2
Yembɨasa icavi ete vae
Jáeramo icavi co ñaneratangãtu ete vaerã yayapɨsaca jese vae re, agüɨye vaerã yapia chugüi. Echa'ã aracae yave Tumpa uyemɨngueta Israel pegua reta pe ángel reta rupi. Ẽrei Israel pegua reta uyapo'ã Tumpa jei vae. Jáeramo Tumpa uiporaraca chupe reta iyoa reta ramo. Echa'ã Tumpa co jae jupi vae. Jae ramiño vi Tumpa uyemɨngueta ma yandeve yembɨasa icavi ete yandeve vae re. Jáeramo uiporaracata yandeve vi, yayapɨsaca'ã yave jese. Echa'ã yandeYa rani imiari cua yembɨasa re, jare yaicuaa añete co uyapɨsaca jese vae reta umɨmbeu yandeve vae rupi. Tumpa etei vi uicuaaca añete co jae reta umɨmbeu yandeve vae. Echa'ã umaeño jese reta uyapo vaerã mɨacañɨ reta uecha vae reta uicuaa vaerã, jare Tumpa umee chupe reta mbaepuere reta Espíritu Santo rupi jae etei uipota vae rupi.
Jesucristo uyeyapo cuimbaerã
Ángel reta ndarau yugüɨreco mburuvicha retarã ɨvɨ icota vae yayemɨngueta jese vae pe. Ẽrei Tumpa iñee pe yamɨngueta quirãi penti vae jei Tumpa pe cuarãi:
“Yepe tẽi ɨvɨ pegua reta mbaetɨ co mbae,
ẽrei nde ndiyandareco jese reta jare jecuaeño nemborɨ reta.
Añave jae reta imbaepuere michi ete ángel reta imbaepuere güi.
Cuãrai oĩ nde ndipota ramo.
Ẽrei michi peguaño cuarãita oĩ.
Echa'ã tenonde yave nemee Adán pe mbaepuere tuicha vae jare nembutuichaca.
Nde nemee chupe güɨnoi vaerã mbaepuere opaete nde ndiyapo vae re.
Nde nemaeño jese ico vaerã opaete mbaembae juvicharã.”
Jucuarãi jei. Cua uipota jei mbaetɨ co mbae Adán jei vae ñatẽɨ uyapo vae. Ẽrei yaicuaa quirãi añave ɨvɨ pegua reta ndei yugüɨreco opaete mbaembae juvicha retarã. Ẽrei yaicuaa Tumpa umee ma co Jesús pe mbaepuere tuicha vae jare umbɨadoraca. Echa'ã Jesús imbaepuere vi uyeyapo michi ete ángel reta imbaepuere güi, ẽrei michi peguaño. Echa'ã jucuarãi uyeyapo, Jesús umano vaerã opaete ɨvɨ pegua reta re, Tumpa uicuaaca vaerã ipɨacavi co yandeve. 10 Tumpa uyapo opaete, jare jae uyembutuichaca opaete uyapo vae pe. Jae uipota jeta ɨvɨ pegua reta uyeyapo vaerã taɨ retarã jare uyembutuichaca vaerã. Jáeramo icavi chupe Jesús uiporara vaerã. Echa'ã uiporara vae rupi Jesús uepitɨ upurumbɨasa vaerã.
11 Jesús ñaneñono tee Tumpa peguarã, jare yande co jae pentiño Jesús ndive. Jáeramo jae ñanereni tɨvɨ reta. Imara'ã jucuarãi ñanereni vaerã. 12 Echa'ã yamɨngueta Tumpa iñee pe quirãi Jesús jei Tumpa pe cuarãi:
“Che numɨmbeuta cherɨvɨ reta pe.
Yatɨ yave, numbɨadorata canta pɨpe ipɨte pe.”
Jucuarãi jei. 13 Jare jei vi cuarãi:
“Aroviata Tumpa.”
Jare jei vi cuarãi:
“Mase, co aĩ jare ime vi cua pe ñugüɨnoi Tumpa taɨ reta jae umɨĩru che ndive vae.”
Jucuarãi jei.
14 Opaete taɨ reta ɨvɨ pegua reta co. Jáeramo Jesús etei vi uyeyapo ɨvɨ peguarã, imano rupi umɨamɨri vaerã aña guasu. Echa'ã aña guasu güɨnoise mbaepuere mano regua. 15 Cua jeco pegua Jesús ipuere yanderepɨ. Echa'ã ñanemichi güive yaquɨye mano güi. Ẽrei Jesús yandeyora ma cua quɨye güi. 16 Añete co, Jesús ou'ã omborɨ vaerã ángel reta. Ou co omborɨ vaerã Abraham iñemoñaa reta. 17 Jocua uyeyapota Jesús tɨvɨ retarã vae ɨvɨ pegua reta co. Jáeramo icavi co Jesús vi uyeyapo vaerã ɨvɨ peguarã, ipuere vaerã umbai ɨvɨ pegua reta imbaeyoa reta. Jae co sacerdote tenondegua Israel pegua rami. Echa'ã sacerdote tenondegua uique Tumpa oĩ vae pe Israel pegua reta imbaeyoa reta re. Jae ramiño vi Jesús uique Tumpa oĩ vae pe yanderé. Yandepuere yarovia catu. Jae yandeparareco. 18 Echa'ã aña guasu umɨngueta uyavɨca vaerã tẽi chupe. Jáeramo aña guasu yanemɨngueta yave uyavɨca vaerã yandeve, Jesús ipuere yanemborɨ.