10
Pacuenia Juan tane ángelenë pecobenanucaejava cuyalatobaxutoyo yabara pelivaisi
Icatsia taniji itsaángelnë athëbëvetsica perunaejavatsica. Runaica mapanacuayabetsicaje. Bajarapaángelnë bitso piasaëángelnë. Itarërëbo tuatuajëta najetaruca. Natsimatatsënërutanajetaruca aravalibo. Itabaranaitayotanajetaruca. Pacuenia matacabipijijuameto baitayota, bajarapacuenia itabaranaitayotanajetaruca. Petopabeje pijinia pacuenia isotocotia tsobia, bajarapacuenia cotiatsobia. Cuyalatobaxutoyo baxupatanuca. Pecujuanenia pataxu nataxunutanuca manuameneboxovereca. Petsavenonenia pijinia pataxu nataxunutanuca irajumavereca. Nexata vavajai tsaxuabi ayaijumeta. Pacuenia nevëthë itsa fiaba ayaijume, bajarapacuenia ayaijume. Pevavajaicujinae siete payamaxëbeje najumeta athëbëtatsia. Yamaxë penajumetsicujinae, yaquinaejitsianë picani pajamatabëcuene yabara yamaxë penajumetsijava neyapëtaeyaexana. Itacarajeta athëbëvetsica tanejumaitsijava, jumetaniji. Nejumaitsi athëbëvetsica mapacueniaje:
—Muetsia saya xainare pajamatabëcuene yabara yamaxë penajumetsijava, cayapëtaeyaexana. Pëtsa yaquiname bajarapalivaisi, nejai athëbëvetsica.
Bajaraxuacujinae ángelnë, ponë nataxunutanuca manuameneboxovereca, irajumavereca ata, bajaraponë nacobeyotanuca athëbëabetsia pecujuanenia pacobe. Bajarapaángelnë nacobeyotsiaya jumai tsanucae:
—Dioso, daxitamatacabijavabelianexa peponaponaenë, caecuenia exana mapanacuaje, itaboxo yajava. Nexata caecuenia yajavaexana mapanacuapijicueneje, itaboxopijicuene ata yajava. Caecuenia yajavaexana manuamene ata, manuamenepijicuene ata yajava. Bajaraponë pitabarata najumecapanepaeya cajumaitsijitsiatsi mapacueniaje. Copiapatsijitsia rabaja pacuenia Dioso tajëvelia najamatabëxaina pexanaenexa. Itsa rabaja paepatota siete ángelnë obiana pijatrompeta, bajarapaepatota Dioso jane baja taxuxuabiana pexanaejava pacuenia baja cajena tajëvelia Dioso najamatabëxaina pexanaponaenexa jivijavabelia. Muetsia pexainabuatsilivaisimi itajëtsiana. Copiapatsiana jane baja pacuenia bajayata Dioso tajëvelia najumecapanepaeya jumaitsi profetavimijavabelia, jai tsanucae nacobeyotsiaya ángelnë.
Copiaya pajume jumetaniji athëbëvetsica tanejumaitsijava, bajarapajume icatsia jumetaniji. Nejumaitsi icatsia athëbëvetsica mapacueniaje:
—Ponë ángelnë nataxunutanuca manuameneboxovereca, irajumavereca ata, bajarapaángelnë cujiremelia. Vecuapire pacuyalatobaxutoyo bajarapaángelnë baxupatanuca, nejai athëbëvetsica.
Nexata cujiliajë ángelnë. Vajëtajë nexata tanerajutsinexa bajarapacuyalatobaxutoyo. Bajarapaángelnë nejumaitsi mapacueniaje:
—Ãjã, pire baja. Xaema necuiboxaicaenexa. Pacuenia jabëra xaica, bajara itsi mapacuyalatobaxutoyoje. Itsiata baitsi jane necotsorotuabereca atsaxa tsane, nejai ángelnë.
10 Nexata baja ángelnë bajarapacuyalatobaxutoyo vecuapitajë. Xaniji jane baja. Nexata jane baja cuiboxaicajë. Pacuenia jabëra xaica, bajara itsi. Itsiata baitsi jane taquijonicujinae tacotsorotuabereca atsaxa. 11 Nexata icatsia ángelnë nejumaitsi:
—Tsipaebare pacuenia Dioso sivanajamatabëxaina daxitanacuanëpijivi. Tsipaebare pacuenia Dioso sivanajamatabëxaina daxitaviriajumevi ata. Tsipaebare pacuenia Dioso sivanajamatabëxaina caenacua canacujitsia pevetsinëanë ata, nejai ángelnë.