11
E HOOLEI i kau bereua maluna iho o ka wai; no ka mea, a hala na la he nui loa, e loaa hou mai no ia ia oe.
E puunaue aku na na mea ehiku, a me na mea ewalu paha; no ka mea, aole oe i ike i ka hewa e hiki mai ana maluna o ka honua.
Ina i piha na ao i ka ua, alaila ua haule mai maluna o ka honua; a ina e hina ka laau i ke kukulu hema, a i ke kukulu akau paha, ma kahi a ka laau e hina ai, malaila auanei no ia.
O ka mea i manao nui i ka makani. aole ia e kanu, a o ka mea i manao nui i na ao, aole ia e ohi.
Me kou ike ole ana i ka aoao o ka uhane, a me na iwi iloko o ka opu o ka wahine hapai; pela no, aole oe i ike i ka hana a ke Akua, ka mea nana i hana na mea a pau.
I ke kakahiaka, e lulu oe i kau hua, a i ke ahiahi, aole hoi e hoomaha kou mau lima, no ka mea, aole oe i ike i ka mea maikai o laua, o kela paha, o keia paha, ua maikai pu paha laua.
 
Oia hoi, ua oluolu ka malamalama, a he mea maikai no hoi i na maka ke ike i ka la.
Aka, ina e ola kekahi kanaka i na makahiki he nui wale, a olioli no hoi ia lakou a pau, e pono ia ia ke hoomanao i na la o ka pouli, no ka mea, ua nui no lakou. O na mea a pau e hiki mai ana, he lapuwale ia.
 
E ke kanaka ui, e olioli oe i kou wa ui, a e hoohauoli kou naau ia oe iho i kou mau la opiopio, a e hele ma na aoao o kou naau iho, a ma ka ike ana o kou mau maka; aka hoi, e ike pono oe, e hookomo ana ke Akua ia oe iloko o ka hookolokoloia, no keia mau mea a pau.
10 No ia mea, e hookaawale aku oe i ke kaumaha mai kou naau aku, a me ka ino mai kou kino aku; no ka mea, o ka wa opiopio, a me ka wa ui, he mea lapuwale ia.