2
Godema adomolö mala säi amo
Hä, ado edefade afädë hamomäia hamesebe amo dafidi säla ïahago. Udia dolöea Godema adosaleada, udia dolö sulubadela helësëla sämolöge, ïmola ëdëgëmolöge, hili ilige odoage ugila negemäia sämolöge, nesegelage, adomolö dialea. Ilia, aso, ema nabala ugila negemäia adosaleada, beaha aligilo gini neebe amolige, sigi aligilo neebe amoli sulubadelage ugila negemäia adomolö dialea. Mida, nilïa Godema helësëmolö dibe amo gadola helësëlahilä, mala mogoi hamosa nea, dofeala aumala namolöge, daluloge gaula namiäiaïe. Ado amo gadoi sämolö amoda hedabi. Ameada, nilïle damula aulo Gode obeägïlasilomelë. Eada udia dolö sulubadela damula aulo gaula namiäiage, ado dofä amo dawadigila namiäiage hamesa nea. Amala säi amoïe mida, Gode afädëfalïmu nea. Amase, dolö afädëfalïamu Godele udia dolöle segela sälo mogogi nea. Dolö amoda Geleso Yesu emelë. Ea udia dolö sulubadela sigi obëgësa maademolöïe, ea hïle namolö amo fisiga gai. Amala hamoi ameada, Godea udia dolö sulubadela damula moholö hamela olemolö helësëla, segeyo daiala negeigifalï amo olei. Mi amoïe, ne abosologe, ado uuala säla ïloge namiäia, Dafidiloea ne memelela ifosi gabio. Fii odoama Godeïe mala dofä amo säla olelelo namiäia, ne memelela ifosi amo neawe. Na ado säseweda wäfalï made, dofä gelola sähamelë.
Dili sege sulubadela gedosegida, dolöea Godema adomäia hamesa neawe. Dolö amo hili ili nafolala Godema odala ïala nea, mihaläla gëgëla made nea, ilile naabo gauia adala, Godema adomolö dialea.
Udiaea hamomolö mala dibe amo
Amo gadolamu, elö hamese amoda gomalä. Udiaea gugusäla bimäia made, faguloge nelebo gäsebe amoge hedabola gämolö galea. Busa hilï momadomolöge, nelebo goloea hamoi difolalebe ameage, amase, bageïe isogi momadolo hedabi helebe näia gadoi amea domalo momadomolöge, fagulo hedabifalï bidi edefadea niige, gämolöi mademelë. 10 Iliada hamoi hedabi hamolo amo momadola gämolöi galea. Geleso sosogo neala sälo udia amolia momado gämolö dofeada amomelë. 11 Udiaea adola made, dofä nagadaiala salea, Godeïe ado mala nabulö dialea. 12 Na ado säsebe amoda gowe. Udiaea dolöma ado mala säla olelemäiage, sigi aligimäiage, namialamolöi mademelë. Iliada adola made, nabaha samolö galea. 13 Amoïe mida, Godea dafidi Adamadale hamolahilä, hobealada Iba hamoi. 14 Amase, elöda, Adama dahila nii made. Udia dahila nealahilä, ea nafade hamoi. 15 Amai gaso, udiaea malö ägüsaleada, Godema asigi afädë negeimu saleage, boba hamolamu saleage, mala mogoi hamolamu saleage, gugusäla bimäia made hamola fiseda, Godea ili damula moholömelë.