6
Quirai rembopota vaera paravete vae reta
Jupi vae peyapo yave, agüɨye peyapo opaete vae jovaque jae reta oecha vaeraño. Echa peyapo yave opaete vae jovaque, peRu ara pe oi vae ngaraa omee peve mbae jocuae jupi vae peyapo vae jeco pegua —jei—.
Jae rambue rembopota paravete vae reta yave, agüɨye eyapo oporombotavɨ vae reta oyapo rami. Echa jae reta omondo jenonde judío reta itupao reta pe jare calle reta rupi oñemimbɨ vae, iru vae reta omboete vaera ombopota paravete vae reta yave. Añete che jae peve, jocuae oporombotavɨ vae reta güɨnoi ma imbaera jocorai oyapo rambue —jei—. Erei nde rembopota paravete vae reta yave, agüɨye toicuaa ndepo ndeasu ndepo ndeacatu oyapo vae, agüɨye vaera quia ye oicuaa nde reyapo vae regua. Erei ndeRu oicuaata nde reyapo vɨari vae jare omeeta ndeve mbae opaete vae jovaque —jei—.
Jesús oporomboe yerure re
Jare reyerure Tumpa pe yave, agüɨye eyapo oporombotavɨ vae reta oyapo rami. Echa jae reta oyerure Tumpa pe yave, oipota yae iru vae reta oecha vaera. Jae rambue oñemboɨ judío reta itupao reta pe jare calle reta pe oyerure Tumpa pe yave. Añete che jae peve, jocuae oporombotavɨ vae reta güɨnoi ma imbaera jocorai oyapo rambue —jei—. Erei nde reyerure Tumpa pe yave, eique ndero pe jare eñoquenda onque. Jayave eyerure ndeRu pe iru vae reta oicuaa mbae reve. Jare ndeRu oicuaata nde reyapo vɨari vae jare omeeta ndeve mbae opaete vae jovaque —jei—.
Erei peyerure Tumpa pe yave, agüɨye eyapo judío mbae vae reta oyapo rami. Echa jae reta jecuaeño omboaɨcuerecuere jei metei vaeño. Echa oñemongueta tei Tumpa oyeapɨsacata jese reta jocorai oyapo yave —jei—. Jae rambue agüɨye peyapo jae reta oyapo rami. Echa peRu oicuaa mbae oata peve vae ndei peyerure chupe jese mbove —jei—. Jae rambue peyerure Tumpa pe corai: OreRu ara pe oi vae, toñemboeteuca nderee. 10 Tou ndeporoocuaia. Toyeapo neremimbota cuae ɨvɨ pe ara pe oyeapo oi rami. 11 Emee oreve ara ñavo orerembiura. 12 Neɨro oreve orembaeyoa reta re, ore oreɨro oipotagüe iyoa orecotɨ vae pe rami. 13 Jare agüɨye emaeño aña guasu re imiari vaera oreve ore oreyoa vaera. Orerepɨ aña guasu güi. Echa nembae co mboroocuaia. Nde renoi opaete mbaepuere. Opaete vae nemboeteta jecuaecuae aveiño. Amén. Jocorai peyerure —jei—.
14 Echa pe reta peɨro yave iyoa pecotɨ vae reta pe, peRu ara pe oi vae iñɨrota vi peve pembaeyoa reta re —jei—. 15 Erei mbaeti yave peɨro iyoa pecotɨ vae reta pe, peRu ngaraa vi iñɨro peve pembaeyoa reta re —jei—.
Tembíu güi oyecuacu vae reta regua
16 Peyecuacu tembíu güi yave, agüɨye peyapo oporombotavɨ vae reta oyapo rami. Echa jae reta oyecuacu tembíu güi yave, oyecuaa ipɨatɨtɨ yae, iru vae reta oicuaa vaera oyecuacu co ñogüɨnoi tembíu güi. Añete che jae peve, jae reta güɨnoi ma imbaera jocorai oyapo rambue —jei—. 17 Erei nde tembíu güi reyecuacu yave, eyapocavi ndea jare eyuvae, 18 agüɨye vaera iru vae reta oicuaa reyecuacu rei tembíu güi. Jaeño ndeRu oicuaata reyecuacu co rei tembíu güi. NdeRu oicuaata nde reyapo vɨari vae jare omeeta ndeve mbae opaete vae jovaque —jei—.
