LA CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS
COLOSENSES
1
Che co jae Pablo. Che co jae Jesucristo jemimondo Tumpa jei vae rupi. Yanderɨvɨ Timoteo ime vi cua pe oĩ che ndive. Aicuatía cua tupapire Colosas pe pico vae pe. Pe reta vi co jae cherɨvɨ reta. Tumpa peñono tee iyupeguarã, jare piyeyocui cavi Cristo pe. YandeRu Tumpa jare yandeYa Jesucristo tumee peve ipɨacavi jare ipɨacatu.
Pablo uyerure Tumpa pe upurugüɨrovia vae reta re
Numee yasurupai Tumpa pe peré. Jae co yandeYa Jesucristo Tu. Jare jecuaeño nduyerure peré. Cuarãi nduyapo, nduicuaa güive quirãi perovia Cristo Jesús re, jare quirãi peau opaete uñeñono tee Tumpa peguarã vae reta. Pe reta penoi cua mburuau, peãro peĩ piyerovia reve Tumpa umeeta peve vae ramo. Echa'ã Tumpa uñuvatu ma peve ara pe. Pe reta picuaa cua regua, ñee icavi vae piyandu yave. Echa'ã ñee icavi vae añete vae co. Cua ñee jerãcua peve vae jerãcua vi opaete ɨvɨ rupi. Jare opaete que rupi quía quía güɨrovia, jare uyeyocui Tumpa pe pe reta rami. Echa'ã pe reta perovia, jare piyeyocui Tumpa pe, jocua ara Tumpa ipɨacavi regua piyandu güive. Echa'ã picuaa añete co cua ñee. Cua re piyemboe Epafras güi. Epafras uyeyocui Cristo pe ore ndive, jare nduau ete. Jae co penti Cristo jembiocui pepuere perovia catu vae. Jare jae uicuaaca oreve mburuau Espíritu Santo umee peve vae.
Jáeramo ore vi cua nduyandu güive, jecuaeño nduyerure peré. Nduyerure Tumpa pe, jae uicuaaca cavi vaerã peve jei vae. Tumpa tumee peve opaete aracuaa Espíritu pegua, picuaa cavi vaerã jae jei vae. 10 Tumpa tapemborɨ, pico cavi vaerã. Echa'ã pe reta co jae yandeYa imbae. Jare cuarãi pico yave, pembɨyeroviata co yandeYa. Jecuaeño piyeyocui yandeYa pe icavi vae piyapo vae rupi. Jare jecuaeño piyemboe Tumpa re, picuaa cavi ete vaerã. 11 Tumpa tapemɨmɨrãta imbaepuere tuicha ete vae pe, pepɨaguasu vaerã piyerovia reve. 12 Pemee yasurupai yandeRu pe. Echa'ã jae umee ma peve penoi vaerã pembaerã opaete ĩru uñeñono tee Tumpa peguarã vae reta pe uñemeeta vae. Echa'ã cua reta yugüɨreco tembipe pe. 13 YandeRu yanderepɨ ma mbaepuere pɨ̃tumimbi re güɨnoi vae güi, jare yandererova ma Taɨ iporoyocuia pe. Jae uau Taɨ. 14 YandeRu yanderepɨ Taɨ imano rupi, jare yanembɨasa yanembaeyoa reta güi.
Cristo yanembɨpɨacatu ma Tumpa ndive imano rupi
15 Mbaetɨ etei quía uecha Tumpa. Ẽrei Taɨ uicuaaca yandeve quirãi co jae. Taɨ co jae opaete mbaembae uyeyapo vae iYa. 16 Echa'ã jae uyapo opaete. Jae uyapo opaete ara pe oĩ vae jare opaete ɨvɨ pe oĩ vae. Jae uyapo opaete yandepuere yaecha vae jare opaete yandepuere mbae yaecha vae. Jae uyapo opaete mburuvicha reta ara pegua jare ɨvɨ pegua, jare opaete mbaepuere güɨnoi vae. Jae etei uyapo opaete iyupeguarã. 17 Jare jae icoño mai ndei mbae uyeyapo mbove, jare mbaetɨta tẽi mbae ipuere ico jae uyandareco'ã yave jese. 18 Jare upurugüɨrovia vae reta co jae Cristo jete rami, jare Cristo co jae upurugüɨrovia vae reta iñãca rami. Jae co tenondegua vae. Echa'ã jae tenonde voi icove ye ou umanocue vae reta ipɨte güi, jae ico vaerã opaete vae iYarã. 19 Echa'ã Tumpa uipota vae co jae etei ico vaerã Cristo jete pe. 20 Tumpa uipota vae vi co umbɨpɨacatu vaerã jae ndive Cristo rupi opaete ɨvɨ pe ñugüɨnoi vae reta jare opaete ara pe ñugüɨnoi vae reta. Echa'ã umee ma yandeve ipɨacatu Cristo imano rupi curusu re.
21 Jare tenonde yave pe reta mbɨrɨ ete pico Tumpa güi. Echa'ã piyovaichose pepɨa pe Tumpa ndive, jare piyapose icavi mbae vae. Ẽrei añave Cristo pembɨpɨacatu ma Tumpa ndive. 22 Jucuarãi jae uyapo imano rupi cuimbaerã uyeyapo yave. Jare jucuarãi uyapo, peñono tee vaerã iyupeguarã, jare agüɨye vaerã penoi mbaeyoa, jare agüɨye vaerã quía ipuere pembɨjeco mbae re, jae jovai peĩ yave, 23 jecuaeño piñemɨmɨrãta yave jare piñemɨatangãtu yave pepurugüɨrovia re, jare jecuaeño peãro yave piyerovia reve ñee icavi vae rupi uñemee peve vae. Echa'ã pe reta picuaa ñee icavi vae opaete ɨvɨ pegua reta pe jerãcua vae. Jare che vi amɨmbeu ñee icavi vae, jare cuarãi ayeyocui Tumpa pe.
Pablo uyeyocui upurugüɨrovia vae reta pe
24 Añave ayerovia aiporara aĩ peré vae re. Echa'ã aiporara aĩ cherete pe jocua uataño co Cristo jete uiporara vaerã vae. Echa'ã jae jete co jae upurugüɨrovia vae reta. 25 Echa'ã uñemee cheve ayeyocui vaerã upurugüɨrovia vae reta pe. Tumpa etei cheapo jae jembiocuirã, che ayeyocui vaerã peve, jare amɨmbeu vaerã peve opaete Tumpa iñee. 26 Cua co jocua tenonde yave uyecuaa mbae vae. Echa'ã Tumpa uicuaaca'ã etei tenonde yave. Ẽrei añave Tumpa uicuaaca co oñono tee iyupeguarã vae reta pe. 27 Echa'ã Tumpa iquɨrẽɨ uicuaaca chupe reta quirãi cua tenonde yave uyecuaa mbae vae mbaeyecou tuicha vae güɨnoi judío mbae vae reta cotɨ. Jae co Cristo ico pepɨa pe vae. Jáeramo pepuere peãro piyerovia reve Tumpa pembɨyeroviata vae re.
28 Ore vi numɨmbeu Cristo regua. Numbɨaracuaa opaete vae, jare nomboe opaete vae orearacuaa catu reve, opaete vae ipɨrãta vaerã Cristo imbaepuere rupi. 29 Cua jeco pegua che vi aparavɨquɨ aĩ Tumpa pe. Tanta aparavɨquɨ aĩ aiporara reve Cristo imbaepuere rupi. Echa'ã jae tanta uparavɨquɨ oĩ chepɨa pe.