13
Agu kao'ena pukenaenawe
Pi tiyakikubo kipa mayamawe: Piya, naeba agu kao'ena kampa punta, tonarona wasanami kamanapisabe enisore kina'mi kamanapisabe mono yosinta, pero aga yabe'ya aga yemisa puma naeba Koti nkaobi uwa kamana yosine. Piya, naeba agu kao'ena kampa punta, Koti mpono kamana aborakenaenama nkesegiyena maema a'ya'ma kakanti kamanape a'ya'ma napiyenabe abosinta, naeba Koti nkaobi uwa yagara miyosine. Piya, naeba agu kao'ena kampa punta, amu pugabarakaikena namatiti'ena wainatantemisinta, naeba Koti nkaobi uwa yagara miyosine. Piya, naeba agu kao'ena kampa punta, a'ya'ma kutantepa kusi kina menkimima iyo'maeyosinta, Koti nkaobi aogi ikantana kampa maeyosine. Eya, agu kao'ena kampa punta, monotaka nau'nepa ataogana yaku tamisinta, Koti nkaobi aogi ikantana kampa maeyosine.
Piya, agu kao'ena pemi kina'maba amo'ena kampa punta pasema mima, kayonena piye. Agu kao'ena pemi kina'maba kampa agobi pegina ankagasigasi puma, ae'wa nkaupa kampa maete iye. Agu kao'ena pemi kina'maba wasanami kamanapa kampa akayunta, agebigo'ena kampa punta, ae'wantanaga kampa napinta, amo'ena kampa karu'ena punta, ata antota'ena amikenagaba kampa napiye. Ataena aboraginaba, agu kao'ena pemi kina'maba antara pumagina, tagantana aboraginaba, a'mu piye. Piya, agu kao'ena pemi kina'maba a'ya'ma kuntaenaba aesaga'ma, a'ya'ma yaga amatiti'ena puma, a'ya'ma yaga Kotiti atokaekenaga napima, a'ya'ma kuntuyenabipa esegima asiye.
Pigoya, mono kamana uma aborakenaenaba a'ya wakana, tonarona kamana ukenaenaba a'ya wakana, napiyenarepa a'ya wakanaba, agu kao'enaba kampaye. Uwa waikiye. Pipa mayamawe: Napiyenarepa pipa atunkane. Aboraompe mono kamanatepa pipa atunkane. 10 Piya, agowapa aborakanaba atunkapa a'ya wakiye. 11 Piya, paipa inamu mintapa, inamu kamana uma, inamu ntantabarima, inamuntana puntone. Pi pumagi, naeba anosantapa inamuntanaba kaintone. 12 We, ibaba taowa agakena karasibisaba kampa aogima agaompeka, ainti pi ntagaba Koti nkaowaba agabebe puma agakune. Piya, ibaba atunkapa agaoka, aeba agone aogima agamisa puma aintiba naeba agowa aogima agakuwe. 13 Pigoya, tamatiti pukenaenabe, Kotiti atokaekena napiyenabe, agu kao'ena pukenaenaba, pi kakagaenama waiyaba miyegina, agu kao'enamaba asugasaye.