2
Aposoro kina'mi Poroge ka'ena puntawe
Pigoya, nagisarisa tarawa tarawaki tumpaema kabu a'ya poga, naeba to a'wae puma Yerusaremi kumati intuwe. Piya, Panabasiba nababoga, Taitasi ababute kaga intune. Piya, Kotiba kamana uma aboranamegi abite imagi, to marisa kina uwaimo mpono kamanapa naeba uma aborawaitantuwe. Eya, ige wainta kiye kina'amana uwaimima, pai punto ntugabe iba po ntuganepe a'yugu pusanaga uma aborawaimintuwe. Pigoya, Taitasiba naege inti, aeba Kariki yagarawe. We: Pika au kasama Yuta kina'mi nkara'ena potaomaba, kampa unatantine. Kampaye. Piya, ka'isa kumpari kina, mono kina kanta puma miye kina, igeba kakama kanama ampa pai'magini: Au kasao, untawe. Igeba ampa pai'ma Karaisiti Isu agoyaena tamomentana kunki agama, paisa ago kamana'ama amentapinti tatama iga'na puratakena puntawe. Piya pugu, taeba ka yaganto kamana'waipa kampa aega'ma abuntune. Kampaye. Piya, mono kamana'ama nkago kamparaga pusanaga tigeti waiyenema, taeba ige kamanapa kampa aega'ma abintune.
Pigoya, mono kiye igi wainta kina'miba, igeba kamana kasa'enagaba kampa amato puma unamintane. We, ige waintika kampa naekuruba puntuwe. Piya, wasana intapera tumintapera Koti nkaobi ka kanara mintawe. Eya, igeba kasa'enagaba kampa unamintawe. Piya, Kotiba Pita: Yuta kina'miti wama mono uwaimoma, otantisa puma: Namu'isa kina'miti wama monopa aborawaimoma, unataogini agantawe. Piya, Pita Yuta kina'mi nkibakapi aposoro yugara otanti ntagaramaba pabiyama naeka namu'isa kina'miti wama aposoro yugara unatantine. Pigoya, tabe igi wainta kina Yemisiwa, Pitawa, Yoniwa suma, igeba Koti awagaena namima yogara unatantintanaba agamagini, igeba Panabasike naeke iya tasimima ka tantabarima, tasigepa: To marisa kina'miti wama yoga pisoma, urasitama, igewaika: Taeba Yuta kina'miti yoga pukune, untawe. 10 Pigoya, igeba mayama to ka kamana untawe: Tigeba kusi kina'mikaba aogima ntapima iyo'maeyiyoma, urataugu, naeba pintanagaba nabugaoga, esegima yogaba puntuwe.
Pita nkaibo'ena Poro aborantiye
11 Pigoya, aintiba Pita kanama Antiyoki kumati aborama ata poga, naeba ae aobi kamana'wa akayuntuwe. 12 Piya, paipa Yemisi nkaokina'miba kampa aborauguna, aeba to marisa kina'miti atokaema naninta naogini, aborauguna aeba Yuta kina'mikaba aekuru pumagina, igepa itate abira mintantiye. 13 Piya pogini, to ka'isa Yuta kina'miba aeti atokaema kaga kumpariyena puguna, Panabasiba aewape kumpari napiyenawaipa maema kaga puntiye. 14 Piya pugu, naeba agauwapa, igeba taga mpono kamanakaba kampa arupu puma nasugu, igategi, ige iyobi Pitapa mayama omintuwe: We, kaeba Yuta yagaramaga to kina'mintana iyega'ma mima Yuta kina kantaba kampa pempeka, ayamabaya kaeba to marisa kinapa: Yuta kina'mi pesantanaba piyoma, esegima uwaimene, a, uma abigantuwe.
Yuta kinape to marisa kinape imatiti piginaba i'ikiye
15 Pigoya, taeba to marisa agunta kinapisaba kampaye. Taeba Yuta tupisarawe. 16 Pigoya, taeba abintune: Ago kamana aegarami'nakaba: Arupu kinanemaba, Kotiba kampa otanta, Karaisiti Isuti amatiti pukibi'naka: Arupu kinanema, otaye. Pipa abintune. Piya, ago kamana aegarakena yugawanane. Taegeba Karaisititi tamatiti pompentanaraka arupu kina aborakenaga Karaisiti Isupa aegarantune. We, ago kamana aegarakena yugarasaba arupu yagaraba kapa kampa aborakiye. Kampaye. 17 Pigoya, taeba Karaisititi tamatiti puma arupu kina aborakenaga, tagu'amaba to marisa agunta kina kanta puma miyompenema abompeka, taeba: Karaisitiba to aguntaena aboranti ntagarawema, ukuna, a. Pipa kampaye. 18 We, naeba kaitantontanaba to kakeba ituru pukubopa, pipa taga kamana akayukena yagara torebata aborakuwe. 19 Piya, ago kamana'amaba agonepa aboraoga, pi kamana'amati pu'wantoka Kotiti atokaema miyekanaba toba iga'naba kampa punatakiye. 20 Eya, naeba maripora Karaisitige itanataugu purintuwe. Piya puma, ibaba naenepa kampa agauwe. Kampaye. Karaisiti aeba nagupinti e'wasaenayaga mintiye. Piya, ibaba a'ya'ma mabi nasikenaenanepa namatiti'ena manane. Eya, Koti Ntagarawamaba agu kao'ena punatama naeka aumawapa kaintegi, ibaba aeti namatiti puma mintuwe. 21 Piya, naeba Koti nkawagaenawapa kampa kasuwe. Kampaye. We, ago kamana'amaba kanara arupu kina aboraratasinta, Karaisitiba uwa purintesine.