3
Tumpa umee ma peve tecove opa mbae vae Cristo ndive. Jáeramo jecuaeño pepɨa pe piyemɨngueta mbaembae ara pe ñugüɨnoi vae re. Echa'ã joco pe Cristo uguapɨ oĩ Tumpa iyɨpɨ pe iyacata cotɨ. Jecuaeño pepɨa pe piyemɨngueta mbaembae ara pe ñugüɨnoi vae re. Agüɨye jecuaeño pepɨa pe piyemɨngueta mbaembae ɨvɨ pe ñugüɨnoi vae reño. Echa'ã pemano ma ɨvɨ pegua güi, jare perecove añetete vae ime ma oĩ Cristo ndive Tumpa oĩ vae pe. Mbaetɨ quía ipuere uecha. Cristo co jae perecove añetete vae. Cristo uyecuaa ye yave, pe reta vi piyecuaata jare piyeroviata jae ndive.
Teco mai indechi vae jare teco mai ipɨau vae
Jáeramo agüɨye pemaeño icove vaerã jocua teco mai ɨvɨ pegua icavi mbae vae perete pe oĩ vae. Agüɨye piyapo aguasa. Agüɨye pepɨa pe piyemɨngueta icavi mbae vae re. Agüɨye peporopotaiño. Agüɨye pipota icavi mbae vae. Agüɨye pipota ĩru vae reta imbaembae - echa'ã pipota yave, pipota ete ĩru vae reta imbaembae Tumpa güi. Cua icavi mbae vae jeco pegua Tumpa uiporaracata co jae jei vae uyapo'ã vae reta pe. Tenonde yave pe reta vi piyapose cua icavi mbae vae reta. Echa'ã picose jucuarãi piyapo vaerã. Ẽrei añave pemombo piyugüi opaete cua ĩru icavi mbae vae reta. Agüɨye pepochɨ. Agüɨye pearasɨ. Agüɨye piyapo icavi mbae vae piyupe. Agüɨye pere icavi mbae vae piyupe. Agüɨye pemoẽ ñee pɨchɨ̃i vae. Agüɨye peapu piyupe. Echa'ã pemombo ma piyugüi pereco mai indechicue pɨchɨ̃i vae jare icavi mbae vae reta piyapose vae. 10 Jare pipɨsɨ ma teco mai ipɨau vae. Echa'ã cua teco mai ipɨau vae umbɨpɨauta pepɨa pe piyemɨngueta vae, picuaa cavi vaerã Tumpa regua, jare pico vaerã jae jei vae re. Echa'ã Tumpa umee peve cua teco mai ipɨau vae. 11 Jare cua teco mai ipɨau vae güɨnoi vae reta ipɨte pe mbaetɨ ma uyuavɨ uyugüi judío mbae vae jare judío, uñemɨcircuncidaca vae jare uñemɨcircuncidaca mbae vae, ñanaɨgua reta, uyeyocui vae jare uyeyocui mbae vae. Echa'ã jaeño Cristo ico opaete vae ipɨa pe.
12 Tumpa perau, jare peparavo peñono tee vaerã iyupeguarã. Jáeramo pico cavi. Piyeparareco. Pepɨacavi piyupe. Piñemɨmichi piyupe. Pepɨaguasu piyupe. 13 Pemɨaguanta piyupe, jare piyembɨasa, ime yave quía ĩru vae mbae re umbɨjeco vae. Echa'ã yandeYa pembɨasa ma. Jae ramiño vi pe reta piyembɨasa. 14 Jare piyerau. Echa'ã mburuau icavi ete opaete ĩru güi. Echa'ã piyerau yave, pico cavi eteta uyupii penti ramiño. 15 Jare Tumpa ipɨacatu pepɨa pe oĩ vae tuicuaaca peve mbae icavi piyapo vaerã vae. Echa'ã cuarã Tumpa peparavo, pico vaerã penti ramiño. Jare jecuaeño pemee yasurupai Tumpa pe.
16 Ñee Cristo regua jecuaeño tuico pepɨa pe. Piyemboe jare piyembɨaracuaa pearacuaa catu reve. Piyerovia reve pecanta yandeYa pe canta reta yambɨadora pɨpe vae. 17 Jare mbae re piyemɨngueta yave jare mbae piyapo yave, piyemɨngueta jese jare piyapo opaete yandeYa Jesús jee re. Jare jecuaeño pemee yasurupai yandeRu Tumpa pe yandeYa Jesús rupi.
Yayeyocui yandiyupe
18 Cuña reta tuyeyocui ime pe. Echa'ã icavi co jucuarãi uyapo vaerã. Echa'ã güɨrovia ma yandeYa re.
19 Cuimbae reta tuau jembireco, jare agüɨye tipochɨiño chupe.
20 Cunumi reta jare cuñatai reta tuyapo opaete tu jare ichɨ jei vae. Echa'ã cua icavi co yandeYa pe.
21 Tu reta agüɨye tumbɨarasɨiño isambiaɨ reta, agüɨye vaerã isambiaɨ reta umbɨaquɨ.
22 Uyeyocui vae reta tuyapo opaete ipatrón jei vae. Agüɨye tuyeyocui cavi ipatrón pe jae umae oĩ jese yaveño, umbɨyerovia vaerãño. Ipɨaquɨrẽɨ reve tuyeyocui chupe uipɨu reve yandeYa güi. 23 Jare opaete uyapo vae, tuyapo ipɨaquɨrẽɨ reve. Tuyeyocui ipatrón pe, yandeYa pe uyeyocui rami. Echa'ã cuimbae peño'ã uyeyocui oĩ. 24 Jare tuicuaa yandeYa umbɨjecoviata co chupe jocua umeeta chupe vae pe. Echa'ã uyeyocui co oĩ yandeYa Cristo pe. 25 Ẽrei icavi mbae vae uyapo vae pe Tumpa umbɨjecoviata vi icavi mbae vae uyapo vae re. Echa'ã Tumpa uau'ã penti vaeño ĩru vae güi.