Peñovatu mbaembae icavi vae peyeupeguara ara pe
19 Agüɨye peñovatu cuae ɨvɨ pe jeta mbaembae icavi vae peyeupeguara. Echa cuae ɨvɨ pe cupii reta güɨrocomegua mbaembae jare iru mbaembae iyuquɨrɨ güɨrocomegua, jare imonda vae reta oique vɨari o pe mbaembae oñomi vaera —jei—. 20 Peñovatu mbaembae icavi vae peyeupeguara ara pe. Echa joco pe ngaraa cupii reta güɨrocomegua vaera mbaembae jare ngaraa mbae iyuquɨrɨ, jare ngaraa imonda vae reta oique vɨari mbaembae oñomi vaera —jei—. 21 Echa peñovatu yave mbaembae icavi vae peyeupeguara ɨvɨ pe, jecuaeño peñemonguetata ɨvɨ pegua re. Erei peñovatu yave mbaembae icavi vae peyeupeguara ara pe, jecuaeño peñemonguetata ara pegua re —jei—.
Tembipe ñanderete pegua
22 Tembipe oique ñanderete pe ñanderesa rupi. Icavi yave nderesa, nderete tɨnɨeta tembipe pe. 23 Erei mbaeti icavi yave nderesa, nderete tɨnɨeta pɨtumimbi pe. Nderete tɨnɨeta tei tembipe pe. Erei tɨnɨe yave pɨtumimbi pe, pɨtumimbi yae co —jei—.
Mócoi iya reta
24 Metei tembiócuai oipota yave oyeócuai mócoi iya reta pe, omotareɨta metei iya jare oaɨuta iru iya, ani oparavɨquɨ cavita metei iya pe jare güɨroɨrota iru iya. Mbaeti pepuere peyeócuai Tumpa pe corepoti peaɨu reve —jei—.
Agüɨye peñemambeco mbaembae re
25 Jae rambue che jae peve, agüɨye peñemambeco mbae re. Agüɨye peñemambeco perembiura re. Jae ramiño vi agüɨye peñemambeco peremimondera re. Ngaraa pepuere peico cavi jecuaeño peñemambeco yave perembiura re, jare perete mbaeti oipota jeta temimonde ipora vae —jei—. 26 Pemae güɨra reta re. Jae reta mbaeti omaetɨ jare mbaeti vi ombaarɨvo. Mbaeti vi oñovatu avati avatío pe. Erei peRu ara pe oi vae omongaru reta. Jare Tumpa peraɨu yae güɨra reta güi —jei—. 27 Güɨramoi peñemambeco peipota tei pepucu rambue. Erei ngaraa etei pepuere peñembocuacuaa pepucu yae vaera peñemambeco jese rambue —jei—.
28 ¿Maera pa peñemambeco peremimondera re? Peñemongueta mbaepotɨ reta re, quirai ocuacuaa reta. Mbaeti oparavɨquɨ reta. Mbaeti vi omaepova reta. 29 Erei che jae peve, mbaepotɨ reta ipora yae Salomón jemimonde ipora yae vae güi. 30 Tumpa omopora yae ñana, yepe tei metei ara ñana oi co pe jare pɨareve pe ócai. Jae rambue Tumpa omeeta co peve peremimondera. Michi co peporogüɨrovia —jei—. 31 Agüɨye peñemambeco mbae re. Agüɨye peñemambeco perembiura re. Jae ramiño vi agüɨye peñemambeco peremimondera re —jei—. 32 Echa opaete ɨvɨ pegua reta oñemambeco cuae mbaembae re. Jare peRu ara pe oi vae oicuaa icavi co penoi vaera opaete cuae mbaembae —jei—. 33 Erei icavi co peipota yae vaera Tumpa iporoocuaia jare peipota vaera peyapo jupi vae Tumpa jupi vae oyapo rami. Jocorai yave, Tumpa omeeta peve opaete cuae mbaembae —jei—. 34 Jae rambue agüɨye peñemambeco pɨareve peguara vae re. Echa pɨareve oyeapo yeta mbae pemambeco vaera. Ara ñavo oyeapo mbaembae pemambeco vaera —jei—.