24
Tumpa jo oyeitɨta
Jayave Jesús oe Tumpa jo güi. Jare jemimboe reta yogüeru oechauca Jesús pe opaete o Tumpa jo pe ñogüɨnoi vae reta. Jare Jesús jei chupe reta:
—¿Pemae pa pei opaete cuae o reta re? Añete che jae peve, ngaraa opɨta metei ave ita iru ita iárambue. Opaete oyeitɨta co —jei.
¿Quiraita pa roicuaa?
Jare Jesús oguapɨ oi rambueve ɨvɨtɨ Oliva re, jemimboe reta yogüeru jae oia pe jare jei chupe, jae retaño jae ndive ñogüɨnoi yave:
—Emombeu oreve, ¿quirai yave pa cuae oyeapota? Jare reyu yeta ma yave, ¿quiraita pa roicuaa? Jare cuae ara reta opata ma yave, ¿quiraita pa roicuaa? —jei reta.
Jayave Jesús jei chupe reta:
—Peñeandu agüɨye vaera petavɨ. Echa yogüeruta jeta cheree pe oñembojeeta vae reta. Jae reta jeita: Che co jae Cristo. Jare ombotavɨta jeta vae —jei—. Oimeta co ñoraro reta coiño pegüi. Oimeta vi ñoraro reta mombɨrɨ pegüi. Peendu yave cuae reta regua, agüɨye peñemambeco. Cuae susere reta oyeapota co. Erei cuae susere reta mbaetita co taɨcuegua vae —jei—. Metei ɨvɨ pegua reta oñorarota ambué ɨvɨ pegua reta ndive, jare mburuvicha reta oñorarota iru mburuvicha reta ndive. Jare oimeta caruai reta jare ɨvɨ ocanata jeta que rupi —jei—. Erei cuae susere reta tenondeguaño co vɨteri —jei—.
Jayave iru vae reta pemoeterengata oiporaraucata peve vae reta pe, jare peyeyucaucata. Jare peñemotareɨucata opaete vae pe chereco pegua —jei—. 10 Jare jeta vae pochɨta oyoupe jare oñomoeterengata jare oñomotareɨta —jei—. 11 Jare jeta oporombotavɨ vae reta jeita: Che co jae metei Tumpa iñee omombeu vae. Jae rambue jae reta ombotavɨta jeta vae —jei—. 12 Jare jeta vae oyapota icavi mbae vae. Jae rambue jeta tenonde yave oporoaɨu vae reta ngaraa ma oporoaɨu —jei—. 13 Erei josa ojo ovae iyapɨ pe vae oñemboasaucata co —jei—. 14 Jare cuae ñee icavi vae Tumpa iporoocuaia pegua jeracuata opaete ɨvɨ rupi opaete tenta pegua reta oicuaa vaera. Jayave cuae ara reta opata co —jei—.
15 Jare peechata icavi mbae vae opaete güɨrocomegua vae oñemboɨ oi o oñeñono tee Tumpa peguara vae pe. Tumpa iñee aracae omombeu vae Daniel jei oimeta co joco pe —jei—. 16 Jayave Judea pe ñogüɨnoi vae reta totecuarai ɨvɨtɨ reta ñogüɨnoia cotɨ. 17 Jare ovapɨa iárambue oi vae agüɨye toique jo pe güɨraja vaera imbaembae —jei—. 18 Jare ico pe oi vae agüɨye tojo ye jo pe, güɨraja vaera iyasoya —jei—. 19 Jare ipurúa vae reta jare omocambu vae reta oiporara yaeta jocuae ara reta pe —jei—. 20 Jare peyerure Tumpa pe agüɨye vaera petecuarai ama oquɨ yave ani mbutuu iara pe —jei—. 21 Echa jocuae ara reta pe ɨvɨ pegua reta oiporara yaeta. Mbaeti jocorai oiporara reta ɨvɨ oyeapo güire, jare ngaraa ye jocorai oiporara reta —jei—. 22 Jare ñandeYa mbaeti yave oipota opa vaera jocuae ara reta, mbaetita tei quia ipuere oico. Erei Tumpa oiparavogüe vae reta jeco pegua opata jocuae ara reta —jei—.
23 Güɨramoi jocuae ara reta pe quia jeita peve: Mase, co oi Cristo, ani jeita: Mase, pee oi Cristo. Jocorai jei yave, agüɨye perovia —jei—. 24 Amogüe oporombotavɨ vae reta jeita: Che co jae Cristo, jare iru oporombotavɨ vae reta jeita: Che co jae Tumpa iñee omombeu vae. Jare jae reta oyapota mɨacañɨ reta, ombotavɨ vaera tei Tumpa oiparavogüe vae reta —jei—. 25 Mase, amombeu ma peve, ndei oyeapo mbove —jei—.
26 Jayave iru vae reta jei yave peve: Mase, oime co ñuu pe oi, agüɨye pecua. Jare iru vae reta jei yave peve: Mase, oime co cuae o pe oi, agüɨye perovia —jei—. 27 Tamojaanga amavera. Echa amavera oyecuaa opaete ara re cuaraɨ oea cotɨ güi cuaraɨ oiquea cotɨ pe. Jae ramiño vi che cuimbaera ayeapo vae ayecuaata opaete vae pe che ayu ye yave —jei—.
