16
Akali mendeme mendenya oapi kopeta isakamaiyana lao kongali pii doko
Jisasame baanya disaipele dupa kandao pii mende dapa lamaiya-pyaa: “Akali kamongo mendenya oapi dupa akali mendeme isakamaiyoo katea-pyaa. Dokopa akali mendapuame ipupala kamongo doko-kisa nambonambo pyoo, ‘Embanya oapi isekenge akali dokome embanya munipi oapi dupa nepa nepa pyekelyamona,’ lamaiyami-pyaa. Dopa leaminopa kamongo dokome baanya oapi isakamaingi akali doko epena latala doko lamaiyoo, ‘Nambame sipupa emba kandao pii lelyamino dake aipa pipae mende lelyamipi? Nambanya oapi emba-kisa setamo dupa utupa silyamona lao pepa mendenya pyao depa lakala puu! Embame oapi dupa kapa pao dee isakao nakatalapenona,’ lea-pyaa.
“Dopa leamopa oapi isakamaingi akali dokome dapa lao masia-pyaa: ‘Nambanya kamongo dokome baanya oapi isakamailyo kalai dokonya namba watao pyalapomona, namba aipa pitowape? Nambame yati minao kalai pupu lao kapa napilyo. Dee nambame mende-kisa neepi mende tee laanya elya kayato lumu. Dopaka doko, kamongo dokome namba kandao kalai doko dee isala naenya kaya latamopa endakali mendapuame namba nyoo laminao nyakamanya andaka pena lao nambame mana minatoo mende masetelyona,’ lao masia-pyaa. Dopa lao masetala baame kamongo dokonya yanu singi akali dupa pitaka epena lea-pyaa. Akali wambao epea mende pisoo, ‘Nambanya kamongo dokonya yanu akitupa emba-kisa silyape?’ lea-pyaa. Dopa lateamopa akali dokome lao pituu, ‘Namba-kisa olipi ipange peteta jatamu penge andate mendai yanu silyamona,’ lea-pyaa. Dopa lateamopa oapi isakamaingi akali dokome baa lamaiyoo, ‘Indupa embanya yanu singi pepa dake nyepala isa pituu emba-kisa yanu kingi itaka yuungi silyamo lao yapa pepa pyaa!’ lea-pyaa. Dee akali mende epeamo doko pisoo, ‘Emba-kisa yanu akitupa silyape?’ lea-pyaa. Akali dokome lao pituu, ‘Namba-kisa wiisa mandipae beke nuu andake taosene mendai yanu silyamona,’ lea-pyaa. Dokopa oapi isakamaingi akali dokome baa lamaiyoo, ‘Embanya yanu singi pepa dake nyepala emba-kisa yanu andate tukulapo silyamona lao pepa pyaa!’ lea-pyaa.
“Dopa* lateamopa akali kamongo dokome baanya oapi kopeta isakamaingi akali dokome waa katalamona lao kenge minalyia-pyaa. Yuu dakenya oapi indupa silyamo dupa iki lao masingi endakali dupame kaitinya epe dupa lao masingi endakali dupa ita minao endakali yango dupa-pipa waa katao kaita miningima.
“Dee* nambame mende nyakama langilyona, nyakamame muni pake joo nyilyamino dokome endakali dupa kaita minalapape. Dopa pyoo katao kumataminopa kaitinya katenge dupame nyakama anda koyala naenge dokonya lanyetamina,” lea-pyaa.
10 “Endakali* mendeme endakali mendenya opale yakane mende isokondape pyakamaitamo kandao doko, baame andake mende isokondape pyakamaitaka. Dee endakali mendeme endakali mendenya opale yakane mende isokondape napyakamaitamo kandao doko, baame opale andake mende isokondape napyakamaitaka. 11 Dopana, nyakamame yuu dakenya-tae muni doko auu pyoo isokondape napitamino kandao doko, apimi nyakama muni angi doko isokondape pyakatamina lao masetala ditape? 12 Dee nyakamame endakali waka mendenya opale mende auu pyoo isokondape napyakamaitamino kandao doko, nyakama tangenya opale mende apimi ditape?” lea-pyaa.
13 “Kalai* akali mendeme kamongo lapomanya kalai pakao pyakamaipenge nanjilyamo. Dopa pitoo lao masetamo kandao doko, tenda baame mende doko auu kayapala mende doko auu nakayata. Dee baame mende doko mona setapala mende doko maka kayata. Dopana, nyakamame Gotepa munipa lapota mona setapenge nanjetana,” Jisasame lea-pyaa.
Jisasanya pii mendatupa
14 Jisasame* pii leamo dutupa pitaka Patasi dupame sepala muni putiti kaengema dokonyana baa kilya kandao gii kayami-pyaa. 15 Dopa* piaminopa baame dokaita lamaiyoo, “Nyakame nyakamanya mana dupa endakalimi kandatala nyakama tolataena lao lalyina lao mana minilyaminoaka doko, Goteme nyakamanya mona andaka dupa kandelyamo. Endakalimi tama pilyamino dopale dupa Goteme kilya kandenge.
