10
Jeesus kutsus oma kaksteist jüngrit kokku ja andis neile väe ajada välja kurje vaime ning tervendada igasuguseid haigusi ja vaevusi.
Need on kaheteistkümne apostli nimed: esiteks Siimon (kutsutakse ka Peetruseks), tema vend Andreas, Jaakobus, Sebedeuse poeg, ja tema vend Johannes, Filippus, Bartolomeus, Toomas, maksukoguja Matteus, Jaakobus, Alfeuse poeg, Taddeus, revolutsionäär Siimon ja Juudas Iskariot, kes Jeesuse reetis.
Jeesus saatis need kaksteist välja ja ütles neile: „Ärge minge võõramaalaste juurde ega Samaaria linnadesse. Te peate minema Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Kuhu iganes te lähete, öelge inimestele: „Taevariik on lähedal.“ Tehke haiged terveks. Äratage surnud ellu. Tervendage pidalitõbised. Ajage kurjad vaimud välja. Tasuta olete saanud, nii et andke ka tasuta! Ärge võtke taskus kaasa kuld-, hõbe- ega vaskmünte 10 ega kotti teekonnaks ega kahte kuube, sandaale ega jalutuskeppi, sest töötegija on väärt, et teda ülal peetakse.* 11 Kuhu iganes te lähete, ükskõik missugusesse linna või külasse, küsige inimese järele, kes elab heade põhimõtete kohaselt, ja jääge sinna kuni lahkumiseni. 12 Kui te sisenete majja, andke sellele oma õnnistus. 13 Kui maja on seda väärt, tulgu teie rahu selle peale, aga kui see pole väärt, tulgu teie rahu teile tagasi.
14 Kui keegi ei võta teid vastu ning keeldub kuulamast, mida teil on öelda, siis lahkuge sellest majast või sellest linnast ning raputage minnes selle paiga tolm oma jalgadelt maha. 15 Ma ütlen teile tõtt: viimsel kohtupäeval on Soodomal ja Gomorral parem kui sellel linnal!
16 Vaadake, ma saadan teid nagu lambaid huntide sekka. Olge siis arukad nagu maod ja kahjutud nagu tuvid. 17 Hoiduge nende eest, kes annavad teid linnanõukogude kohtu kätte ja piitsutavad teid sünagoogides. 18 Teid veetakse valitsejate ja kuningate ette minu pärast, tunnistuseks neile ja võõramaalastele. 19 Aga kui teid kohtu alla antakse, siis ärge muretsege, kuidas peaksite kõnelema või mida ütlema, sest teile öeldakse õigel ajal, mida kosta. 20 Sest teie ei kõnele, vaid Isa Vaim kõneleb teie kaudu. 21 Vend reedab venna ja annab ta surma ning isa teeb sama oma lapsega. Lapsed hakkavad vastu oma vanematele ja saadavad nad surma. 22 Kõik vihkavad teid sellepärast, et te järgite mind, aga kes otsani vastu peab, see päästetakse.
23 Kui teid ühes linnas taga kiusatakse, põgenege järgmisesse. Ma ütlen teile tõtt: te ei lõpeta Iisraeli linnades käimist enne, kui inimese Poeg tuleb. 24 Õpilased ei ole tähtsamad kui nende õpetaja; sulased ei ole tähtsamad kui nende isand. 25 Õpilased peaksid rahul olema, kui nad saavad oma õpetaja sarnaseks, ja sulased oma isanda sarnaseks. Kui perepead nimetatakse peadeemon Peltsebuliks,§ siis on tema pereliikmed veel kurjemad vaimud! 26 Niisiis, ärge kartke neid, sest midagi pole nii varjatud, et ei saaks avalikuks, ja miski pole nii peidetud, et sellest ei saadaks teada. 27 Seda, mida mina räägin teile pimeduses, kuulutage siis, kui on valge, ja mida kuulete kõrva sosistatavat, seda hüüdke katustelt. 28 Ärge kartke neid, kes võivad teid füüsiliselt tappa, kuid ei saa vaimulikult tappa. Kartke hoopis teda, kes suudab teid hävitustules* füüsiliselt ja vaimulikult hävitada. 29 Kas kaks varblast ei müüda kõigest ühe penni eest? Aga ükski neist ei kuku maha, ilma et teie Isa sellest teaks. 30 Isegi teie juuksekarvad peas on ära loetud. 31 Seega ärge muretsege − te olete rohkem väärt kui palju varblasi!
32 Igaühe eest, kes avalikult kuulutab oma pühendumisest minule, kuulutan mina pühendumisest temale oma Isa ees taevas. 33 Aga kes mind avalikult salgab, teda salgan minagi oma Isa ees taevas. 34 Ärge arvake, et olen tulnud tooma rahu maa peale. Ma ei tulnud tooma rahu, vaid mõõka. 35 Ma tulin, et „pöörata mees oma isa vastu, tütar oma ema vastu ja minia oma ämma vastu. 36 Teie vaenlased on teie enda pereliikmed!“ 37 Kui te armastate oma isa või ema rohkem kui mind, siis ei ole te väärt minu omad olema, ja kui te armastate oma poega või tütart rohkem kui mind, ei ole te väärt minu omad olema. 38 Kui te ei võta oma risti ega järgne mulle, ei ole te väärt minu omad olema. 39 Kui te üritate oma elu säästa, siis te kaotate selle,§ aga kui kaotate oma elu minu pärast, siis säästate selle. 40 Need, kes võtavad vastu teid, võtavad vastu minu, ja kes võtavad vastu minu, võtavad vastu selle, kes mind läkitas. 41 Need, kes võtavad prohveti vastu sellepärast, et ta on prohvet, saavad sama tasu nagu prohvet. Need, kes võtavad vastu kellegi, kes toimib õigesti, saavad sama tasu nagu see, kes toimib õigesti. 42 Ma ütlen teile tõtt: see, kes annab jahedat vett juua kõige tühisemale minu jüngritest, ei jää kindlasti oma tasust ilma.“
* 10:10 10:10. Või „toidetakse“. 10:13 10:13. „Rahu“ tähenduses „õnnistus“. 10:17 10:17. Sõna-sõnalt „sanhedrin“ – kohalik vaimulik kohus. § 10:25 10:25. Peltsebul viitab Saatanale. * 10:28 10:28. Sõna-sõnalt „Gehenna tuli“, vt märkust salmi 5:22 all. 10:32 10:32. Sõna-sõnalt „tunnistama“. 10:36 10:36. Viidatud tekstile Miika 7:6. § 10:39 10:39. Teisisõnu, kui üritate inimlike pingutustega oma elust kinni hoida, siis see ei õnnestu.