28 Omano vae reta ñogüɨnoia pe etei oñemboatɨ chucha reta —jei—.
Cuimbaera oyeapo vae ou yeta
29 Jayave opa oiporara reta jocuae ara reta pe güire, cuaraɨ oñemopɨtumimbita, jare yasɨ ngaraa oesape, jare yasɨtata reta oata ara güi, jare opaete ara re mbaepuere güɨnoi vae reta ocanata —jei—. 30 Jayave mbae oyecuaata ara re. Jocuae oicuaucata ɨvɨ pegua reta pe che cuimbaera ayeapo vae ayu yeta co. Jayave opaete atɨ Israel pegua reta ipɨatɨtɨta jare cherechata ayu amapɨtu reta reve. Che cuimbaera ayeapo vae anoita mbaepuere tuicha vae jare añemboeteucata opaete vae pe —jei—. 31 Jare amondota araɨgua cheve oyeócuai vae reta mimbɨ guasu iñee reve, jae reta güeru vaera aiparavogüe vae reta opaete ɨvɨ rupi güi —jei—.
32 Ñandepuere ñamojaanga ɨva. Peñemboe jese —jei—. Joquɨ yave, peicuaa oyearo co ama oquɨ vaera —jei—. 33 Jae ramiño vi pe reta peecha opaete cuae mbaembae oyeapo ñogüɨnoi yave, peicuaata che coiño yae ma co ai —jei—. 34 Añete che jae peve, cuae tenta pegua reta ngaraa opa omano ndei opaete cuae mbaembae oyeapo mbove —jei—. 35 Ara jare ɨvɨ opata, erei cheñee ngaraa opa —jei—.
36 Erei mbaeti quia oicuaa mbae ara ani mbae ora pe yepe cuae oyeapota, jaeño cheRu. Araɨgua ara pe ñogüɨnoi vae reta mbaeti oicuaa. Che co jae Tumpa Taɨ. Erei che vi mbaeti aicuaa —jei—. 37 Noé oico rambueve, ɨvɨ pegua reta oyapo icavi mbae vae. Jae ramiño vi che cuimbaera ayeapo vae ayu ye yave, ɨvɨ pegua reta oyapota icavi mbae vae —jei—. 38 Ndei ɨporu guasu ou mbove, ɨvɨ pegua reta ocaruñoi jare ocauñoi, jare jecuaeño cuimbae reta omenda cuñatai reta ndive jare tu reta omee tayɨ reta cuimbae reta pe omenda jae ndive vaera. Erei metei ara Noé oique jocuae buque pe —jei—. 39 Jare oyepocouca reta, ɨporu guasu ou yave. Jae rambue ɨporu guasu opa oyuca reta. Jocoraita vi oyeapo che cuimbaera ayeapo vae ayu ye yave —jei—. 40 Jocuae ara mócoi cuimbae oimeta co pe ñogüɨnoi. Metei vae oyererajaucata jare iru vae opɨtata co pe —jei—. 41 Jae ramiño vi mócoi cuña ombaesota ñogüɨnoi metei angúa pe. Metei vae oyererajaucata jare iru vae opɨtata —jei—. 42 Jae rambue jecuaeño peñemocatɨro. Echa mbaeti peicuaa mbae ara ayu yeta. Che co jae peYa —jei—. 43 Aipota peicuaa vaera cuae: Metei o iya oicuaa yave mbae ora pe outa ovae imonda vae oñomi vaera imbaembae jo güi, oñemocatɨrota tei jare ngaraa tei omaeño imonda vae re güɨraja vaera imbaembae —jei—. 44 Jae ramiño vi pe reta peñemocatɨro. Echa che cuimbaera ayeapo vae ayu yeta avae mbaeti peñemongueta pei jese yave —jei—.
45 Metei tembiócuai iyaracuaa vae oyapo iya jei chupe oyapo vaera vae. Jare iya omee chupe oico vaera iru jembiócuai reta juvichara, jare omee vaera chupe reta jembiura ara ñavo —jei—. 46 Iya ou ye ovae yave jo pe, oecha yave jocuae jembiócuai oyapo oi iparavɨquɨ, jocuae jembiócuai oyeroviata co —jei—. 47 Añete che jae peve, iya omeeta chupe oñangareco vaera opaete imbaembae re —jei—. 48 Erei güɨramoi tembiócuai oyapo icavi mbae vae jare jei iyeupe ipɨa pe: CheYa ngaraa ou ye raivi. 49 Jare omboɨpɨ oinupa iru tembiócuai reta, jare ocaru jare ocau osavaɨpo vae reta ndive —jei—. 50 Jayave metei ara iya ou yeta ovae jembiócuai oaro mbae reve. Jocuae ora pe etei iya oipocouta —jei—. 51 Jayave iya oiporarauca yaeta chupe jare omondota oico vaera opaete iru oporombotavɨ vae reta ndive. Joco pe jae reta oyaeota jare jai omboquɨrɨrɨuta —jei—.