19
Lá okago neza okulumakutí vegená mulusi sipisi keí konó lupa napa gulumó. Keza láa liki lamó: Haleluia. Ómasi agepoka lilo. Lugutó vizeaká itó gonanalivagi lapaná itó zámuzala helisalagi minamó nene Ómasímini mututoni neve. * Áisi nene lihimatémini meinaváa kemeaká hoza alekago gihiláa lelegí oko utó okave. Mokoló vená napa eza numutó namató ve mokoló mogona apí o kimike kelémo lapuluva oaká i venámámini lihima nekisáa apasamó. Lá noike gelekelé vegenala zuha kipili helemómámini golanímini lihima aitoka minamó nene apasokave liki lamó. * Liki liake Ómasi agepoka lilo liki goha liki goha liki apá napamaló ló lokilaváa iteva iteva oko mino lúaló moloko minanogo ive liki lamó. Itó monokú olotiva ve 24 itó alévolé oko minoaká netá 4-a keza kalapusa hiziki Ómasi gonanalivagi siató noi ve agepoka lake lamanale, Ómasi agepoka lilo liki lamó.
Ómasímini sipsip akaleva nene vená alemo ami gakó
* Lá okago, gonanalivagi siá minatokatí anó lupa makó láa loko utó imó: Ómasímini gelekelé vegenala zuha lekeza nene agepoka lilo. Limi minamó iti minamó golivala giliki miniaká niamó neneta, agepoka lilo. * Liki likago, neza vegená mulusi nenetini konó lupa goha gulumó nene nagamí lisani napamáminoko sasa loko itó gó pou pou loko nominago, gakó napa láa loko utó imó: Guivahani Ómasile osá amosá ve eza agulizaki vete loló oko gizapa olimiaká hozava utó o lamaná noize, Ómasi agepoka lilo. Ómasímini sipsip akaleva nene vená alemo amiti gamena alitokave, itó vegenala zuha keza aí vená lilí inigi ali vatí ikamó nenazo, nenemú leza logoliza vizeko mulutegú lamaná geleko agulizá ale otitune. Keza mokoná ginegane vové avé loko minamó ali akalatave loko gele kemeneimóma neve. Liki lamó nene Ómasímini apazá vegenala keza vevesiki iki miliki iaká amó nenémo góini loló onoikumú linamó neve.
* Gakó láa loko utó okago, agelolímo gakó makó láa loko lo nimimó: Geza lá oko luhuva gizozo: Ómasímini sipsip iza akaleva nene vená alemo amiti gamenaló nosá lagámini natave loko alesa molo likimi vegenala zuhalita mulutikú lamaná gililo. Loko loake, láa loko limó: Gakó lo nogumumó nene Ómasímini gakó gihiláa lamaná nene lo nogumuve. 10 Loko lo nemekago, nalapusa hizekoko gupá ze amitove loko nougo, óe, lá amo loake, láa loko limó: Néminamo. Neza gelekelé ve gigivekahina gigive gagave Izesú lo utó i gakola ali gikitiki ali miniaká nia vegenalitini kigivéipina nouve. Ómasigó gupá ze amezo. Izesú lo utó i gakó nenémo Ómasímini agepagutí liaká a ve kelémo vávani igo alika utó iti netakumú liaká amóma neve, loko limó.
Gizopa hosi iza amegesaló mina vémini gakó
11  * Lá okago, neza nogómula ahulo moloko ánigumó nene okulumá koló okago, hosi iza gizopa makó nego ánigumó. Ámina hosi izámini amupiló mina vémini agulizala nene litokó minoaká itó gakó gihiláa loaká ve eza lihimámini meinava kemeaká hoza itó lovavagi hozava ale gopa amoko ale hee lokogó aleaká noive. 12  * Agómula gihiláa nene ló guluma oko minamó. Itó gotolaloka nene kugulizaki ve napatini akilí mukí hitoake minamó. Itó agulizá luhuváa minamó nene ezáagó gatoko geleaká noive. 13 Ginegane hána nene golani hilimikago minamó itó agulizá nene Ómasímini agepagú gakotó mina veve liki milamó. 14 Eza novigo, okulumakutí gimisigi ve mulusi napa mukí gineganéini mokoná vové aveláa luhi minake, hosi iza mokonalitini kemegesaló itiki miniake ámegetiki vamó. 15  * Agepagutí nene sopolo hána sánevetaláa makó ite minamó. Nenetunú nene numutó namató vegená kepeleko kiviligitive, itó aeni hánusa makó ale minoko gizapa oketanogo ive, itó Ómasi osá amosá vémini mukahá golesa ale utó moloko lihimáini apasoaká hoza alinogo ive. 16 Gineganeló itó humailaló agulizá luhuva nene kugulizaki vetini agulizaki ve itó guivahanitini guivahanive loko gizokago minamó.
17  * Lá okago, neza nogómula ahulo moloko ageló makó homámini lapanató oteneigo ánigumó. Mukí nama nene vogalaló vigá igá niago, mukitoka gakó napagutí sele lo kimike limó: Ómasímo ló gehani napa nogizaze, iki alegesá ilo. 18 Lá niiki kugulizaki ve napatini kugupe mémeláini itó ami gizapa vetini kugupe mémeláini itó ve alévoleláa keí kugupe mémela itó hosi izatini itó lova véinitini kugupe mémela itó ve mukilitini gelekelé izegipáini itó nagakú minamake hanuva minamoláa iti minamó limi mina vegenalitini kugupe mémeláini nataze loko limó.
19 Lá okago, neza hela netá napama itó numutó namató vetini kugulizaki véini itó izegipa kugunamotamóini iki alegesá iake niago ánigumó. Keza nene hosi iza gizopámini amegesaló mina vegi izegipala agunamotamolagi lova ale kimitune liki anitemó. 20  * Itó hela netá napamagi itó gakó lole ale ve sozámini eza nene akohú netámámini avogisaló alévolé suni haitopaitolímini ali vegi nene kigizató alemó. Ámina gakó lole ale ve sozámini nenémo amunaló emane hela netalímini agulizá luhuva ali minamoláa itó vogunahanaló kalapusa hiziki agepoka liaká amoláa nene ámina alévolé suni alike kigika ale gopa oketamóma neve. Ezagi hela netá napagi kogómulagi niasigo kelémoake lolagi nagamilagú gihuká gehani ló loko noikú ahulokimikago lemesimó. 21 Limikasigo, kugunamotamoláa nene hosi iza gizopámini amegesaló mina vémini agepagutí sopolo hána sánevetaláa nenémo kepele gesá imó. Lá okago, mukí nama nenete aniteke kugupe mémeláinía niki niki kagatupa imó.
* 19:2 Gapo 32:43 * 19:3 Isa 34:10 * 19:5 Age 115:13 * 19:6 Izi 1:24 * 19:9 Mat 22:2-3 * 19:11 Age 96:13; Isa 11:4 * 19:12 Tan 10:6 * 19:15 Age 2:9; Isa 63:3; Ali 14:20 * 19:17 Izi 39:17-20 * 19:20 Ali 13:1-18