3
Mono yuga pe kina'miba Koti ntuga pewe
We, nao'mitaba, Awamusa waintaga kina'mi kamanapa uwaimintopa, pabiyama tigepa paipa kampa urimintone. Pipa kampaye. Marusa napiyenayaga kina uwaimosa puma tigepa paibuma urimima, tigeba inamu kanta puma Karaisitintanabipa mintugu, paibuma urimintone. Eya, naeba esegi nanintaba kampa timima, inamu ntagara nono amemisa puma kamanapa paibuma urimintone. Piya, esegi naninta nakenaba paipa kampa kanara puntiri, ibaba piyaba kampa pewe. We, tigeba marusa napiyenayaga kina kanta puma mintiri, kampa esegima abintawe. Piya, tigeba tigobipa tabera puma maka kamana ukenaena aborantiripa, tigeba marusa napiyenayaga kina kanta puma miyewe. We, tigepisa ka'wainaba: Naeba Poro nkaegarao kina'nawe yegina, to ka'wainaba: Naeba Aporo nkaegarao kina'nawe yemipa, tigeba uwa kina kanta puma miyewe.
Pigoya, nanawema tigeba napiyewe. Aporo aeba aya yagarawema, Poronteka aya yagarawema, napiyewe. We, tasigeba yoga kinatasawe. Piya, Wa'egawamaba urasitantemi ntuga puma mono urimuwagiri, abima Kotiti timatiti puntane. Piya, naeba aintana puwagana, Aporo aeba yonintana pogana, Kotiba aborataogana i'ma au'wa aborantiye. Piya, aintana pemi'nakaba a-so. Ae agega'eba kampaye. Yonintana pemi'nakaba a-so. Ae agega'eba kampaye. Koti ae abintowa pegina i'ma au'wa aboraye. Aeka yo. Pigoya, aintana pemi'nabe yonintana pemi'nabeba, isigeba pemepa ka'masa pese. Piya, yogawaisimpa pemesa puma nakenaba antotapa pabiyama maekibese. Eya, tasigeba Koti ntuga ka yuga pogiri, tigeba Koti ntuga mintiri, Koti kimaranti ntama mintawe. Tasige'enaba kampaye.
Yogarempa nkagowapa aborakiye
10 Pigoya, Kotiba unatantemi ntugaba naeba puwe. Piya, na kikena kina'mi pesa puma, naeba Kotiti maruntana aogi potaogini kiyewe. Pigoya, tigeba ka auka'isa amato potama kintiri, ka ka kina'mitaba aogi potama kabiyiyo. 11 We, Isu Karaisiti aeba tige marune. To ka maruntana pukenaba toba kampaye. 12 Piya, pi mparuta wasanamiba korirasawo, siribarasawo, aogi yabatasawo, yarasawo, kabirasawo, a'norasawo, amato puma kikibewe. 13 Pigoya, a'ya'ma na kiye kina'mi ntugawama nkagowaipa ka ka aborakiye. Piya, ainti tabe kanabipa yakutasa agowaipa aborakiye. Eya, pi tabe yaku kaemagina, yogama nkagowapa aogiyenawo aya pumabaya aborakiye. 14 Pigoya, ka'waina pi mparuta kiyekana yakunkamaba kampa tawaenta uwa waiyekanaba, aogi ikanka mpaekiye. 15 Piya, to ka'wainanta yakunkama tawaeyakanaba, ikankapa kampa maeyakana, aewapa ao'maema yakupisa iso'atama uwa au'ikiye.
Wasanama nkageba a-nkasagayuyiyo
16 We, tigeba Koti nkaota nama miyegana, Koti Nkawamusa'ama tikapi miyaba miye. Pikaba kampa abintawa, a. 17 Pigoya, tigeba Koti mpono nama mpimagiri, pipa aota nama mpintawe. Pika ka'waina aeba Koti ntamapa ata potakibemipa, Koti aepa antotapa ata potama kaikiye.
18 Tigeba tigutimpapa amiyo'enaba a-piyo. Piya, tigetisa ka'waina aeba: Wasanama kamana aogima abo ntagaranawema napiyemipa, pi ntapiyenaba kasano. Eya, mampabisaena kampa abe kina kanta puma mintanaba, taga abikenaenaba inatisa maeyano. 19 We, mabisa napiyenaba Koti nkaobipa aibo'enawe. Pika mono isa'amaba kapa maya iye:
Napiyenayaga kina'miba igewaintana pegana, Kotiba ige'wai ntapiyenarasa a'wae puma ko pawaitaye, iye.
20 Piya untana to kapa maya iye:
Wa'ega aeba wasanami ntapi napiyena abemipa, anagiyena kanta puwaye, iye.
21 Pika abima, mabisa kina'mi nkigeba a-mpaete iyeno. We, a'ya'maenaba tigeti Kotiba ataye. 22 Piya, Porontepe, Aporope, Pitape, mabisaenabe, aoganta'enabe, purinta'enabe, waintintanabe, aborakenaenabe, a'ya'maenaba Kotiba tiyo'maema aborantipa, tige'enawe. 23 We, tigeba Karaisitintanarawa, Karaisitiba Kotintanawe.