3
Umenda vae reta tuyugüɨreco cavi uyupii
Jae ramiño vi cuña reta tuyeyocui ime pe. Echa'ã jucuarãi yave, yepe tẽi ime güɨrovia'ã Tumpa iñee, ẽrei aramoi jembireco ipuere güɨroviaca ime pe Tumpa iñee umɨmbeu'ã chupe reve. Echa'ã ime uechata quirãi icavi ico jembireco. Uechata quirãi jembireco ico cavi uipɨu reve, jare quirãi uyapo'ã mbae pɨchɨ̃i vae. Cuña reta agüɨye tuipota tuñemopõra ete mbaembae jete re uyecuaa vae peño. Echa'ã amocue cuña reta uyapɨcatu cavi ía jare oñono iyee mbaembae oro pegua vae jare omonde temimonde jepɨ ete vae uñemopõra vaerã. Ẽrei cuña reta tuipota tuñemopõra icavi vae ipɨa pe oĩ vae pe. Echa'ã jocua mbaembae jete re oĩ vae opata co. Ẽrei icavi vae ipɨa pe oĩ vae ndarau opa. Jáeramo tuñemɨmichi jare agüɨye tuñeengata ime pe. Echa'ã cua icavi ete Tumpa pe. Aracae yave cuña güɨrovia Tumpa re vae reta uñeñono tee Tumpa peguarã, jare jae reta vi uñemopõra icavi vae ipɨa pe oĩ vae pe. Echa'ã jae reta vi uyeyocui ime pe. Sara uyeyocui Abraham pe jare jei chupe: “Cheya.” Jáeramo cuña añave güɨrovia Tumpa re vae reta Sara rami co, icavi vae uyapo reta yave. Jare jucuarãi uyapo yave, ndarau uquɨye mbaembae güi.
Jae ramiño vi cuimbae reta tuyugüɨreco cavi jembireco ndive. Tuyandareco cavi jese jare tumbutuicha. Timandúa quirãi cuimbae ipɨrãta ete cuña güi. Echa'ã Tumpa uyapo cuimbae jare jembireco penti ramiño jare umee mocui reve pe yugüɨreco vaerã ipɨacavi rupi. Cuimbae reta jucuarãi yugüɨreco yave, Tumpa uyapɨsacata iyerure reta re.
Pico cavi uyupii
Cuaño ma tamɨmbeu ye peve. Pico cavi penti ramiño. Pepɨacavi piyupe. Piyerau. Piyeparareco. Piñemɨmichi. Ĩru vae uyapo yave icavi mbae vae peve, agüɨye piyapo icavi mbae vae chupe. Jae ramiño vi ĩru vae uñeengata yave peve, agüɨye piñeengata chupe. Piñeengata vaerãve piyerure Tumpa pe jese, Tumpa uyapo vaerã icavi vae chupe. Echa'ã cuarã Tumpa peparavo, ipuere vaerã uyapo icavi vae peve vi. 10 Tumpa iñee pe uyecuatía oĩ cuarãi:
“Pipota yave pico cavi pepɨacatu reve,
agüɨye pere icavi mbae vae quía pe,
jare agüɨye peapu quía re.
11 Agüɨye piyapo icavi mbae vae.
Jaeño piyapo icavi vae.
Jecuaeño pipota pico cavi pepɨacatu reve.
12 Echa'ã yandeYa jecuaeño umae jupi vae reta re, jare uyapɨsaca iyerure reta re.
Ẽrei umae'ã icavi mbae vae uyapo vae reta re.”
Jucuarãi uyecuatía oĩ.
13 Ndarau ndipo quía uipota uyapo icavi mbae vae peve, pe reta icavi vae jecuaeño piyapo yave. 14 Ẽrei piporara yave jupi vae piyapo ramo, piyerovia. Aramoi ĩru vae reta uipotata pemɨnguɨye. Ẽrei agüɨye pequɨye chugüi reta. Agüɨye piyemambeco jese. 15 Pembɨadora Cristo pepɨa pe. Echa'ã jae co yandeYa. Jare ime yave quía upɨrandu peve maera ra peãro peĩ piyerovia reve vae, jecuaeño piñemɨcuatɨ̃ro pemɨmbeu vaerã chupe piñemɨmichi jare pipɨu reve. 16 Agüɨye piyapo mbae picuaa agüɨyeta tẽi piyapo vae. Jucuarãi yave, ĩru vae reta jei yave icavi mbae vae pecotɨ, imarata co iyapu peré vae re. Echa'ã uicuaata quirãi piyapo icavi vae Cristo re perovia ramo. 17 Tumpa uipota yave, aramoi piporarata icavi vae piyapo vae jeco pegua. Ẽrei cua icavi co. Icavi'ã co piyapo yave icavi mbae vae jare piporara yave jocua jeco pegua. 18 Cristo vi penti veseño uiporara yanembaeyoa reta re. Jae co jupi vae, ẽrei uiporara jupi mbae vae reta imbaeyoa reta re. Jare jucuarãi uiporara yanembɨpɨacatu vaerã Tumpa ndive. Ẽrei yepe tẽi ĩru vae reta uyuca, ẽrei Espíritu Santo umbɨjecove ye güeru umanocue vae reta ipɨte güi. 19 Jayave Cristo oo espíritu rupi uñemɨñee umanocue vae reta ipereso ñugüɨnoi vae pe. 20 Echa'ã jocua umanocue vae reta yugüɨreco Noé ico yave. Jae reta güɨrovia'ã Tumpa jei vae, yepe tẽi Tumpa ipɨaguasu chupe reta jare uãro Noé jocua chalana guasu uyapo oĩ rambueve. Ẽrei mbovɨño oyepe ɨ güi jocua chalana guasu pe. Ochoño uyembɨasaca. 21 Jare jocua penti jaanga co. Jae ramiño vi añave pe reta piyembɨasaca piyembɨbautizaca yave Jesucristo icove ye ou umanocue vae reta ipɨte güi ramo. Pepuere'ã piyembɨasaca piyoe perete vae rupi. Jaeño pepuere piyembɨasaca pipota yave piyapo Tumpa jei piyapo vaerã vae. 22 Jesucristo oo ma ara pe jare ico ma Tumpa iyɨpɨ pe iyacata cotɨ. Ángel reta jare opaete mbaepuere güɨnoi vae reta uyeyocui chupe.