9
Baxael, asan ángel, cincopijin, nababa trompeta. Jawʉt xan taenx, asan ángel fʉlaek wʉt that poxadik. Me-ama ithaejt jopafʉl wʉt, ja-aechon. Japon ángel chaxduch llave, pinamʉthfafapijax. Japox mʉtht chinax matduka-el. Japallavetat fafaton pinamʉth. Do jawʉt, japamʉthxotsin xabich itnum nakolin. Me-ama lul pinjiyax lautas wʉt, xabich itnum wʉt, ja-aechox. Japox itnum it-el thatbaxo juimt matkoipijin itkʉa'nikaliajwa. Japa-itnumxot xabich pin-iakola sui' nakola. Potʉajnʉcha japi sui' xajʉp. Japi sui' tʉa-epi. Samata, xajʉpi jiw pajlaliajwa. Me-ama afʉ, kabʉan-aech japi sui'. Japi sui' jʉmtis: “¡Nabej tabejs pola, naexbej, naechanbej! ¡Dios pejsellotat jiw makmarka-esalpi, japikal tabejde!” —tis, japi sui' to'as wʉt. Japi sui' tapae-esal, jiw pajal wʉt jiw chatʉpaliajwa. Pe japi sui' tapaeis, jiw pajal wʉt cinco juimtje xabich xaenkaliajwa. Me-ama afʉ piafda wʉt, jaxae-aech japi sui'.
Jiw, pajlasi, nejchaxoelaxael: “¡Xan xabich nawexaenk. Samata, tʉpasian kaes pejme paxaechax boejtaeflasamatan!” —chiyaxaeli, nejchaxoel wʉt. Pe Dios tapaeyaxil japi jiw chatʉpaliajwa.
Japi sui' kawaei kabʉan-aech. Patiyaxan xafafaspi. Me-ama nabeyax poxade fʉlaeliajwa wʉt, ja-aech japi sui'. Sui' pejmatnaetanxot, me-ama orocorona matlʉa'a wʉt, jamatnae-aechi. Sui' pejxubej, me-ama jiwxu wʉt, jaxu-aechi. Japi sui' lakasnikbej. Me-ama watho' lakasnikpi, jala-aech japi sui'. Sui' pejbʉa'anbej, me-ama nuthbʉa'an wʉt, jabʉa'-aechi. Japi sui' chanlaelabej pabok, xʉa'las wʉt xakolasamatas. Pejba'anbej xabich thiaxan-el. Me-ama kawaei zorra xadadʉk wʉt, nabeliajwa fol wʉt, jaba'thia-aech japi sui'. 10 Tʉa-ebejpi. Me-ama afʉ, jatʉa-e-aechi. Japi sui' pejtʉa-etat pajal wʉt, jiw wexaenkaxaes cinco juimtje. 11 Ángel, pinamʉth tataeflan, chinax matduka-elmʉth, japon japi sui' tato'al. Hebreojametat japon ángel pawʉl Abadón. Griegojametat pawʉlon Apolión.
12 Matxoelapijax babijax toep. Pefʉk we'p koleyax babijax pasliajwa ampathatat.
13 Pejme asan ángel, seispijin, nababa trompeta. Do jawʉt, jʉmtaenxbej jamekal, jʉm-aech wʉt altarxotdin. Japox altar isas orotat. Nukox Dios pejwʉajnalel. Japa-altarmatwʉajtat, kaenanʉla esquinaxot nuil, me-ama pakmat-e, jasi. Japacuatro mat-exot japajame jʉm-aech wʉt, jʉmtaenx. 14 Japajame jʉm-aech seispijinliajwa: “¡Cuatro ángeles, kʉspi pinjiyax nawelbabʉ'xot, japi jolde! Japox nawel pawʉl Éufrates” —aechox altarxot. 15 Do jawʉt, japi ángeles jols, pejmatkoi wepach xot japi ángeles beliajwa xabich jiw, la tercera parte ampathatpijiw. Japi ángeles xabich piach wʉajnawet japox isliajwa. 16 Samata, jawʉt japi ángeles kito'api soldaw potʉajnʉchanpijiw jiw beliajwa. Jʉmtaenx doscientos millones soldaw kito'aspox. Chijia wʉti, kawaeitat chafolpi.
17-18 Ja-aech japox, masoxtat taenx wʉt, soldaw chaflaech wʉt kawaeitat. Japi matiafxafafas patiyaxan, padaelmajiw xʉa'balas wʉt xakolasamatas. Japi kaenanʉla matiafxafafas pasoeyax, pathoeyaxbej, pawaerlax sʉapichbej. Kaenanʉla japi pejkawaei, pejmatnaetan, me-ama nuthmatnaetan wʉt, jamatnae-aech japi suí. Kawaeikaechanxot kaechnakakolas jit, itnuman, azufre-itnumanbej. Japoxantat japi xabich jiw, potʉajnʉchanpijiw, matkaejwas. 19 Japi kawaei pejto'thimatduilxot, me-ama jommatnaet wʉt, jatothi-oef-aech jiw liklaliajwas. Samata, jiw liklas wʉt, xabich jiw tʉp. Jasoxtat japi kawaei xabich jiw tabejt pejkaechantat, pejto'thitantatbej.
20 Asew jiw, tʉpa-elpi japoxtat, japi kofa-el babijaxan ispoxan. Kofa-elbejpi dep kawʉajanpoxan, ídolos kawʉajanpoxanbej. Japoxan ídolos isas orotat, platatat, broncetat, ia'antat, naechantatbej. Ídolos asbʉan jʉmch ídolos. Samata, japoxan taeyaxil. Jʉmtaeyaxilbejpox. Laejaxilbejpox. 21 Jiw, namapi ampathatat, kofa-elbejpi asew jiw bapoxan, pinjoe'axanbej, asew watho' bʉ'moejtpoxanbej. Kofa-elbejpi natkowaliajwa.