64
Kalapho ungekpwanyula ko mlunguni na kutserera,
myango ingesumba mberezo.
Tserera dza viratu moho ugbwizavyo tsandzala,
na kuhenda madzi gaokohe,
ili uhende maaduigo gamanye dzinaro,
na mataifa ganjina gakakame mberezo!
Mana uriphohenda mambo ga kutisha,
ambago tahumanyire kukala gandahendeka,
uwe watserera na myango ichisumba mberezo.
+Mana hangu kare, takuna ariyeona Mlungu wanjina isiphokala uwe,
uhendaye mambo kpwa sababu ya aratu akugodzerao.
Uwe ukpwedzaterya hara ahamirwao ni kuhenda haki,
hara atambukirao njirazo.
Ela uwe watsukirwa kpwa kukala swiswi hwahenda dambi,
na huchiricha kulunga njirazo kpwa muda mure.
Kpwa msadao bahi hunaweza kutivywa.
Swiswi hosi hukakala dza mutu mkolo,
na mahendo gehu gosi ga haki ni dza mademu machafu.
Swiswi hosi hunanyala dza makodza,
dambi zehu zinahuphepherusa dza makodza gaphepheruswavyo ni phepho.
Taphana mutu ahadzaye dzinaro
wala mwenye chadi cha kukulunga,
mana ukafwitsa usoo,
na kuhubananga-bananga kpwa sababu ya uyi wehu.
Ela hata hivyo, uwe Mwenyezi Mlungu, ndiwe Baba yehu.
Swiswi hu ulongo, uwe ndiwe mfinyangi,
swiswi hosi hukazi ya mikonoyo.
Usitsukirwe sana, ee Mwenyezi Mlungu,
usitambukire dambi zehu hata kare na kare.
Hunakuvoya uhulole,
mana swiswi hosi hu atuo.
10 Midziyo mitakatifu ikakala jangbwa,
hata Sayuni ni jangbwa na Jerusalemu ikakala gandzo.
11 Nyumba yehu ya kuvoya Mlungu, iriyo takatifu na nono,
phatu akare ehu ariphokutogola,
ikatiywa moho ikaphya,
na vitu vyosi hurivyovisamini vikabanangbwa-banangbwa.
12 Ee Mwenyezi Mlungu, dze, undadzizuwiya usihende chitu bada ya gago?
Vino undaenderera kunyamala na kuhutiya adabu kali?”
+ 64:4 64:4 1 Akorintho 2:9