17
Mokoló venakitana apá napámini gakó
* Lá okago, ageló 7 keza lape 7-a ali minamó keitokatí makolímo nenitoka oake, láa loko lo nimimó: Mokoló venakitana apá napama nagamí amupiló nemómámini lihima alinogo ize. Okako, gelepizugo, ánigatane. * Numutó namató kugulizaki ve napa ezagi mokoló mihina iaká amó. Itó numutó namató vegená nenete keza ámina venatokatí nene vain nagamikitana oko mokova mikilí iake, matúini gopa oaká noimó. Nene ánigatane loko lo nemekago, nigika ale viligokago, mikasi gomopalaló nelémoko vimó. Neneloka vená makó ánigumó nene hela netá napa golohá makolímini amupiló minamó. Ámina hela netalímini agupeló agulizá mukí minamó nene Ómasi aleko letoko loaká gakó haitopaitolímini gizikago minamó. Itó ámina netalímini gotoláa 7-a itó sipiváa 10-a minamó. * Itó vená eza gineganeváa nene okohu gó golohá lovimó ale akolo minamó. Itó gonanaliváa nene goli gehanigi meinava iteko mina netá ale guni oko akalamó. Itó agizakú lape makó golitunú lilí amó ale minamó nene, mokovámini golotuváa ulínaka itó netá golesa vaí oko minamó. Itó golihilaló asuguná agulizá Papelonia apá napa numutó namató mokómini itó golotuva netalímini izolahináa nénisi nene nouve liki luhuva gizikago minamó. Itó vená eza Ómasímini apazá vegenala itó Izesutoka gímiziki minamómave liki kipili hele vegenalitini golani nake nake, matuna gopa okago nego, ánigumó.
Ánigokuke, ininá golesa nouke nagata gululusi gulumó. Lá nougo, agelolímo láa loko loká onetamó: Nanamú ininá noane. Neza ámina venalímini mogona itó hela netá napámo agohí geneimó nenémini mogona, itó hela netá napámini gotola 7-a itó sipivala 10-a nenémini mogona itínasa lo utó oko lo gimitoze, gelezo. * Geza hela netá ániganimó nene gozapá agómulagi minamó itína nene noamive. Alika nene aseva nomi galegutí atiginá oko itekoko voko minoko voko golesa o lamaná inogo ive. Itó eza gozapá minamó itó itína nene noaminazo, atiginá oko okiko mikasiuka vegená keza ánigiiki sigaga litanigave. Mikasi utó amitokatí emane alévolé kemetameki nia vegenalitini kugulizáini giza pukugú kugulizá gizi milama vegenalite nenémini inigave.
Itó itína kigika koló omina vegenalitegó ámina anozámini mogona giliakató neve. Gotola 7 keza ámina venámámo ase hizeko nomina agoka 7 nenetini avevezaha neve. 10 Itó agoka 7 nene kugulizaki ve napa 7-atini avevezaha niave. Keikutí kugulizaki ve 5 keza haha ikamóza, makó nene itína hanuva noive. Makó nene minoko utó okoko gamena ahaváisí minative loko lotonoimóma neve. 11 Hela netá napa gozapá minamó itó itína gamena nene noamimó áisi nene kugulizaki ve napa 7 keitoka miní amekiko, nampáini nene 8 inogo ive. Lá okiko, eza minoko lapuluva oakakú nene vo holanogo ive.
12  * Itó sipiva 10-a ániganimó nene kugulizaki ve napa 10 keí avevezaha niave. Keza gizapa oaká zámuza velesá alinamamóma neve. Kugulizaki ve minata zámuza nene apí iki hela netámagi gamena alínipáisí alinigave. 13 Keza geleakáini hamó minokiko, hela netá napamámini gelekeleláa itiki gizapa oaká zámuzáini nene aí agizakú milanigave. 14 Lá niiki Ómasímini sipsip akaleva nene lova ali amiki minanigave. Lá niko sipsip iza akaleva áisi nene guivahanitini ve uvóipo itó kugulizaki vetini ve uvóipo noinazo, eza nene amuza moloko kehelú inogo ive. Lá noiko, áisi nene kelémo etó okoko alesa molo kemekiko, aitoka alévolé iki gímize vegená nene ezagi apiziki minanigave.
15 Loko loake, láa loko miní ameko lo nimimó: Nagamí napa nene mokoló vená eza agilikaloka noigo ániganimó nenémo numutó namató vegená kugupe haitopaitó itó mulusi haitopaitó itó haitopaitó konoki vegenalitini avevezaha noive. 16 Itó sipivala 10 ániganimó nene kugulizaki ve napa 10-agi itó hela netá napamagi nene mokoló venáma mukahá apiliiki ahelú ikiko, agupe zapakó minoko helekiko, mémela nikiko, lumáa nene lolímo lanogo ive. 17 Lá itimó nene, hanuva ma aminogo ive. Ómasímo kigikagú ale vávani okiko, eza agata gilimoláa nene gili aliiki kigika hamó nominiko, gizapa oaká zámuzáini nene hela netámámini agizakú mili asú iiki aí gelekelela minanigave. Lá niko, Ómasímini gakó nene alévolé inogo ive.
18 Itó vená makó ániganimó nene numuni apá napámini avevezaha noive. Ámina apá nenémo nene numutó namató kugulizaki vetini apá gotola loló okiko gelekelé itiki minatave loko nenémini zámuza aleneive, loko limó.
* 17:1 Zel 51:13 * 17:2 Isa 23:17; Zel 51:7 * 17:4 Zel 51:7 * 17:8 Tan 7:7; Ali 11:7; Age 69:28; Ali 13:8 * 17:12 Tan 7:24