silwa hora kura nikala nirnaŋ,” yinke teŋ ikala iramiŋ. Irkeb Yesu beleŋ, “Hora hende gorbe ganuŋde toneŋya deŋemya har?” yineŋ gusuŋaŋ yirkeb, “Sisaryen,” inamiŋ. 25 Gwaha inkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Gwahade niŋgeb, Sisar beleŋ det kura niŋ dinyeŋ gobe Sisar unnayiŋ. Munaŋ Al Kuruŋ beleŋ det kura niŋ dinyeŋ gobe Al Kuruŋ unnayiŋ,” yinyiŋ. 26 Irkeb al buda kuruŋ diliŋde Yesu go mere gwaha tike keneŋbe dinoŋ kok yeŋ mohoŋ hibol tiyamiŋ. Irdeb merem yaŋ irniŋ yeŋ hinhan goyen daha wet kura irtek ma hamiŋ.
Kamtiŋde mat huward huward gote saba
(Matiyu 22:23-33; Mak 12:18-27)
27 Be, go kamereb Sadusi mar kura Yesu gusuŋaŋ irniŋ yeŋ wayamiŋ. Go mar gobe al kamtiŋbe kame epte ma huwarnayiŋ yeŋ haŋyen. 28 Be, go mar gore Yesu keneŋbe, “Tisa, Mose beleŋ neŋ ge teŋ asaŋdebe, ‘Al kura berem yaŋ gega diriŋ miŋmoŋ heŋya kamyeŋ. Irkeb kuliŋ beleŋ itiŋde beretap go teŋbe itiŋ ge diriŋ tum urde unyeŋ,’ gwahade kayyiŋ. 29 Be, al kurabe kuliŋ yago 6 hinhan. Al gobe bere tiriŋ gega, diriŋ miŋmoŋ heŋya kamyiŋ. 30 Irkeb kuliŋ yeŋ harhokde niŋ gore wor beretap go tiriŋ. 31 Goyenbe yeŋ wor diriŋ miŋmoŋ heŋya kamyiŋ. Niŋgeb kamay itiŋya mel 7 gobe bere uŋkureŋ goyen po tamiŋ gega, tumŋaŋ diriŋ miŋmoŋ ala po heŋ heŋbe kamamiŋ. 32 Be, funaŋbe beretap goyen wor kamyiŋ. 33 Diliŋ heŋbe al 7 gobe bere uŋkureŋ go po tamiŋ geb, kame huward huward nalu forok yekeb bere gobe ganuŋde berem wor po hiyyeŋ?” ineŋ gusuŋaŋ iramiŋ.
34 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Megen gar heŋbe albe bere yade, berebe al yade teŋ haŋyen. 35 Gega kame kame Al Kuruŋ beleŋ igiŋ yeneŋ yisaŋ heke kamtiŋde mat huwarde hugiŋeŋ Al Kuruŋya hinayiŋ mar gobe al beleŋ bere yade, bere beleŋ al kuŋ ma tinayiŋ. 36 Yeŋbe kamtiŋde mat huwardeb Al Kuruŋyen dirŋeŋ weŋ henayiŋ. Irde Al Kuruŋyen miyoŋ yara henayiŋ geb sopte ma kamnayiŋ.
37 “Be, al kamtiŋde mat sopte huwarnayiŋ goke Mose manaŋ asaŋde kayyiŋbe kapyaŋ heŋ haŋyen gogo. Mose beleŋ he gergeŋ melak heŋ hinhin goke kayyiŋyabe Doyaŋ Al Kuruŋbe ‘Abrahamya Aisakya Yekopyat Al Kuruŋ’ yiriŋ. Mere gote miŋbe al kamtiŋbe sopte huwarnayiŋ yeŋ yitiŋ. 38 Yuda marte hakwamiŋ gobe bikkeŋ kamamiŋ. Gega mel gote toneŋbe Al Kuruŋya haŋ, irde kame sopte huwarnayiŋ geb, Al Kuruŋ diliŋdebe mel gobe haŋ yeŋ nurdeb Mose beleŋ gwahade kayyiŋ. Niŋgeb Al Kuruŋbe al kamtiŋde Al Kuruŋ moŋ. Yeŋbe al kamtiŋde mat huwarnayiŋ mar gote Al Kuruŋ,” yinyiŋ.
39 Gwaha yeke nurdeb Moseyen saba mar gore wol heŋbe, “Tisa, mere gobe fudinde wor po yaha,” inamiŋ. 40 Be, Yesu go mel gore gusuŋaŋ irde hinhan kuruŋ gobe keŋkela po wol heke keneŋbe sopte gusuŋaŋ ird ird niŋ kama hamiŋ.
Mesaiabe ganuŋyen urmiŋ?
(Matiyu 22:41-46; Mak 12:35-37)
41 Be, Yesu beleŋ Moseyen saba mar go gaha yinyiŋ: “Dahade niŋgeb al beleŋ Mesaiabe Dewityen urmiŋ yeŋ haŋyen? Gobe gwahade moŋ geb. 42 Dewitbe Mesaia goke yiŋgeŋ Al Kuruŋyen asaŋ kura Tikiŋ Asaŋ ineŋ haŋyende gor gahade kayyiŋ:
‘Al Kuruŋ beleŋ Doyaŋ Al Kuruŋne gaha inyiŋ:
“Waŋ ketalner heŋ al deŋem yaŋ wor po hawayiŋ.
43 Irkeb asogo girde haŋ mar goyen bul yirde yawaŋ gasa yirmeke katkeb yufurka tiyayiŋ,” inyiŋ,’ yitiŋ hi. Tikiŋ 110:1
44 Niŋgeb kapyaŋ heŋ haŋyen gwahade po, Dewit beleŋ Mesaia goyen ‘Doyaŋ Al Kuruŋne’ inyiŋ. Niŋgeb dahade geb Mesaia gobe Dewityen urmiŋ hiyyeŋ? Gobe epte moŋ geb!” yinyiŋ.
Moseyen saba mar niŋ keŋkela heŋ hinaŋ ko
(Matiyu 23:1-36; Mak 12:38-40; Luk 11:37-54)
45 Be, al buda go Yesuyen mere nurde hikeyab komatmiŋ gaha yinyiŋ: 46 “Deŋbe Moseyen saba mar niŋ keŋkela heŋ ga hinaŋ ko. Go mar gobe al hoyaŋ beleŋ deŋem yaŋ dineŋ palap dirde turuŋ dirde hinaŋ yeŋ nurde uliŋ umŋa somborŋeŋ yerde al budam kuŋ waŋ teŋ haŋyen gasuŋyaŋ goyen wilwul teŋ haŋyen. Irde Yuda marte gabu yare kuŋbe al deŋem yaŋde gasuŋyaŋ po kepertek yeŋ nurde haŋyen. Dula mata karkuwaŋ yaŋ wor kuŋbe gwaha po teŋ haŋyen. 47 Go mar gobe beretapyen samuŋya horaya komkom heŋ haŋyen. Gega al hoyaŋ beleŋ deneŋ turuŋ dirnaŋ yeŋ Al Kuruŋ mere irhet yeŋbe mere ulyaŋ wor po tuluŋ teŋ haŋyen. Al gwaha teŋ haŋ mar gobe Al Kuruŋyen sababe nurd nurd ga mata buluŋ teŋ haŋ geb, kame Al Kuruŋ beleŋ matamiŋ gote muruŋgem buluŋ wor po yunyeŋ. Yende kandukbe al hoyaŋ beleŋ kanduk yawarnayiŋ gote folek wor po yawarnayiŋ,” yinyiŋ.