11
Joneme baanya disaipele mendatupa Jisasa kateasa pena leamo doko
(Lu 7:18-35)
Jisasame* pii manapi dutupa baanya disaipele kingi ita mende-kisa dee lapoma dutupa lamaiyoo etapala dokopa, baa kateamo panda doko yakinatala yuu dokaita taono singi dupanya Wai Pii Epe doko lamaiyoo, mana lamaiyoo pyaanya pea.
2-3 Jone** Kaimbu Pingi doko anjetae paliuu Kataisame kalai pupu lapae dupa pilyamo lapae sepala, baanya disaipele mendatupame Kataisa kateasa pupala, “Emba akali mende ‘Ipatana’ latae dokope, pande naimame akali waka mende malisemape?” lao pisoo sala pena lea-pyaa. Dupame pupala pisiaminopa, Jisasame dokaitanya pii yanu pyakamaiyoo, “Nyakamame pilyetala kandelyamino dupapi silyamino dupapi Jone lamaiyepape. ‘Lenge* koo dupa dee lenge telyamino. Moko koo dupa kaita paelyamino. Kopetali dupa mee jilyamino. Kaleketa dupame pii silyamino. Endakali kumapae dupa dee lenge tao kalyamino. Endakali tipya dupame Wai Pii Epe doko silyamino. Dee* akali mendeme namba maka kayapala mona lapo palyala naenge doko mona yaepasetae kalyamona,’ pii dutupa Jone lamaiyepape!” Jisasame lea.
Jonenya* disaipele dutupa pilyeteaminopa, endakali kambu pyao kateamino dupa Jonenya lao Jisasame pii lamaiyoo, “Wamba nyakamame endakali napalenge yuu dokonya aki mende kanja peamipi? Kembo maitangepi mende poome ema ema pyoo kateamo kanja peamipi? Pande akali mende yonge pee epe tambo lapae yati pipae mende pyoo kateamo kanja peamipi? Yonge pee epe yati pipae dupa pyoo yuu isingi kiŋi dupanya andaka katengema. Kiniaka* doko, nyakamame aki mende kanja peamipi? Potopesa mende kanja peamipi? Kini, baa potopesa mende kateamo kandeaminoaka doko, baa mee potopesa mende daana lao langilyo. 10 Akali* doko kandao dapa lao pepa pyapae silyamo:
‘Kandeleno! Nambame nambanya wai minao paenge
akali doko embanya wambao pekena latopa
embanya kaita doko depa lanya setakata!’ lapae silyamo.
11 Nambame nyakama kiningi langilyo, yuunya endakali dupa pitaka Jone Kaimbu Pingi dokome ita minao kalyamo. Kiniaka doko, endakali mende Kaitinya Katenge dokome isingi endakali dupanya etete anasale joo katenge dokome Jone ita miningi. 12 Jone* Kaimbu Pingi dokome pii lamaiyoo kateamo gii dokonya pituu indupa tuu lao endakali longo dupame etete konga lao Kaitinya Katenge dokome nyakama isina lao kalyanya pilyamino. 13 Potopesa dupa pitakapi Moseseme pii pepa piapi dupame Kaitinya Katenge dokome isingi dokonya lao pii doko lao panao ipao Jone pyakalyiamo dokonya tuu leami-pyaa. 14-15 Dee** nyakamame setami tamo kandao doko, dake apata salapape: ‘Ipatana’ latae Ilainja doko Jonena, nyakama kalekaita singi dupame pii doko salapape!
16-17 “Nambame* endakali tata indupa palelyamino dupa aki mendepa makande pyuape? Wane kole dupame kamapi dupanya kambu lapoma pyao pitipala pii dapa lao yanu pyaloo pyoo lengema:
‘Naimame nyakamanya pulupapu*latakalamanoaka doko, nyakama lyala nayalamino!
Nyakama kondo kayao ee latakalamanoaka doko, nyakama itingi laa nayalamino!’
Wane dupame dopa lao katengemana nyakama dopalema lamo. 18 Doko,* Jone baa ipupala nee endakipi epe mende nanao katapumopa dupame baa kandao, ‘Enjele koo mendeme baa minao kyakasilyamona,’ lelyamino. 19 Endakalinya* Ikiningi doko ipupala nee endakipi epe dupa nao kalyamo. Dopa pimopa dupame baa kandao, ‘Akali dakeme neepi endakipi tuu lao nawaka katao, takisa nyingi akalipi mana koo minao paenge endakalipi dupa-pipa kaita minao kalyamona,’ lelyamino. Dopaka doko, Gotenya masepae dokome dii angi mandyuu, baanya masepae doko tolataena lao panasingina,” Jisasame lea.