16 “Wamba* mana setapae pii dupapi potopesa dupanya pii dupapi dupa soo ipao Jone Kaimbu Pingi doko kateamo dokonya tuu lea-pyaa. Indupa Goteme isoo kalyamona lao Wai Pii Epe doko yuu pitakanya tayapumopa endakali pitaka Goteme isina lao konga lelyamino. 17 Ketae* kaiti yuupi dee isa yuupi dupa lekeleke tao alu pitamo kandao doko, mana setapae dupanya pii etete kukipi mende alu pyanya etete lekeleke tapenge jeta.
Enda watao pingi dokonya Jisasame leamo doko
(Mt 5:31-32; 19:9; Mk 10:11-12)
18 “Akali* mendeme baanya enda wambatae doko watao pyatala waka mende lanyilyamo dokome kepo kolenge. Dee akali mendeme akali mendenya enda watao pyatae mende lanyilyamo dokome kepoaka kolengena,” lea-pyaa.
Akali kamongo mendepa Lasatasapa
19 Dopa latala Jisasame pii mende lao pituu, “Wamba kamongo mende katea-pyaa. Akali dokome koteaka lao yonge pee muni longome sambapae epe epe dupa pyoo mona yaepao nee epe longo dupa nao katea-pyaa. 20 Dee akali tipya amungi longo pingi Lasatasa lenge doko koteaka lao kamongo dokonya anda kambusa paliuu sepa pingi-pyaa. 21 Kamongo* dokonya nee neamo dupanya tuu pyapae mendapua toko pundipundi kopo leamo dupa natoo lao masoo paliuu sepa pingi-pyaa. Dopa pilyamopa yana dupa awapa ipata petapu baanya amungi dupa pendo peta pyakamaingima-pyaa.
22 “Yuu mende tipya doko kumateamopa enjele dupame baa nyoo pupala Apotakamepa awapa katena lao katasiami-pyaa. Maitakao kamongo doko kumiamopa malu piami-pyaa. 23 Malu peteaminopa baa yuu koo dokonya pupala tanda andake nao katea-pyaa. Dokonya katao kandalyiamopa Lasatasa Apotakamepa yuu londati mendenya kateambino kandea-pyaa. 24 Kandatala baame dapa lao ae lao wii lea-pyaa: ‘Apane Apotakame, namba itate angenya etete tanda nelyo. Embame namba kondo kayapala, Lasatasanya kingi konde dokome endaki mendalapo poyanyetala nambanya keke ange kuki manda tasetakala epena lapoko!’ lea-pyaa. 25 Apotakameme* baanya pii doko yanu pyao, ‘Wane atuku, embame masoo katape! Wamba emba yuunya kateeno dokopa oapi epe dupa pitaka emba-kisa siamopa Lasatasa-kisa koo dupa siamo doko indupa yuu dakenya Goteme baanya mona yaepasakamaipumopa, emba tanda koo neleno, kanda! 26 Dee tenge mende silyamo: naima kalyamano panda dakepa nyakama kalyamino panda dokopa dolaponya kainanya nangale andake mende nyia-pyaa. Naimame nangale doko kapa pao yalatala nyakama kalyamino dokonya naipupenge. Dee nyakamame nangale doko yalatala naima kalyamano dakenya naipupengeakana,’ Apotakameme lea-pyaa.
27 “Dopa leamopa baame lao pituu, ‘Doko tamo kandao, apane, embame Lasatasa baa nambanya takangenya andaka pena lapoko! 28 Nambanya kaiminingi yuungi kalyamino dupame aopyoo latala namba tanda nao kalyo dakenya ipao tanda natamina baame dupa pii kyoto joo lamaiyakala pena laa!’ lea-pyaa. 29 Dopa* leamopa Apotakameme baa lamaiyoo, ‘Dupame Mosese mauwapi potopesapi dupanya pii lapae nyakama-kisa silyamo dupanya sinana,’ lea-pyaa. 30 Dopa leamopa baame lao pituu, ‘Apane Apotakame, ongo kapa daa! Endakali kumapae mende malunya sakatala dupa-kisa patamopa dupame mona kapilyetamina,’ lea-pyaa. 31 Dopa* leamoaka doko, Apotakameme baa lamaiyoo, ‘Mosese mauwapi potopesapi dupanya pii lapae dupa soo masala naelyamino doko, akali mendeme malunya sakatatala pii lamaitamo doko aipa petala soo masetamipi?’ Apotakameme lea-pyaana,” lao Jisasame lea-pyaa.
* 16:8 Jo 8:12; 12:36; Ep 5:8; 1 Te 5:5 * 16:9 Mt 6:20; Lu 12:33; 14:14; 18:22 * 16:10 Mt 25:21; Lu 19:17 * 16:13 Mt 6:24 * 16:14 Mt 23:14 * 16:15 1 Sam 16:7; Pot 6:16-17; 21:2; Mt 6:1; 23:28; Lu 10:29; 18:9; Ap 1:24 * 16:16 Mt 11:12-13 * 16:17 Mt 5:18; Lu 21:33 * 16:18 1 Ko 7:10-11 * 16:21 Mt 15:27 * 16:25 Lu 6:24-25 * 16:29 Lu 24:27,44; Jo 5:45-47; Ap 15:21 * 16:31 Lu 24:27; Jo 5:46-47; 11:44-48