4
Kumpari kina'mi kamanane
Pigoya, Awamusa'amaba maya uma aogima aboraye: Nagarikena yagaba agarosakanaba, ka'isa kina'miba amiyo puwaitakibi nkawamusapa aega'ma kewama kamanapa abima, imatiti'enawaipa ikabitakibewe, iye. Eya, kumpari kina'miba igeba aborama meto'ena puma paibuwaitakibewe. Pi kumpari kina'mi ntapiyenaba yaku tamisa pekini, igeba waya maekenaenaba akunkitamagini, ka'isa nanintaba: A-ntaiyoma, uwaitakibewe. We, Kotiba aeba tamatiti puma taga kamana'wapa abompe kina'miteka pi ntanintaba aborantegi, taeba ta'mu potama maema nakana kanarasakiye. Eya, a'ya'maenaba Kotiba aogiyena pumarantine. Piya, taeba maema Kotiti ta'mu potaompepa, pipa kaikenaenaba kampaye. Eya, Koti kamana'amage nunamurempage aborama aota atagina aogi piye.
Timoti yogara otanti kamanane
Pigoya, pi yo kamanapa mono kina uwaimikibempepa, kaeba aogi Karaisiti Isu ntuga yagara mikibene. Eya, tamatiti kamana'amabe aogi aegarampe mpono'amabe kao'maema esegi pugatakana anosakibene. Piya, kaeba i'ni kamanape a'yugu amani kamanape kakabitamagina, Kotintanaba aega'ma puma miyo. Piya, tau'ama ntuga pukenaenaba aeba aro ntagantoba tao'maeye. We, Koti kanta puma mikenaenaba tabera tao'maeye. Eya, pipa ibaba mampara tao'maeyamikana, aintiba mantabinti to kakema tao'maekiye. Pi kamanapa tagane. A'ya'ma kinapa abibebe pesinta kanara pesine. 10 Piya, Koti kanta puma e'wasaena yaga mikenaga taeba araga ntugaba pune. Piya, taeba e'wasa Kotiti tamatiti puma utaratanti ntanagaba aobi pune. Eya, aeba a'ya'ma kina'miteka tau'ikena yugaba pumagina, aeti tamatiti pompe kina'mite tau'ikena yagarawe.
11 Kaeba pi yo kamanapa wawayapa uwaimima, puwaiyakegini aegaraiyo. 12 Kaeba aogi yuga pekini, igeba kagapa: Masimabi miyenema, napimagini kageba a-mpaete tumiyo. We, aogi kamanakatasabe, mikenaenagatasabe, agu kao'enagatasabe, kamatiti'enagatasabe, nare ntare puma mikenaenagatasabe, kepa mono kinapa aogima i'ma iyako. 13 Kaeba naobi puma mintanapa, akiyenabi mono kamanapa aisumagina, wasanaba mono uwaimimagina, kepa aogima i'iyako. 14 Pigoya, pai monota kabiyume kina'miba poropete kina'mi kamanapa aega'ma yogarapa iyapa ka'nota atauguna, Kotiba esegiyenaba kamintine. Pika a-nkuwasuwaba po. 15 A'ya'ma yaga kaeba yogagata aogima kabima mima au'wapa aborakini, a'ya'ma kina'miba kagaigina aogi pikiye. 16 Piya, kaeka pempentanarapa aogima kabima mima, wasanaba puwaiyakikenaenarapa kabiyo. Eya, pikaba esegi yuga po. Piya pukibempepa, kaegape kae kamana abe kina'mipe kaga ti'ikenaenama nkau'wapa aborakibene.