5
Gumesisi netakumú goní oketamó
* Lekelikumú láa liki lamaná likago gelekuke ininá okuve: Lekelitoka moko netá haitolímini numuká vetitoka utó amoakalímini utó onoimó nene gipalámo amelahini venalagi mihina iaká niasive liki lakumú noluve. Itó lekeza netá nenémináa utó onoimó nene lokovoza hiliki lukugupeló gilisá amahe. Lá niake monó vegená noune liki lukugupe aliki otiaká niamó nene etamive. Lekeza miluma giliki lokovoza heleaká noi netá aleaká noi vema nene ali ahulitatanazo. Neza nugupetunú hotó nouke nigika lekelitoka nego ámina netá loló i vemú nene vogalatikú noukegitana láa loko lo hukumó: Lekeza alegesá iki niiko, itó neza nigikatunú gele nolukumugo, Guivahani Izesuni agulizató itó aí zámuzaló ámina ve nene holutikutí amisili ahulataze. Lá niiki ámina ve nene agupegú miluma geleoko eza litaha agika ahulokiko Guivahani Izesuni gamena alitokiko ámina vémini amenía aseva zetatihe liki Satani agizakú milatave loko nololeketuve.
* Monotegi vegená noune liki lukugupetini aliki itiaká niamó nenemú gulugo golesa oaká noive. Iza ekesaláa nene netá komámo izavagú holokago gizi vatí amó nene ekesá o asú oaká noimó nene gelemahe. * Nenemú ekesalagi ve nene gizaká iki alími ahulikiko, noviko, gihila lagámini lilí ilo. Lekelí ekesá netatini mota gilato asú okamóma neve. Leza Zuta ve avotegini asenini zeketakumú gele minoaká holisi nene sipsip iza nanogo numutegutí ekesá netá ahulo asú okunike ekesá netá nomi peleti noaká nouháza, lelí asele zelimiaká sipsip iza Kilistoni nene lelí lihimamule liki apilinamóma nenazo, * nenémini holisiváa minatune loko musi netá hokolizá nenémini ekesá netala ahulo asú okinake, mokoná netalímini gihiláa itó gakó gihila lagáminigó ekesá netala nomimó nene ale mininake holisiváa minatune.
Mokoló vegená ahuloketatune
Neza luhuva netá makó gozapá láa loko gizo lukumumóma neve: Lekeza mokoló vegenaki nosá gitigi nímaní iki apiziki minamilo, loko loleketonoumóma neve. 10 Láa loko lumó nene monó gelema vegenalitini mokoló vehe itó makolímini netató ánigo lamaná oaká vehe, itó guminaló vehe itó gipe lakegusani lugeha netá ale miniaká nia vehe, keikumú lamumóma neve. Keí nene mikasi ahulatuni zupahé ahuloketatunitó niave. 11 Neza néminokomú gizo lukumumóma neve: Monó nogili ve likigivetipo makolímo mokoló mohona itihe itó makolímini netató ánigo lamaná oaká ve noitihe, itó gipe lakegusani lugeha netató minatihe, itó vegená kemegeka kamagaka litihe itó negi nagamitokó mohona itihe, itó gumina vaukalokó mohona iti ve nenémináagi apiziki miniki nosánetá namitave loko loleketonoumóma neve. 12-13  * Leza monó gelemiki hetoka mina vegenakumú gakó lo hukoketosá nene lelí hoza nomive. Lekeza holutikú monó nigele vegená keí lihimáinímini gakolamú litamó nene lamaná inogo ive. Itó hetoka nia vegenalitini lihimáinímini gakoláa nene Ómasímo linogo ive. Nenemú monokú gakó láa liki luhuva gizinamó nene gili minalo:
Vegená golesa ahulikimikiko holutikú minamino.
* 5:1 Gapo 22:30 * 5:6 Gal 5:9 * 5:7 Gá 12:5 * 5:8 Gá 13:7; Gapo 16:3 * 5:12-13 Gapo 13:5, 17:7