8
Enda mendapua Jisasa-pipa awapa peamino doko
Maitakao* Jisasame yuu taonopi mee yuupi dupanya payao Gotenya isingi dokonya lao Wai Pii Epe doko endakali dupa panao lamaiya-pyaa. Baanya disaipele kingi ita-kisa dee lapoma dutupa awapa payami-pyaa. 2-3 Enda* mendapua wamba Jisasame enjele koo paleamopa watao nepakamaiyoo yaina pyapae mendapua nisiamo dupa baa-pipa awapa payamiaka-pyaa. Enda dokonya mende kenge Matia Makatala tange lengema doko-kisa wamba enjele koo kalange paleamopa Jisasame watao pyakamaiyamo dokopi, Etotenya anda isakamaingi akali Susa lenge mendenya etanenge Joana lenge dokopi, enda Susana lenge dokopi, dee enda waka longo mendapua awapaka baa-pipa peami-pyaa. Enda dutupame Jisasapi baanya disaipele dutupapi dupa munipi oapi dupame niseta pyoo payami-pyaa.
Akali mendeme ee wai lyandeana lao kongali pii doko
(Mt 13:1-9; Mk 4:1-9)
Endakali longo dupa taono dupanya katao ipupala Jisasa kateamo dokonya kapata kapata piami-pyaa. Dokopa Jisasame kongali pii dake dokaita lamaiya-pyaa: “Akali mendeme baanya ee wai lyandala pea-pyaa. Pupala lyandeamopa wai yangi kaitinisa peamopa, endakali peami dupame moko kateami-pyaa. Yaka dupame ipao nao eteami-pyaa. Yangi lyandeamo dupa kana palenge yuunya pea-pyaa. Peamo dupa langa lateamoaka doko, yuu ipange napaleamosa buu tao kumia-pyaa. Yangi lyandeamo dupa lyiki tenge palengenya peamosa lyiki dupa awapa langa lao andapala ee wai dupa kuii pyambea-pyaa. Wai* yangi dupa yuu epenya pao langa latala dii andate mendai lawaka mandea-pyaana,” lea-pyaa. Jisasame pii dutupa latala puu lao, “Nyakama kalekaita singi dupame pii doko salapapena!” lea-pyaa.
Jisasame kongaliaka leamo dokonya tenge doko
(Mt 13:10-17; Mk 4:10-12)
Jisasanya disaipele dupame, “Kongali pii dokonya tenge doko akipi?” lao baa pisiami-pyaa. 10 Dokopa* baame pii yanu pyao, “Goteme baanya isingi dokonya yalo petae dupa nyakama laitaka petelyamo. Dopaka doko, endakali waka dupame lengeme kandatala angi doko nakandena lao, dokaitame pii sepala masala naena lao kongaliaka silyaminona,” lea-pyaa.
Akali mendeme ee wai lyandeana lao kongali pii leamo dokonya tenge doko
(Mt 13:18-23; Mk 4:13-20)
11 “Ee* wai lyandeana lao kongali lalo dokonya tenge doko dapa petae silyamo: ee wai doko Gotenya pii doko. 12 Ee wai mendapua kaitininya peamo dokaita joo endakali mendapuame Gotenya pii silyaminoaka doko, masoo minataminopa Goteme pyoo nyetame latala Sataneme ipupala monanya pii masingi doko nyoo nepenge. 13 Ee wai mendapua kana palenge yuunya peamo dokaita joo endakali mendapuame Gotenya pii doko auu kayao kaleme silyaminoaka doko, moname auu pyoo masala naengema. Dupame gii kuki masoo minilyaminoaka doko, makande pingi mendeme pilyamo gii dokopa pii doko yapa yakinengema. 14 Ee wai mendapua lyiki tenge palengenya peamo dokaita joo endakali mendapuame Gotenya pii doko sepala kalyaminoaka doko, auu pyoo katapu laka lao nea kaenge dupapi, muni akipi, dee mona yaepasingi tata tata dupapi dupame awapa pyalya minilyamopa ee wai dupa auu pyoo andao dii namandenge. 15 Dopaka doko, ee wai mendapua yuu epenya peamo dokaita doko endakali mendapuame Gotenya pii doko sepala mona epe paliuu pii doko yakinala nayao yapa maka nakayao dii mandengemana,” lea-pyaa.