Mona kapilyala naelyamino dupame koyatama iki lamo lao masina
(Lu 10:13-15)
20 Jisasame* kalai pupu lapae etete longo piamo yuu taono dupanya endakali dupame mona kapilyala nayaminosa, baame endakali dupa pyalanya lao katea. 21 Baame** lao pituu, “Taono Kotasina tange dupame koyatama iki lamo lao masina! Taono Betesaita tange dupame koyatamaka iki lamo lao masina! Dupame kalai pupu lapae nyakamanya yuu dolaponya kandeami dupa wamba Taya yuupa Saitone yuupa dolaponya endakali dupame kandeamili kandao doko, dokaitame kenai lumbanya aiyombanya pyalyetala mena kende matapu pyoo yuu wamba waka mona kapilyiamili! 22 Goteme endakali mokosetamo gii dokopa yuu dolaponya kenda pipae ipatamo dokome Taya yuupa Saitone yuupa dolaponya kenda pipae doko ita minatana lao nambame nyakama langilyo. 23 Dee* nyakama taono Kapaneame tange dupanya kenge doko kaiti-kisa kapa pao seta laape? Daa, Goteme nyakama yuu koo dokonya pyandata! Dupame kalai pupu lapae nyakamanya yuu dokonya kandeami dupa wamba taono Sotoma yuu dokonya kandeamili kandao doko, indupa dakepa Sotoma yuu doko koyala nayao mee sipyali. 24 Goteme* endakali mokosetamo gii dokopa yuu dokonya kenda pipae ipatamo dokome Sotoma yuu dokonya kenda pipae ipatamo doko ita minatana lao nambame nyakama langilyona,” Jisasame lea.
Nyakama namba-kisa imambu nyala ipupapena leamo doko
(Lu 10:21-22)
25 Gii* dokopa Jisasame lao pituu, “Apane, emba yuupi kaitipi dupa pitakanya Kamongo kalyeno! Mana longo kandenge endakalipi masepae endakalipi dupame nakandena lao yalo piino dupa wane ŋaŋa joo katengema endakali dupame kandena lao embame panasiino dokonya nambame emba lao tama pilyo. 26 Kini,* Apane, embame pitona lao auu pyoo masiinoli pyoo petee-pyaa.
27 “Nambanya* Takangeme dupa pitaka nambame isepe lao namba-kisa setea. Endakali mendaipi mendeme Ikiningi doko masala naenge. Takangeme iki masingi. Dee endakali mendaipi mendeme Takange doko masala naengeaka. Ikiningimi iki masingi. Dee Ikiningi dokome Takange doko endakali mende laitaka pitoo lao masetala petelyamopa endakali dokome Takange doko lao masingiaka.
28 “Nambame* nyakama imambu nyalapa latona, kenda pipae andake dupa pitaka soo namba-kisa ipupape. 29 Nambame* endakali dupa andanda semaiyoo, namba tange anasale joo katenge. Nambanya lataiyanya itakalya silyamo doko nyoo nyakamanya lataiyanya setapala, namba-kisa mana nyalapa. Nyepala dokopa nyakama imambu setami. 30 Nambanya* itakalya epe soo kalyamino doko tawe lapaena,” Jisasame dopa lea.
* 11:1 Mt 7:28; 13:53; 19:1; 26:1 * 11:2-3 Mt 14:3 * 11:2-3 Dit 18:15; Ap 2:3; Mal 3:1; Mk 1:7-8; Jo 1:21; 11:27 * 11:5 Ais 26:19; 29:18; 35:5-6; 61:1; Mt 8:3; Lu 4:18-19,21 * 11:6 Mt 13:57; 26:31; Jo 6:61 * 11:7 Mt 3:5; Jo 5:33 * 11:9 Mt 14:5; 16:14; 21:26; Lu 1:76-79 * 11:10 Mal 3:1; Mk 1:2; Jo 3:28 * 11:12 Lu 16:16 * 11:14-15 Mal 4:5; Mt 17:10-13; Mk 9:11-13; Lu 1:17; Jo 1:21 * 11:14-15 Mt 13:9,43; Mk 4:23; Pa 2:7; 13:9 * 11:16-17 Lu 7:31-35 * 11:16-17 pulupapu Naimanya mali liyoo pituu laiyane pingili pyoo Jutamanya pulupapu lengema-pyaa. * 11:18 Mt 3:4; Lu 1:15 * 11:19 Mt 9:10-11,14 * 11:20 Emo 3:2; Mt 13:58; Jo 12:37; 15:24 * 11:21 Jon 3:6 * 11:21 Ais 23; Ese 26:1–28:26; Joe 3:4-8; Emo 1:9-10; Sak 9:2-4 * 11:23 Jen 19:24-28; Ais 14:13-15 * 11:24 Mt 10:15; Lu 10:12 * 11:25 Mt 13:11; Jo 7:48-49; 1 Ko 1:26-29 * 11:26 Mt 4:3; 16:17 * 11:27 Jo 1:18; 3:35; 10:15; 17:25; Pl 2:9 * 11:28 Pot 3:17; Jet 2:20; 5:5; 31:35 * 11:29 Jet 6:16; Osi 10:11; Jo 13:12-15; Pl 2:5; 1 Pi 2:21 * 11:30 Ap 15:10; Ga 5:1; 1 Jo 5:3