28
Pärast hingamispäeva, nädala esimese päeva koidikul,* läksid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama. Äkitselt toimus kohutav maavärin, sest Issanda ingel tuli taevast alla, veeretas kivi ära ja istus selle peale. Tema nägu lõõmas nagu välk ja tema riided olid valged nagu lumi. Valvurid vappusid hirmust ja kukkusid justkui surnuna maha.
Ingel ütles naistele: „Ärge kartke! Ma tean, et te otsite Jeesust, kes löödi risti. Ta ei ole siin. Ta tõusis surnuist üles, just nagu ta enne ütles. Tulge ja vaadake, kus Issand lamas. Minge nüüd kiiresti ja rääkige tema jüngritele, et ta on surnuist üles tõusnud ja et ta läheb teie eel Galileasse. Te näete teda seal, ma luban teile!“
Nad lahkusid kiiresti haua juurest, olles samaaegselt hirmul ja väga õnnelikud, ning läksid jooksuga jüngritele rääkima. Järsku tuli Jeesus neile vastu ja tervitas neid. Nad läksid tema juurde, võtsid tema jalgade ümbert kinni ja kummardasid teda. 10 Siis Jeesus ütles neile: „Ärge kartke! Minge ja öelge mu vendadele, et nad läheksid Galileasse, ja seal nad näevad mind.“
11 Kui nad lahkusid, läksid mõned valvuritest linna ja jutustasid ülempreestritele kõigest, mis oli juhtunud. 12 Pärast seda kui ülempreestrid olid vanematega kohtunud ja plaani välja mõelnud, andsid nad sõduritele altkäemaksuks palju raha.
13 „Öelge, et jüngrid tulid öösel ja varastasid ta ära sel ajal, kui meie magasime,“ ütlesid nad sõduritele. 14 „Ja kui maavalitseja sellest kuuleb, siis me räägime temaga ja teil pole vaja muretseda.“
15 Niisiis võtsid sõdurid raha ja tegid nii, nagu neile oli öeldud. Seda lugu levitatakse juutide hulgas tänase päevani.
16 Aga üksteist jüngrit läksid Galileasse, sellele mäele, kuhu Jeesus oli käskinud neil minna. 17 Kui nad teda nägid, siis nad kummardasid teda, kuigi mõni kahtles. 18 Jeesus tuli nende ja juurde ja ütles neile: „Kogu võim taevas ja maa peal on antud mulle. 19 Nii et minge ja tehke jüngreid kõigist rahvustest inimesi ning ristige neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse. 20 Õpetage neid järgima kõiki käske, mille mina olen teile andnud. Pidage meeles, ma olen alati teie juures, maailma lõpuni.“
* 28:1 28:1. See vastab päevale, mida meie nimetame pühapäevaks. Tekstis identifitseeritakse seda selgelt kui nädala esimest päeva, mis järgneb hingamispäevale, nädala seitsmendale päevale.