Lama kaiyepae mende sanga napingina leamo doko
(Mk 4:21-25)
16 “Endakali* mendeme lama mende kaiyepala titopene penge mendeme sanga napingi. Palenge toko mendenya pundipundi setala naengeaka. Endakali andaka kolandatamino dupa tii pisina lao setapenge panda mendenya setenge daape. 17 Yalo* petae silyamo dupa tenda Goteme panaseta. Sanga pyatae silyamo dupa tenda Goteme panasetamopa endakali dupame kandatamina,” lea-pyaa.
18 “Opale* singi endakali doko konda pyoo maita. Dopaka doko, opale nasingi endakali mendeme silyamona lao masilyamo dolapo nyokonyetana, nyakamame pii aipa pyoo silyamape lao kandao soo kalyepape!” lea-pyaa.
Jisasanya endangi dokopi kaiminingi dupapi
(Mt 12:46-50; Mk 3:31-35)
19 Gii dokopa Jisasanya endangipi kaiminingipi dupa baa kateamo dokonya epeami-pyaa. Epeaminoaka doko, endakali longo limbiamino dokome dutupa baa kateamo dosa ipupenge nanjia-pyaa. 20 Endakali mendapuame Jisasa lamaiyoo, “Embanya endangipi kaiminingipi dupa kamanda katao emba kandapumali lao masilyaminona,” leami-pyaa. 21 Dokopa* baame dokaitanya pii yanu pyao, “Gotenya pii doko soo watao minilyamino endakali dupa nambanya endangipi kaiminingipina,” lea-pyaa.
Jisasame poo andake mende kaena leamo doko
(Mt 8:23-27; Mk 4:35-41)
22 Koto* mende Jisasapi baanya disaipele dupapi sipi mendenya pyakalyetala, baame dokaita lamaiyoo, “Naima endaki pete lemba yangi-kaita muaa,” lea-pyaa. Dopa latala sipinya pituu peami-pyaa. 23 Pao pituu Jisasa baa sipi dokonya luu palea-pyaa. Palipiamopa poo andake mende endaki pete dokonya lao ipupala sipi doko endakimi tumbatala nyoo landa pyalanya piamopa endakali dupa koyapenge jia-pyaa. 24 Dokopa* dokaitame Jisasa pyale tatala, “Akali Andake! Akali Andake! Naima indupa kumalanya pilyamanona kanda!” leami-pyaa. Dokopa baame sakatatala poopa endaki buli piamo dokopa dolapo kaena leamopa poo doko yatu leamopa endaki doko ema napia-pyaa. 25 Dopa piamopa Jisasame dokaita lamaiyoo, “Nyakamanya masoo miningi doko aipimipi?” lea-pyaa. Dopa leamopa dokaitame etete paka kayapala mona andao mende lamai lamai pyoo, “Baame poopa endakipa dolapo kaena lapumopa dolapome baanya pii sakamaingimba lamo doko akali dake api laa kanjemape?” leami-pyaa.
Jisasame akali mendenya enjele koo watao pyakamaiyamo doko
(Mt 8:28-34; Mk 5:1-20)
26 Maitakao dokaitame sipinya pituu Getasa tangemanya yuu dokaita pao pyakameami-pyaa. Galili yuu doko endaki lemba yangi-kaita silyamopa Getasa tangemanya yuu doko lemba yangi-kaita singi-pyaa. 27 Jisasame sipi doko yakinatala lembatena pyakameamopa akali yuu taono dokonya tange enjele koo mendapua paleta mendeme ipao baa kandanyia-pyaa. Akali doko lapalapa yonge peepi wamba waka napyoo papataka katea doko mee katenge-pyaa. Baa anda mendenya palya nayao endakali malu kananda dupanyaka katenge-pyaa. 28 Akali* dokome Jisasa kandatala baanya moko kateamo dosa tombauli sepala puu lao ae lao dapa lea-pyaa: “Emba Gote Etete Ketae Katenge dokonya Ikiningi Jisasa, embame namba aipa pitipi? Embame namba tanda andake nandipoko!” lea-pyaa. 29 Jisasame akali doko-kisa enjele koo paleamo doko kandao akali doko yakinatala pena leamosa akali dokome pii dopa lea-pyaa. Wamba enjele koo dokome paa longosa akali doko minanjetae kateamosa endakali dupame akali doko isoo katao kingipi mokopi dupa ŋili kendepi anengapupi dupame anjetala pilyaminoaka doko, baame dupa pindao nepata pingi-pyaa. Enjele koo mendeme akali doko lungu piseta pilyamosa baa endakali napalenge yuu dupanya pata pingi-pyaa. 30 Mana dopale dupa minao katenge doko Jisasame pisoo, “Emba kenge apipi?” lea-pyaa. Baame Jisasanya pii yanu pyao, “Namba kenge Longo lengena,” lea-pyaa. Enjele koo longo baa-kisa paleamino tenge dokonya kenge Longona lea-pyaa. 31 Dopa lateamopa enjele koo dokaitame Jisasa lamaiyoo, “Embame naima watao yuli koo etete koko dokonya pyandala nayape!” lao kongo leami-pyaa.
