3
Lelikumú Ómasiloka lilo
Nigivénegita, gakó makó lo asú oko lo likimitoze, gililo. Guivahanímini gakó nene puu loko vitive loko, itó lekelitoka utó okago gihila zimó nene áminagó oko vegená makotoka gihila zitive loko lelikumú Ómasiloka lilo. Itó vegená makolite monó nene avasavagi gili asú isá amanazo, kigika golesagi vegená lihimáinigi vegenalitini kigizakutí akagá oletative liki Ómasiloka numuna lilo.
Guivahanímo lokago alévolé oaká i vémo luhusatini ale kii loleketoko ve golesámo lekelémo golesa okative loko lekelémo vatí oko alata mololeketanogo ive. Lekeza nene gakó loleketunimó nene gili aliaká niakumú itó gili aliiki ámegetiki minatakumú Guivahaniloka gímizekamole loko lekelikumú lagata losi geleminogo une.
Guivahanímo likigika ale vávani iko, Ómasímo agika lekemeaká noikú itó Kilistó alévolé oko oko moloko ikú miní amitave loko Ómasiloka noluve.
Hoza alemoko zogozogo vizeaká gakó
Nigivénegita, Guivahani Izesu Kilistoni agulizató nene hoza gakó láa loko nololeketune: Izesuni vegenala zuha luguhá nenete gakó lo lukumuható iki gímizemake, hoza alemake, gopa miniaká niave. Nene vegenaki apiziki minamilo. Leza lekelitoka vuni zupa nene gapo veleleketoko hoza aleaká unimó nene mota gilinave. Lekeza ámináminiki lémegetalo. Leza lekelitoka nene hanuva minosá amuháma neve. Lekelitokatí nosánetá meinaváa nomimó hanuva noloko vova vova amuháma neve. Nagá zeko ale nominuko goselé lekepelekative loko lugupeló netá meina hizitune loko únaká neteká miluma hoza aleaká unimóma neve. Itó lekelitokatí nosánetá alitave loko lo hukoletonoimóma nemóza, mogonáa lekelepizunike lelí ligizakagú lisatave loko hoza lá oko aleaká unimó neve. 10 Lekelitoka minunike ve makolímo hoza alemoko zogozogo vizitimó nene, nosánetá mosimikiko namino loko lo lekemenounimóma neve. 11 Itó imane lekelitokatí gakó makó aliake vegená lugáate kezáini hozanini ahuliake zogozogo viziki ve makolitini hozagú gavakavató mihina iaká niave liki likago gelekune. 12 Vegená nenémináa keza Guivahani Izesu Kilistoni gakotó kagata aleko láa loko noloketune: Keza legesó iki hozáini alikiko, gihila utó iko nataze.
13 Nigivénegita, lekeza mogona lamaná loló oakakumú goselé lekepelemino.
14 Imane pepagú gakó gizo nolukumumó nene makolímo gele ahulokikoma, aí mogonamú giliiki nene ahulikiko, ezáagó minoko avoza hilitize. 15 Nene lova ali amitave loko lamuve. Ligivetehove liiki agata aliki alími vevesalo.
Nónohá zeketa gakó
16 Guivahani eza hulu amelaho gamena gamena haitopaitó suni aleko hulu ale utó oleketino. Guivahani nene lekelitoka minoloko voko minino.
17 Neza Paulona itínasa luhuva nogiza vémini agizakutí luhuva gizoaká nogosanima alekuke nigizanitunú luhuva imane nogizumó nene není anosave loko nene nogizuve. Neza gamena gamena není luhuva lá okogó gizoaká nouve.
18 Guivahanite Izesu Kilistoni nasahilí lekelí mukitoka mino moloko minino.