10
Ageló makolímo pepa koma ale gakinakutí ale atalo minamó
Itó amuzavagi ageló makóma okulumakutí limigo ánigumó nene agupeloka límusi leto voko minamó, itó gotolaló nene hugepa lo minamó, itó avogisaló nene ho silikakéna ahuloko minamó. Itó agisa luga luga nene lapusagitana oko ló guluma oko minamó. Agizakú nene pepa koma makó ale minake nene ale gakinakutí ale atalo minamó. Agisa sogalokatí nene age nagamí amupiló liso minamó. Agisa zamagalokatí nene mikasiloka liso minamó. Lá oko noike laizon akohú galámo anó sipisi molamó nenémini oko gakó napagutí sele litó nene gó galaké 7 nenete konó milamó. Konó milikago, gelekuke gakóini nene luhuva gizanogo nougo, okulumakutí anó lupa makó galinali nenitoka láa loko limimó: Gó galaké 7 keza gakó lamó nene, luhuva gizo molamo. Hanuva gigikagú minino. * Loko lokago age nagamí amupiló itó mikasiloka liso mina agelómámo agizani zamagaloka nene okulumatoka ale otimó. Ale otike mino lúaló moloko alévolé oko minanogo noi vémo okulumatoka itó mikasiuka itó age nagamikú netá matala ale utó molo asú i ve Ómasímini agulizató gakó láa loko lo hukamó: Gamena makó ageva minaminogo une. Ageló nampa 7 áisi pikuli huhu lokiko anó napa molanogo ive. Nene zupahé Ómasímini agepagutí gakó liaká ve keza gelekelé itiki mina vegená nene emane Ómasímo asuguná gakó lo kimimómámini gihiláa utó o asú oko utó inogo ive.
* Loko noligo, okulumakutí anó lupa goí oko gulumóma ámina oko goha utó oake, láa loko lo nimimó: Geza voko age nagamí amupiló itó mikasiló lisoko noi agelómámini agizakutí luhuva netá ale gakinakutí ale atalo minamóma nene alezo. Loko lokago, neza ageló noitoka voko pepa koma ale minamó nene nimitive loko lokugo, láa loko lo nimimó: Alekoko nozo. Nokako, ale gegepaló nomolako nene, himoni nogozamáminoko laga givisitimóza, gigikauka ekesá inogo ive. 10 Loko loake, pepa nene nemekago numó. Nokuke, negepaló nene himoni nogozamáminoko oake, laga imóza, no mikilí okugo, nigikauka ekesá imó. 11 Lá okago, geza vegená mulusi mukí kugupe haitopaitoki itó gakóini haitopaitó itó kugulizaki ve haitopaitó keí sala gakó makó nenegi goha lozo loko lo nimimó.
* 10:5 Gapo 32:40; Tan 12:7 * 10:8 Izi 2:8–3:3