32 Nyakama kateami manda dokonya mena elyambu mende nao kateaminopa enjele koo dokaitame puu lao Jisasa kandao, “Naima mena dupanya koko landa pyamanalena, embame naimanya kaita lyokala nayapoko!” leami-pyaa. Dokopa Jisasame kaita lyokala naenya pena kaya-pyaa. 33 Pena kayateamopa enjele koo dupame akali doko yakinatala mena dupa-kisa pao landa pyateaminopa mena elyambu doko alo pyao pao papatale mendenya pyakatala endaki pete dokonya tumbitambi napala kumiami-pyaa.
34 Mena setao katenge akali dupame piamo doko kandatala yuu taono dokonya dee mee yuupi dupanya paka pupala piamo doko endakali dupa lamaiyami-pyaa. 35 Dokopa* endakali dupame piamo doko kanjanya Jisasa kateamo dokonya epeami-pyaa. Ipupala enjele koo dupame yakinateamino akali dokome yonge pee petala mona paliuu Jisasanya moko kateamo dosa tengesa peteamopa dokaitame kandatala paka kayami-pyaa. 36 Piamo doko lengeme wambao kandeamino endakali dupame enjele koo paleamo akali doko Jisasame dopa pyoo auu pisalamona lao dokaita lamaiyami-pyaa. 37 Dokopa Getasa yuu doko pitakanya endakali dupame etete paka kayapala Jisasa lamaiyoo, “Embame naima yakinatala puu!” leami-pyaa. Dopa leaminopa Jisasa sipi dokonya pyakalyetala pilyoo paanya pea-pyaa. 38-39 Enjele koo dupame yakineamino akali dokome Jisasa lamaiyoo, “Namba embapa awapa katambana buaako!” lea-pyaa. Dopa leamopa Jisasame baa pena latala lamaiyoo, “Emba kayapala pilyoo embanya andaka puu! Pupala Goteme emba-kisa pyakalamo dupa pitaka lao tayape!” lea-pyaa. Dokopa akali dokome baanya yuu taono dokonya pupala Jisasame baanya pyakamaiyamo dupa endakali dupa pitaka panao lamaiya-pyaa.
Jaitasa wanengepa Jisasanya yonge pee watandeamo enda dokopa
(Mt 9:18-26; Mk 5:21-43)
40 Jisasa baa endaki pete dokonya lemba yangi-kaita katao pilyoo epeamopa endakali baa malisoo kateamino dupa pitakame yaka ipakalene lamo lao lanyiami-pyaa. 41-42 Dokopa Jutamanya losuu anda isingi akali Jaitasa lenge mende ipupala Jisasanya moko kateamo dosa tombauli sia-pyaa. Baanya wanaku mendai iki doko ee kana kingi ita-kisa dee lapomapi mende pitipiamopa kumalanya tengesa pianya baame Jisasa lamaiyoo, “Emba nambanya andaka buaako!” lea-pyaa.
