PRIMERA CARTA DEL APOSTOL
SAN PEDRO
1
Che co jae Pedro. Che co jae Jesucristo jemimondo. Aicuatía aĩ cua tupapire opaete Israel pegua Ponto jare Galacia jare Capadocia jare Asia jare Bitinia rupi uñemɨai vae reta pe. YandeRu Tumpa peparavo jare ndei ɨvɨ uyeyapo mbove uicuaa pe reta piyeyapota co taɨ retarã. Jare Espíritu Santo peñono tee Tumpa peguarã. Oyoe ma pepɨa Jesucristo jugüɨ pe. Jáeramo añave piyapo Tumpa uipota piyapo vaerã vae. Tumpa tumee peve jeta ete ipɨacavi jare ipɨacatu.
Ñaãro ñaĩ yayerovia reve
Tuyembɨadoraca Tumpa. Jae co yandeYa Jesucristo Tu. Jae yandeparareco ete. Jáeramo yandeyapo taɨ retarã. Jare Jesucristo icove ye ou umanocue vae reta ipɨte güi ramo, añave ñaãro ñaĩ yayerovia reve. Tumpa uñuvatu ma peve ara pe pembaerã. Jocua icavi ete co. Ipuere'ã etei uyepepɨca jare ndarau etei opa. Jare imbaepuere pe Tumpa uyandareco oĩ peré perovia jese ramo. Jáeramo piyembɨasacata. Cua uyecuaata ara taɨcuegua reta pe.
Jáeramo piyerovia ete cua re, yepe tẽi aramoi añave michi pegua pepɨatɨtɨ mbaembae yavai peve vae jeco pegua. Echa'ã cua mbaembae yavai peve vae uicuaacata peve ipɨrãta ra pepurugüɨrovia. Oro yambɨchɨrɨrɨ tata pe, yandepuere vaerã yamombo chugüi iquɨacue, ipõra ete oĩ vaerã oro, yepe tẽi oro opata. Jae ramiño vi Tumpa uipota ipɨrãta ete vaerã pepurugüɨrovia. Echa'ã pepurugüɨrovia icavi ete Tumpa pe oro güi. Jare pepurugüɨrovia ipɨrãta yave, piyembutuichaca eteta co Jesucristo uyecuaa ye yave. Yepe tẽi peecha'ã Jesucristo, ẽrei peau. Yepe tẽi añave peecha'ã, ẽrei perovia jese. Jáeramo piyerovia ete. Tumpa etei umee peve cua yerovia, jare yavai pemɨmbeu cavi vaerã ĩru vae reta pe cua yerovia regua. Jare perovia Jesucristo re ramo, Tumpa umeeta peve piyembɨasaca vaerã.
10 Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae reta uicuatía mbɨacavi Tumpa umeeta peve vae re. Jae reta uipota ete uicuaa yembɨasa uñemeeta peve vae regua, jare upɨrandu ete uyupe jese. 11 Cristo iEspíritu ico jae reta ipɨa pe jare umɨmbeu ndei uyeyapo mbove quirãi Cristo uiporarata jare quirãi taɨcue rupi uyembɨadoracata. Jare jae reta upɨrandu tẽi uyupe mbae ra uipota jei Espíritu Santo jare quirãi yave ra uyeyapota. 12 Tumpa uicuaaca chupe reta jocua uicuatía vae yandeve peguarã co - iyupeguarã'ã co. Jare Jesucristo ombou Espíritu Santo ara güi jemimondo reta pe, jae reta umɨmbeu vaerã peve ñee icavi vae. Jare ángel reta uipota ete uicuaa cua mbaembae regua.
Pico peyoa mbae reve
13 Jáeramo pepɨa pe piyemɨngueta cavi cua re. Piñemoa. Jecuaeñoi peãro piyerovia reve mbɨacavi Jesucristo uyecuaa ye yave uñemeeta peve vae. 14 Pe reta co jae Tumpa taɨ reta. Jáeramo piyapo jae uipota piyapo vaerã vae. Tenonde yave pico pe pere vae reño, picuaa'ã Tumpa ramo. Agüɨye ma pico jucuarãi. 15 Tumpa peparavo, jare Tumpa iyoa mbae vae co. Jáeramo opaete mbae piyapo vae pe pico peyoa mbae reve. 16 Echa'ã Tumpa iñee pe uyecuatía oĩ cuarãi: “Pico peyoa mbae reve” —jei Tumpa—. “Echa'ã che co jae iyoa mbae vae.” Jucuarãi uyecuatía oĩ.
17 Jare pemandúa quirãi piyerure yandeRu pe yave, piyerure peĩ uau'ã penti vaeño ĩru vae güi vae pe. Jae upuruãata opaete vae uyapo vae rupi. Jáeramo cua ɨvɨ pe pico rambueve, pequɨye chugüi. 18 Tenonde yave pe reta pico petenondegua reta iyemboe rupi. Ẽrei mbaerã'ã co pico. Añave Tumpa perepɨ jocua güi. Ẽrei piyerepɨ'ã corepoti jare oro pe. Echa'ã corepoti jare oro opata co. 19 Tumpa perepɨ Cristo jugüɨ pe. Jocua jugüɨ icavi ete Tumpa pe. Echa'ã Cristo uñemee umano vaerã, Israel pegua reta penti ovecha-raɨ icavi ete vae umee Tumpa pe rami. 20 Tumpa uiparavo Cristo umano vaerã ndei ɨvɨ uyeyapo mbove. Ẽrei cua ara taɨcuegua reta pe ramo Cristo ou ɨvɨ pe umano vaerã peré. 21 Jare pe reta perovia Tumpa re Cristo jeco pegua. Echa'ã Tumpa umbɨjecove ye Cristo güeru umanocue vae reta ipɨte güi jare umbɨadoraca ma. Añave perovia ma Tumpa re, jare pepuere peãro piyerovia reve jae perepɨ ete vaerã.
22 Espíritu Santo pemborɨ perovia vaerã añete vae. Jáeramo añave pepɨa uyeyoe jare cua jeco pegua añetete piyerau. Jáeramo jecuaeño piyerau opaete pepɨa reve. 23 Penoi ma tecove ipɨau vae. Cua nunga tecove ou'ã peru jare pesɨ güi. Echa'ã tecove jae reta umee peve vae opata. Ẽrei tecove ipɨau vae ndarau etei opa. Penoi tecove ipɨau vae Tumpa iñee rupi. Tumpa iñee jecuaeño umee tecove jare ndarau etei opa. 24 Tumpa iñee pe uyecuatía oĩ cuarãi:
“Ɨvɨ pegua reta temitɨ reta rami co.
Echa'ã temitɨ ipotɨ yave, ipõra co.
Ẽrei temitɨ umano yave, umano vi ipotɨ.
Jae ramiño vi yepe tẽi ɨvɨ pegua reta uyembutuicha, ẽrei opata co ipɨrãta.
25 Ẽrei yandeYa iñee ndarau etei opa.”
Jucuarãi uyecuatía oĩ. Jare cua co jae ñee icavi vae ĩru vae reta umɨmbeu peve vae.