3
Aligila wagamolö ga madese gaalu, nafademolö yafie beselagalamolö amo
Amaimo, ado gowe helësëmalo. Aligila wagamolö ga madese gaalu, nafademolö yafie beselagalamolömelë. Udia dolöea hili ilimu helësëmolöge, muni boba hamomolöge, gugusäla bimäia hamomolöge, hili ilile ëi gauia adamolöge, gagademolöge, eedole emelele ado made nabulöge, made nesegemolöge, Godeïe mala made nabulöge, dïe bimolömelë. Amase, boba made hamomolöge, asiala hamose amo made fisimolöge, baagido sämolöge, asigi sigi made namolöge, gelola mihaläla nufudadigimolöge, hedabi hamolo dibe sulubadela made hamemolöge, dië bimolömelë. Amase, ilia hilile damelë ado nii neebe amogali hololöla ïmolöge, asigi made gäwila helësëse amo gadola aabela hamomolöge, ilia hilimu neda dofä edefade neala helësëmolöge, amase, Gode made boba hamola, domaloea hamelo amomu boba hamomolöge, dië bimolömelë. Ilia domaloeamu Godeïe mala hamosalea, Godeïe geloida maadela helësëmolömelë. Dimodie, udia dolö amoli gadoi nefolalebea ami, di aligila made, sisigaha namialo.
Amoligi dolö odoaeada, udia asigi made gäwi gadoi sebe amolile mosöa, asigi fea negela awälahilä, säfe negela ilile asigi gide begelo. Udia amolia nafade yafie dafidi hamoi amogi yöla nea gaso, gesami yafie awähamu fisa. Udia amoliada mala gähe helësëmäia säla olelese amo nabahamu salea gasoda, ado dofä amo dawadigimolöi made salea. Siiba Yanisile Yäbilisilea Mosesema bimolö habobala ado nii nelo amo gadola, dolö amo gadoi iliada ado dofä amoma habobalahilä, bafuäla ado neaha nea. Ilia asigi nafade negei neada, Godeïe mala gaula mogomolö ulï nea.* Dolö amolia amala hahamola awäha namolö mademelë. Dafidi nefolalo amolia Yanisile Yäbilisile gagaoi gadoi nea, dofea made hamosa neebe beagolei amo gadola, udia dolö walio nefolalebeweage dolö amolige gagaoi gadoi, dofea mademu hamosa neë bimolömelë.
Dimodima Godeïe ado mala gelola gaula namialola säi amo
10 Amai gaso, dida nebalä nawesa nea, na mala olelelo amoge, mala hamosa nelo amoge, namolö mi hamosa nelo amoge, na Godema asigi afädë negela neebewege, aabela habobalo made amoge, boba hamolo amoge, yöi diëgi, dofea, aso madela aligilo amoge, 11 odoaea nema nafadela hamolo amoge, së nulö amoge, amoli sulubadela dia dawadigisa maadei nebego. Ädiagoge, Aigoniamage, Ilisidalage, gaamu amoligi nebegi, nema yafie hamoi amoïe së nahamu nelo amoda, dia dawadigisa maadei nebegomelë. Amo sulubadela hamosebegi, Dafidilo Geloia ne damula awäla sigi awäsio.* 12 Dofä, udia dolöea Gode mi hamomolö dialeala helësësa neëgida, odoaea ili neala sëlasimolömelë. 13 Gasoda, dolö nafade hamolo amolige, udia dolö dahila nelo amolige, neala nafadela aligi awäha nelolahilä, nafademolöi nafademolömelë. Ilia udia dolö dahila neaha neëgida, odoaea ilige dahila neaha namolömelë. 14 Dia hä, dawa nii amoge, mala dofä amo helësësa aligilo amoge, gaula mogosa nebegoda, gälasi namolöi namialo. Mida, dima mala olelelo amolida gowelila dihï dawadigi nebegoeage, 15 amase, Godeïe bebagi ado säla dëdëla negei dibe amoda, di holöfalïgi nea helësësamu nelo amo nebegoeage. Bebagi ado säla dëdëla negei dibe ameada, asigi falagasei negelasiloge, Geleso Yesuma asigi afädë negelo amea Godea damula aulola helësëlasiloge, amoda dihï dawadigi nebegomelë. 16 Bebagi ado sulubadela dëdëla negei difolalebe amolida dolöea dëdëmäia, Godea ilima helësëlasi. Säla olelemolöïege, nemomolöïege, mala halowei dibe amo hamogimolöïege, amase, asigi mogoi namolö amo oodo bibimolöïege, bebagi säla dëdëla negei difolalebe ameada ugila negelomelë. 17 Ameada, Godeïe hamoi hamoloea hamoi hedabi sulubadela hamomolö amo dawa gaula nea, daialomelë.
* 3:8 Dolö äudä amolea Mosesebalä ado nii nelo amoïe Sigi Obëgëi 7.11-22ge, 8.7-19ge, 9.11ge bimalo. * 3:11 Ädiagoïeda Abosolo 13.50 bimalo. Aigoniamaïeda Abosolo 14.2-6 bimalo. Amase, Ilisidalaïeda Abosolo 14.19-20ge, 16.1-5ge bimalo.