Dokopa Jisasa Jaitasanya andaka dokonya panya piamopa endakali longo dupame kaina kaina pyoo tambukinao peami-pyaa. 43 Gii dokopa enda mende petea-pyaa. Enda doko ee kana kingi ita-kisa dee lapoma dupanya koteaka lao andaka nao paliti-paliti silyamopa mendeme kapa pao mee injisakamaiya naengema-pyaa. 44 Enda* doko Jisasanya maitakaita ipupala Jisasanya yonge pee ketae pingi londe dokonya puna dosa watandea-pyaa. Dopa piamopa enda dokonya andaka nao paliti singi doko pupae lao yatu latala mee injia-pyaa. 45 Dokopa Jisasame lao pituu, “Apimi namba kingimi watandelyape?” lao pisia-pyaa. Dopa lao pisiamopa dokaita pitakame lao, “Namba daa! Namba daaka!” leami-pyaa. Dee Pitame lao pituu, “Akali Andake, emba endakali longome katao kakopao etete tambukinilyaminona,” lea-pyaa. 46 Dopa* leamoaka doko, Jisasame lao pituu, “Nambanya pupu lapae mendapua pupumosa dokonya endakali mendeme namba kingimi watandelyamona lao masilyona,” lea-pyaa. 47 Enda dokome nambame pyoo dupa Jisasame kandatalame lumu lao masetala baa walu lao Jisasa kateamo dosa tengesa ipao yuunya tombauli sia-pyaa. Dopa petala baame Jisasanya yonge pee puna dokonya kingimi watandeamo tenge dokopa dee baanya yaina doko pupae eteamo dokopa dolapo endakali pitakanya enombasa panao lea-pyaa. 48 Dokopa* Jisasame baa lamaiyoo, “Wanaku, embame masoo minapino dokome emba mee injisilyamona, emba mona yaepao puu!” lea-pyaa.
49 Jisasame pii dopa lao kateamopa Jutamanya losuu anda isingi akali Jaitasa dokonya andaka katenge akali mendeme ipupala Jaitasa lamaiyoo, “Embanya wanaku doko kumatalamona, Mana Lenge Akali doko deaka embame kenda pisala nayape!” lea-pyaa. 50 Dokopa Jisasame pii doko sepe sepalaka doko, baame Jaitasa lamaiyoo, “Embame paka nakaenya masoo minao katape! Dokopa embanya wanaku doko saka pakalapomona,” lea-pyaa. 51 Dopa* latala baa isingi akali dokonya andaka pupala baame endakali waka dupa andakote, “Kolandala nayalapape!” daana latala, “Pitapi, Jonepi, Jemesapi, wanaku dokonya endangi takangepa dolapopi dutupa namba-pipa andakote kolandamana,” lea-pyaa. 52 Dopa* latala dutupa kolandateaminopa endakali andaka peteamino dupa pitakame wanaku doko lao eaka lao yamataka lao kateami-pyaa. Dokopa Jisasame dupa lamaiyoo, “Nyakama ee kayalapa! Wanaku dake kumala nayalamo. Baa luu palelyamona,” lea-pyaa. 53 Dopa leamopa dokaitame wanaku doko kumatalamona lao masetala baa kilya kandao gii kayami-pyaa. 54 Dopaka* doko, Jisasame wanaku dokonya kinginya minatala puu lao, “Wanaku! Emba sakata!” lea-pyaa. 55 Dokopa wanaku doko dee lenge tatala baa pupae sakatea-pyaa. Sakateamopa Jisasame dokaita lamaiyoo, “Nyakamame nee mendapua baa maiyepa!” lea-pyaa. 56 Dopa* leamopa wanaku dokonya endangi takangepa dolapome etete mona andeambi-pyaa. Dopaka doko, Jisasame dolapo lamaiyoo, “Pilyamo dake nyilyambome endakali mende lamaiya nayalapape!” lea-pyaa.
* 8:1 Mt 4:23; 9:35; Mk 1:39; Lu 4:43-44 * 8:2-3 Mt 12:45; 27:55-56; Mk 15:40-41; Lu 23:49; 24:10; Jo 19:25 * 8:8 Mt 11:15 * 8:10 Ais 6:9-10; Jet 5:21; Ese 12:2; Lu 10:21 * 8:11 1 Te 2:13; 1 Pi 1:23 * 8:16 Mt 5:15; Lu 11:33; Jo 8:12 * 8:17 Mt 10:26-27; Lu 12:2-3; Ep 5:13 * 8:18 Mt 13:12; 25:29; Lu 19:26 * 8:21 Ese 33:31; Lu 11:27-28; Jo 15:14 * 8:22 Mk 6:47-52; Jo 6:16-20 * 8:24 Lu 5:5; 8:45; 9:33,49; 17:13 * 8:28 Mk 1:24; Lu 4:34 * 8:35 Lu 10:39 * 8:44 Ap 19:12 * 8:46 Lu 5:17; 6:19 * 8:48 Mt 9:22; Lu 7:50; 17:19; 18:42 * 8:51 Lu 9:28; 22:8; Jo 13:24-25; Ap 3:1 * 8:52 Lu 7:13 * 8:54 Lu 7:14 * 8:56 Mt 8:4; Mk 3:12; 7:36; Lu 5:14; 9:21