16
Yesu nowela asi
(Madiu 28.1-8, Ulugu 24.1-12, Yone 20.1-10)
Segeyo Sabada gafe maadeibua, Magadala udia Meli Yemeseïe eme Melila Salomela ilia Yesuïe domalogi hëla moholöïe, weli gafisigäi hïdo elöi amo bidia nii. Segeyo gifalädalügi yose eso si beselagalaha nebegi, ili igi äbägi bauia ami asi. Hilido afiaha dialea sähalea, Igi äbä idi galo igi edefadea gai dibe amo nowëa ugila negela doga negesimolödula säsäla afiai. Afiaha nea sida gahamelebe, igi amo hogala doga negei dibe melï. Igi amoda edefademaläde. Amai beala igi äbägi bauia gidogo bea digahamelebe, malö malïsä afädë fagulo falei sedade salugai ilile naabo dafädimadi sebe amo bealahilä, ili fudugi. Fudugisebegi, ea ilima sähalea, Fudugimabio. Nasalese dolö Yesu i fügäigi baala negei amo hogose goda nowela asimelë. Wida made. E ilia negei diloa amo bimo. Amaimo, dili awälahilä Fidamage ïe bëgëla aulo odoa amolimage gomalä sämalo. Dili baagila edale Galili moholö awäha neamelë. Ea dafidi säla ï amo gadola, ami bimolömelëla sämalola säla ï. Amala säi amo nabalahilä ili emo gigisëla fudugimolöge beselagalasebegi, igi äbägi amilahilä fodolofalï doadigila asi. Bedäi amea odoabalä adola made awähamu nelo.
Magadala udia Melia Yesu melï
(Madiu 28.9-10, Yone 20.11-18)
[ Segeyo gifalädalügi yosefalï Yesu nowelahilä, Magadala udia Melia bimäia e sebeadale Yesu beselagalai. Udia amoma mugabe gifalädalïa fedai sebegi dafidi Yesuea nesiladigi. 10 Beselagalai amo bealahilä, Yesubalä dafidi nawesa aligilo amolia didigaola gualösa dibea ami ea säla ïmolö asi. 11 Amalahilä Yesu neebe na melïmelëla ilima säi amo nabalahilä, ilia dofä gabula made helësëi.
Bëgëla aulo äudäea Yesu melï
(Ulugu 23.13-35)
12 Amalahilä dolö äudä sagaia moholö awäha nebegi, Yesu e domalo elöi elea bimäia beselagalai. 13 Amo bealahilä ele dolö odoa amoli neebea obëgëlahilä, ilima säi gaso, ilia dofä gabula made helësëi.
Yesuea ïe bëgëla aulo amolima Ado Mala Hedabi säla ïmalola säi
(Madiu 28.16-20, Ulugu 24.36-49, Yone 20.19-23, Abosolo 1.6-8)
14 Amalahilä hobeala gïdälasi amoli molö naha dibea ami e bimäia beselagalai. Beselagalalahilä ilia asigi afädë made negesebe amogige, iso asigi geloi neebe amogige, nemoi. Mida, odoaea e nowelahilä neebe melïla säi amo nabalahilä dofä gabula helësëi made amogi amai. 15 Amalahilä ea ilima sähalea, Sege föi sulubadelagi afufulahilä, udia dolö sulubadelama Ado Mala Hedabi säla ïmalo. 16 Afädëa asigi afädë negeseda, ödägi gelahilä damula aulo neala gaumolömelë. Asigi afädë made negese amobaläda gudimolömelë. 17 Asigi afädë negei neebe amoliada dolöea hamomolöi made gowe gadoi hamomolömelë. Nïe ëigi nea mugabe fedai nesiladigimolöge, udia dolö odoa neebe amoïe ado gähe sämolöge, 18 baagolo nuba gausege baagolo ödä nasege made baagomolöge, oloi difolalebe amoli naaboea diigila wahimolömelëla säi.
Yesu selesaia mosöa fedai
(Ulugu 24.50-53, Abosolo 1.9-11)
19 Dafidilo Geloi Yesuea ilima ado säla ïalahilä, selesaia mosöa fedala Godeïe naabo dafädimadi sulo. 20 Amala asibua ili afufulahilä, sege sulubadelagi ado mala säla ïaha nebegi, Dafidilo Geloia ilibalä hamoi hamola, ilia dofä säsebela helësëmäia dolöea hamomolöi made gadoi hamolasi.]