19
¿Jupi pa cuimbae omombo vaera jembireco?
Jare Jesús opaete cuae jei ma yave, ojo Galilea güi Judea pe Jordán jovaicho pe. Jare jeta yae vae yogüɨraja jaɨcue. Jayave Jesús ombogüera imbaerasɨ vae joco pe ñogüɨnoi vae reta. Yogüeru vi fariseo reta Jesús oia pe. Jae reta oipota tei oyavɨuca chupe. Jae rambue oparandu reta chupe:
—¿Jupi pa cuimbae omombo vaera jembireco oipotagüe mbae jeco pegua?
Jayave Jesús jei chupe reta:
—¿Mbaeti pa pemongueta Tumpa iñee pe quirai Tumpa oyapoɨpɨ yave, oyapo cuimbae jare cuña? —jei—. Jare Tumpa jei corai:
Jae rambue cuimbae oeyata tu jare ichɨ, jare ojota oico vaera jembireco ndive.
Jare mócoi vae oyeapota metei ramiño.
Jocorai jei Tumpa —jei—. Jae rambue mbaeti ma mócoi vae rami. Yogüɨreco metei ramiño. Tumpa omoiru reta rambue, agüɨye quia tomboyao —jei.
Jayave fariseo reta jei ye chupe:
—¿Maera pa Moisés oyócuai cuimbae oicuatía vaera tupapire jembireco omombo vae regua jembireco omombo vaera?
—Moisés omaeño peré pemombo vaera perembireco pepɨatanta rambue —jei Jesús—. Erei Tumpa oyapoɨpɨ yave, mbaeti jocorai —jei—. Jare che jae peve, metei cuimbae ipuere omombo jembireco, cuña aguasa oyapo yave. Erei cuña mbaeti yave oyapo aguasa, cuimbae omombo yave, oñuvanga co menda re omenda yave iru cuña ndive. Jae ramiño vi iru cuimbae omenda yave jocuae cuña oñemombouca vae ndive, jae vi oñuvanga menda re —jei.
10 Jayave Jesús jemimboe reta jei chupe:
—Jocorai yaveño cuimbae ipuere omombo jembireco, mbaeti icavi cuimbae omenda vaera.
11 Erei Jesús jei chupe reta:
—Amogüe vaeño ipuere oicuaa cuae che jae peve vae. Jaeño Tumpa omee oicuaa vaera vae reta ipuere oicuaa —jei—. 12 Echa amogüe vae oa güive ichɨ güi yogüɨreco eunuco retara. Jare amogüe vae yogüɨreco eunuco retara iru vae reta oapiao reta rambue. Jare amogüe vae yogüɨreco eunuco retara jae reta etei oyeapiaouca rambue. Jocorai oyapo reta mboroocuaia ara pegua jeco pegua. Oime yave quia ipuere oicuaa cuae, toicuaa —jei.
Jesús oñono ipo michia reta re
13 Jare amogüe vae güeru Jesús oia pe michia reta, Jesús oñono vaera ipo jese reta jare oyerure vaera Tumpa pe jese reta. Erei jemimboe reta oñeengata güeru vae reta pe. 14 Erei Jesús jei:
—Pemaeño michia reta re yogüeru vaera checotɨ. Echa cuae nunga oyeócuai Tumpa pe mboroocuaia ara pegua pe —jei.
15 Jayave oñono ipo jese reta. Jayave ojo joco güi.
Cuimbae oicocatu vae
16 Jare metei cuimbae ou jei Jesús pe:
—Oporomboe vae, nde ndepɨacavi co. ¿Mbae nunga mbae icavi vae pa ayapota, anoi vaera tecove opa mbae vae? —jei.
17 Jayave Jesús jei chupe:
—¿Maera pa rere cheve: Ndepɨacavi co? Mbaeti quia ipɨacavi, jaeño Tumpa. Erei reipota yave renoi tecove opa mbae vae, eyapo mboroócuai reta —jei.
18 —¿Mbae nunga reta pa? —jei Jesús pe.
Jayave Jesús jei ye chupe:
—Agüɨye eporoyuca. Agüɨye eñuvanga menda re. Agüɨye nemonda. Agüɨye ndeapu iru vae reta re. 19 Eaɨu nderu jare ndesɨ. Jare eaɨu iru vae nde reyeaɨu rami —jei.
20 Jayave cuimbae jei Jesús pe:
—Mbaeti ayavɨ metei ave cuae mboroócuai reta chemichi güive. ¿Mbae pa oata cheve vɨteri ayapo vaera? —jei.
21 Jayave Jesús jei chupe:
—Reipota yave reyapo opaete icavi reyapo vaera vae, ecua emee opaete mbaembae renoi vae corepoti re, jare emee corepoti paravete vae reta pe, jare reicocatuta ara pe. Jayave eyu cherupíe —jei.
22 Erei cuae oendu yave, cuimbae ojo ipɨatɨtɨ reve. Echa jeta mbaembae güɨnoi.
23 Jayave Jesús jei jemimboe reta pe:
—Añete che jae peve, yavai yaeta co oicocatu vae oique vaera mboroocuaia ara pegua pe. 24 Che jae ye peve, yavai yaeta oicocatu vae oique vaera Tumpa iporoocuaia pe, maemɨmba camello jee vae yuu mi jesacua rupi oasa vaera güi —jei.
25 Jesús jemimboe reta cuae oendu yave, ipɨacañɨ yae jare jei:
—Jocorai yave, ¿quia pa ipuere oñemboasauca?
26 Jayave Jesús omae jese reta jare jei:
—Ɨvɨ pegua reta mbaeti ipuere oñemboasa. Erei Tumpa ipuere omboasa reta. Echa Tumpa ipuere oyapo opaete —jei.
27 Jayave Pedro jei chupe:
—Mase, ore opaete mbae roeya, royu vaera nde ndive. ¿Mbae pa rogüɨnoita ore?
28 Jayave Jesús jei jemimboe reta pe:
—Añete che jae peve, che cuimbaera ayeapo vae aguapɨta cheguapɨa pe añemboeteuca vaera, opaete oyeapocavi yave. Jae ramiño vi pe reta che ndive peyu vae peguapɨta doce guapɨa pe, jare pejaata doce atɨ Israel pegua reta —jei—. 29 Jare oime yave quia oeya jo, ani tɨqueɨ reta, ani tɨvɨ reta, ani jeindɨ reta, ani tu, ani ichɨ, ani jembireco, ani imichia reta, ani iɨvɨ reta chereco pegua vae, cien rupi jecoviata co chupe, jare güɨnoita imbaera tecove opa mbae vae —jei—. 30 Erei Tumpa ombotaɨcueta oñemboete vae reta, jare omotenondeta oñemomichi vae reta —jei—.