6
Hamoi hamolasilo nefolalebe amolia mala hedabola hamomolö dibe amo
Beaha aligilo nefolalebe amolia Godeïe ëimage, ïe ado malamage, ado nafadela made sämäiaïe, hamoi hamolasiloma i damui muugia negela begei gadoi nefolalebe amolida, ilile beaha aligilo neebe amo hawa nea, dofä hedabola helësëlahilä, ea hamomalola säsebe amo gadola nabala hamomolö dialea.* Hamoi hamolasilo ilile beaha aligilo amo Geleso sosogo neëda, ilia helësësalea, nïe beaha aligiloda hä, nedoofalï neawedalahilä, holöbö memalä gadoi hamola helësëmolöi mademelë. Ilia ugila negesebe amo Geleso sosogo neebe ameada, ilia e boba hamosebe ameage, ïe ado nabala hamoi gelola hamomolö dialea.
Mala elöi säla olelemolöge, muni boba hamomolöge dibe amo
Dia mala amoli udia dolöma säla oleleladigi, gelola säla ïadigisa namialo. Afädëa nilïle Dafidilo Geloi Yesu Gelesoïe ado mala dofä säla negei dibe amo fisila, mala hedabi amo mogola gaula säla olelela made, mala elöi oleleseda, dolö amoda asigi maade nea, gugusäla bimäia hamosa neamelë. Asigi nafade negela nea, ado yafie gaalu dagabola gëgëmolöge, ado eloalola nudumolöge hamelo. Amala hahamola awälahilä, mudiamolöge, udia dolö moge mogela gëgëmolöge, adoea mihisadiala sämolöge, odoama asigi nafade negela sämolöge, dolö asigi nafade negei hilimu gëgësamu aligimolöge, mala amoli gadoi bäulo. Ado dofä amo dolö amo gadoimada maademelë. Ilia helësësaleada, Godeïe malaeada ili nelegei negelo dafidilo hamolasimolö gabula helësëlo.
Amai gaso, afädëa Godeïe mala gaula mogosa nea, Godea ema ï negei dibe amo gadoida dofeala helësëseda, dofä nelegei negelo dafidiloda amomelë. Mida, nilïle nemea nilï neegela ägüsolo amo gala, afädë made gaula misi. Amase, nilï nagadaia wila awäsolo amo galage, afädë made gaula moholö. Amamolö gabugi, domalogi salugamolöge, molö molöge galëeda, neda hä dofeada amola helësëdelä. Amaimo, nagadaia nelegei muni yafie negemolöila helësëlo neebe amoli fedogola beasegige, gei dibea amige, asigi made gäwila nafadelasilo yafie hamelogige digalomelë. Hamelo amoli gadoiada udia dolö neala nafadelasilo. 10 Mida, muni boba hamolo dibe ameada, nafade elö elöla dibe amo sulubadelaïe mi dialea. Udia dolö odoaea muni gelola hamelahilä, dafidi Godema asigi afädë negei amo dïgïla asiala asimelë. Amala hamoi ameada, ilile isogi gäwila doa salimu nea, hili ili së edefade nahamu neamelë.
Namolöi namolö gelola gaula namolö dibe amo
11 Amai gaso, Godeïe dolöo, dihïdi mala amoli gadoi dibeamadila fisäla mosalo. Amala hamosa nea, bua gaula bëgëla hamomolöda goweli. Asigi mogoi namolöge, mala mogoi hamosa namolöge, Godema asigi afädë negemolöge, boba hamomolöge, yöi diëgi, dofea, aso madela namolöge, odoabalä hame negela namolöge, mala amoli bua gaula bëgëla hamosa namialo. 12 Nudusalea gelola nudulo amo gadola, Gelesoma asigi afädë negela nea, gelola nudusa namialo. Dia udia dolö yafiea nabuäia, Godema asigi afädë negei neawela fädäla säla ulufadigisolo amo gala, Godea namolöi namolö amo gaula namiäia ïmolöïe di weigomelë. Dia namolöi namolö amo gaula fëdöla namialo. 13 Sulubadelagali namolö ïlo Gode neebe amoïe siigige, Geleso Yesuea Bödiasa Bailadima säla ulufadigisalea, ado dofä fädäla säi amoïe siigige, dia afädë hamomäia gelola säla ïasebe amoda gowe. 14 Dima hamomalai amo afädë damula madege, amase, sälage baala made, odoaea dia asiala hamosebela säloeage, hamosa neëgi wäla, Dafidilo Geloi Yesu Geleso ulufadigimolö segeyo amo beselagalamäia, amala hamosa namialo. 15 Godea segeyo hï daiala negei amo gausiala digasolo amo gala, Geleso e ulufadigimolömelë.
Gode eda obeägïlo mi nea, hï emu Beaha Aligilo neamelë.
Eda gini sulubadela neebe amoïe Ginige,
amase, dafidilo sulubadela neebe amoïe Dafidilo Geloige e nea.
16 Gode hï emuda made baagolo nea.
Eda yo digalo edefade dibea ami nea.
Afädëa yo digalo dibea ami ga madela aligimolöi mademelë.
Afädëa e siia melï made nelo amo, siia bimolöi made nea.
Ïe ëi gauia adamolöige, e geloi neamu neala sämolöige, Gode hïlemu dialea.
Amala hamomäiamelë.
Nagadaia nelegei yafie negei nefolalebe amolima asigi afädë negemäia säla ï dibe amo
17 Nagadaia nelegei yafie negei nefolalebe amolima ado goweli gelola säla ïmalo. Gugusäla bimäia, nagadaia nelegei gäalimulo difolalebe amoligi asigia sisiläfüla made, Godemamu asigia sisiläfümalamalo. Godeada gëla made, nilïa obeägïmäia nelebo sulubadela hedabimu ïaha maadelo nea. 18 Ilima hamoi hedabi yafie hamomolöge, ugila negemolöge, nelegei gëla made odoagali sogomolöge, amo gadola hamosa namialola säla ïmalo. 19 Ilia amo gadola hamoseda, nelegei hedabi gafedela negela, hili ili hobea namolö amoïe igau gadoi hamogila negemolö. Ameada, namolö dofäfalï amo gaula namolömelë.
Dihï hamoi hamosebego hedabola idihë namialola säi amo
20 Dimodie, hamoi dia hamomäia dima gausi amo fädäla beala hedabola hamosa namialo. Odoaea nagadaiaïe ado iso gäwi made nalï didiäha sefolalebea amige, mala dawadigisa maadeimelëla säha sefolalebea amige, di aligila made, sisigaha namialo. Ilia dawadigisa maadeila sälo gaso, ilile dawadigiloda wäfalï, Godeïe ado malabalä ado nii neamelë. 21 Ili odoaea helësësalea, dawadigilo amoda dofämelëla helësëla sälahilä, Godema asigi afädë negei amo fisila asiala awäsio.
Godeïe ugila negelo dilibalä diamolöi diamiäia hamesa neawe.
Hä amo.
* 6:1 6.1 I damui muugia negela begeila säi amo gadoida, sugua gaoea nelebo afädë gaula dusugamäia, i damui muugia negela begelola säi.